Auteur: Wachttorenkijker

Noomi Pilot als 18-jarige uitgesloten door Jehovah’s Getuigen

Noomi Pilot als 18-jarige uitgesloten door Jehovah’s Getuigen. In de Noorse krant “Vårtland” verscheen op 13 januari 2024 een interview met de 27-jarige Noomi Pilot. Zij is een ex-Jehovah Getuige (JG), die door het wachttorengenootschap op 18-jarige leeftijd werd uitgesloten (geëxcommuniceerd) uit de organisatie van Jehovah’s Getuigen. Zij woonde als verstotene binnen het gezin waarin zij geboren en opgegroeid is. “Ik werd als een vreemde behandeld,” zegt Noomi. Misschien is het goed om deze uitspraak goed te overdenken vóórdat er ook maar enigszins overwogen wordt lid te worden van de organisatie van Jehovah’s Getuigen (het wachttorengenootschap). Dit is namelijk de

Geen JHWH – Jehovah – in het Griekse Nieuwe Testament!

Geen JHWH – Jehovah – in het Griekse Nieuwe Testament! In de wachttorengenootschap-vertaling van het Nieuwe Testament staat 237 keer de Naam Jehovah afgedrukt. Daarmee is – wat voorheen de Nieuwe Wereldvertaling (NWT) heette – de enige bijbelvertaling ter wereld waarin in het Nieuwe Testament het Hebreeuwse Tetragrammaton JHWH (Jehovah of Jahweh) staat. Onzinnige beweringen De Jehovah’s Getuigen zijn er trots op dat ze deze Hebreeuwse Naam “hersteld” hebben in het Nieuwe Testament. Men gebruikt het maar wat graag bij hun herhaalde bewering dat God hen als enige “kanaal Gods” ter wereld zou gebruiken bij de uitleg en verspreiding van

Uitsluiting van Jehova Getuigen door wachttorengenootschap

Uitsluiting van Jehova Getuigen door wachttorengenootschap (WTG). Daarmee is direct het probleem benoemd, want waar iemand eventueel uitsluiten in de Bijbel puur een individuele beslissing is, is dat bij de Jehovah’s Getuigen tot een collectief opgelegde wet geworden. Het wachttorengenootschap is verantwoordelijk voor de ridicule wetgeving omtrent uitsluiting van Jehova Getuigen (excommunicatie) uit hun organisatie. De inquisitie van het wachttorengenootschap Als je het niet zelf hebt meegemaakt, dan is het misschien moeilijk voor te stellen hoeveel impact de uitsluiting uit de organisatie van Jehova Getuigen voor alle betrokkenen heeft. In de loop der tijd hebben heel veel mensen er mee te maken

Serena Williams Jehovah Getuige

Serena Williams Jehovah Getuige. De “gewone” Jehovah Getuige (JG) kan zich niet voorstellen dat tennisster Serena Williams een gedoopt lid van de organisatie van Jehovah’s Getuigen is. Wat zij doet en zegt staat namelijk haaks op wat het wachttorengenootschap (WTG), de leiding van de Jehovah’s Getuigen oplegt en verlangt van de leden. (bericht uit 2018) De Jehovah Getuige die in de normale routine van de organisatie leeft, weet dat het leven dat Serena Williams leidt nooit goedgekeurd zal worden door het wachttorengenootschap en de plaatselijke leiding, de ouderlingen. Normaal gesproken wordt een JG die een dergelijke richting (bijv. die van

Jehovah’s Getuigen verliezen registratie voor subsidie in Noorwegen

Jehovah’s Getuigen verliezen registratie voor subsidie in Noorwegen. En dat is goed nieuws! Dan gaat er in ieder geval geen Noors overheidsgeld meer naar deze zelfbenoemde “exclusieve aardse woordvoerder van Jehovah God”. De organisatie van Jehovah’s Getuigen (JG), ook bekend als het wachttorengenootschap (WTG) is stevig aangepakt door de Noorse overheid. Die heeft zich níet met een kluitje in het “godsdienstvrijheids-riet” laten sturen, zoals helaas bij zoveel andere overheden wel het geval is. Verwijzing naar mensenrechten, rechten van het kind en vrijheid van meningsuiting In de door de Staat Noorwegen gepubliceerde verklaring omtrent het intrekken van de oude registratie t.b.v.

Verschil tussen Jehovah’s Getuigen en christendom

Verschil tussen Jehovah’s Getuigen en christendom. Men vraagt mij wel eens om heel kort aan te geven wat in de leer van de organisatie van de Jehovah’s Getuigen (JG), het Wachttorengenootschap (WTG), hét onderscheidende verschil is, in vergelijking met het christendom. Dat is wat mij betreft: Het WTG leert dat de Here Jezus Christus NIET de ware God is.  Bij de Jehovah’s Getuigen is Jehovah de onzienlijke God, de Vader, de Schepper.  Jezus Christus is bij de JG het eerste schepsel (in “biologische” zin) van Jehovah en “via” hem zijn alle “andere” dingen gemaakt. (Kolossenzen 1 : 16-18 in de Nieuwe

Dagtekst voor Jehovah’s Getuigen is leugen!

Dagtekst voor Jehovah’s Getuigen is leugen! Op de website van de Jehovah’s Getuigen (JG) is elke dag een zogeheten dagtekst te vinden. Een bijbeltekst uit de eigen Nieuwe Wereldvertaling (NWT) wordt dan ingezet om de leden van het wachttorengenootschap (WTG) iets te laten geloven, te laten doen of juist niet te laten doen. Meestal is het een combinatie van deze drie verregaande manipulaties. Dagtekst van 5 oktober 2022 Het is niet onze bedoeling om de leugens in de dagtekst voor Jehovah’s Getuigen herhaaldelijk te bespreken. Daarvoor zijn het er simpelweg te veel. Maar de dagtekst van 4 oktober 2022 konden

Het Lam Gods is …

Het Lam Gods is … Die invulling is zeer eenvoudig: de Here Jezus Christus. Zelfs het wachttorengenootschap (WTG) weet dat Christus het Lam, oftewel het Lam Gods is. De woorden Gods, opgeschreven door Johannes in Johannes 1 : 29 en 36 zijn niet mis te verstaan: Des anderen daags zag Johannes Jezus tot zich komende, en zeide: Zie het Lam Gods, Dat de zonde der wereld wegneemt! En ziende op Jezus, daar wandelende, zeide hij: Ziet, het Lam Gods! Het Lam Gods neemt de zonde weg In vers 29 wordt er nog wat extra informatie gegeven over wat “het Lam

Documentaire over kinderdoop Jehova Getuigen

Documentaire over kinderdoop Jehova Getuigen. Inge de Jager van Omroep Gelderland (“In het vizier van de Jager”) besteedde op 15 september 2022 aandacht aan de doop van minderjarigen bij Jehovah’s Getuigen. Zij maakte een tv-programma van 30 minuten. De vooraankondiging van het programma begon met: “Er moet een einde komen aan de doop van minderjarigen bij de Jehova’s getuigen. Daarvoor pleit een Gelderse stichting van ex-Jehova’s getuigen in een brief aan de Tweede Kamer en het ministerie van Rechtsbescherming. De stichting wijst op de grote gevolgen van de doop: sociale uitsluiting als je de groep na de doop verlaat.” Stichting

Jehovah’s Getuigen en het niet mogen groeten

Jehovah’s Getuigen en het niet mogen groeten. De Jehovah’s Getuigen (JG) krijgen van het wachttorengenootschap (WTG), dat zichzelf in de praktijk tot “heer” van de leden heeft benoemd, heel duidelijk het bevel (minder is het niet…) om uit de organisatie gesloten personen (ge-excommuniceerden) niet te groeten. Zelfs een eenvoudig “goedendag”, of een hand opsteken in het voorbijgaan, is verboden en ook strafbaar volgens het eigen “verenigingsrecht” van deze organisatie. Men wil alle contact vermijden met degenen die men verwijderd heeft uit “het systeem”.  Artikel Wachttoren 1981 In het artikel op de JG-website “Hoe wij uitsluiting uit de gemeenschap dienen te

1 Korinthe 15 : 27, 28 en 24

1 Korinthe 15 : 27, 28 en 24. Wie met een Jehovah Getuige (JG) spreekt over het onomstotelijk Bijbelse feit dat de Heere Jezus Christus God is, de Schepper van hemelen en aarde, wordt altijd geconfronteerd met een aantal tegenwerpingen. Het wachttorengenootschap (WTG) heeft de JG op een verkeerd spoor gezet. Daarna is die dwaalleer er muurvast en continu ingehamerd. Wie de onbijbelse leringen weer “los wil bikken”, kan geholpen worden door de artikelen op deze website over “Jehovah en Jezus Christus”. 1 Korinthe 15 : 27, 28 en 24 In die reeks artikelen mag een bespreking van 1 Korinthe

The Rape of the Mind

The Rape of the Mind is een boek uit 1956, geschreven door Joost A.M. Meerloo. Leraar in de Psychiatrie, Docent Sociale Psychologie aan de Columbia University. Voormalig hoofd Psychologische Afdeling Nederlandse Strijdkrachten. De vertaling van dit boek heeft als titel: “De mishandeling van het denken”. Ervaringsdeskundige vanwege Tweede Wereldoorlog De eerste 2,5 jaar van de Tweede Wereldoorlog in Nederland bracht Dr. Meerloo door onder druk van de nazi-bezetter en was hij meer dan eens getuige van de nazi-methoden van mentale marteling. Gedurende deze tijd kon hij zijn psychiatrische en psychoanalytische kennis gebruiken om enkele van de slachtoffers te behandelen. Daarna

Nieuws Jehovah’s Getuigen en seksueel misbruik

Het nieuws over het onderwerp seksueel misbruik van kinderen en ook volwassenen bij Jehovah’s Getuigen. Het nieuws is op datum. Het oudste nieuws staat onderaan. Meer artikelen over dit onderwerp op deze website. Verklaring wachttorengenootschap 3 september 2021 in dagtekst De wereldwijde druk op de organisatie van Jehovah’s Getuigen (JG) om seksueel misbruik van kinderen én volwassenen door leden van de organisatie uit te bannen, heeft uiteindelijk geleid tot de volgende verklaring. Deze werd geplaatst als zogeheten “dagtekst”, met commentaar op Romeinen 13 : 1. De bestaande autoriteiten zijn door God in hun relatieve positie geplaatst. — Rom. 13:1. Houden de

Dat geslacht zal geenszins voorbijgaan

De Here Jezus Christus zegt in Matthéüs 24 : 34: “Voorwaar, Ik zeg u: Dit (beter: “dát”) geslacht zal geenszins voorbijgaan, totdat al deze dingen zullen geschied zijn.” In de Nieuwe Wereldvertaling (NWT) van de Jehovah’s Getuigen (JG) heeft het wachttorengenootschap (WTG) het zo vertaald: “Ik verzeker jullie dat deze generatie niet zal verdwijnen voordat al die dingen gebeuren.” Woorden besluiten voorafgaande uiteenzetting Deze woorden besluiten een voorafgaande uiteenzetting van de Here Jezus. In de beslotenheid, onder gelovigen, geeft de Heer een overzicht over wat er staat te gebeuren in de toekomst, ver na de dagen van de discipelen. Als

Het kan in 10 minuten…

Het kan in 10 minuten… Op platform Reddit las ik dit bericht van inmiddels ex Jehovah’s Getuigen. Na het zien van slechts 10 minuten video wisten deze pioniers eigenlijk al dat hen jarenlang onzin verkocht was door het wachttorengenootschap. Hierbij de vertaalde versie (de dikgedrukte kopregels zijn toegevoegd) van zijn post op Reddit-exjw. Het duurde 10 minuten om mijn geloof te ontmantelen Ik ben zo dankbaar dat ik deze gemeenschap van ware onvoorwaardelijke liefde en steun heb gevonden. Mijn verhaal in een notendop… Ouderlingenboek “Weidt de kudde Gods” Mijn man en ik zijn “wakker” sinds februari van dit jaar. We

Paulus verkondigde de Here Jezus Christus!

Paulus verkondigde de Here Jezus Christus! Wie verkondigde Paulus? Welke Naam heeft Paulus voor ogen, als hij in Athene is en zegt: Want de stad doorgaande, en aanschouwende uw heiligdommen, heb ik ook een altaar gevonden, op hetwelk een opschrift stond: DEN ONBEKENDEN GOD. Dezen dan, Dien gij niet kennende dient, verkondig ik ulieden. Paulus op de Aeropagus in Athene Wie is de “Deze”, de voor de Grieken “onbekende God”, die Paulus verkondigt? Niet alleen op de Areopagus in Athene, maar gedurende heel zijn bediening, nádat hij door de Here Jezus Christus persoonlijk is aangesteld tot apostel. Tot “gezondene, die

Nebukadnezar en Babel in Daniël 4

Nebukadnezar en Babel in Daniël 4. Inmiddels is er al veel gezegd over het jaar van de eerste vernietiging van Jeruzalem. Het wachttorengenootschap (WTG) houdt als enige ter wereld vast aan de datum -607. Ieder ander weet dat dit 20 jaar later gebeurde, namelijk in -587. Het WTG weet dit ook wel, onder meer door wat Carl-Olof Jonsson, voormalig Jehovah Getuige (JG), hierover aan het “besturend lichaam” heeft laten weten. Dat was al aan het eind van de jaren ’70 van de vorige eeuw. Het door hem ingestuurde materiaal was zeer goed onderbouwd. 2520 jaar heeft niets te maken met

Einde van het tijdschrift Ontwaakt!?

Einde van het tijdschrift Ontwaakt!? “Wordt wakker!” oftewel: Ontwaakt! Onder die naam kwam decennialang de boodschap van het wachttorengenootschap (WTG) de wereld in. Tweemaal per maand, in oplagen van tot wel 10 miljoen stuks, verkocht voor – in mijn tijd – twee kwartjes (gulden-tijd) per stuk. Rondgebracht door de Jehovah’s Getuigen (JG), die eerst vooraf zelf het aantal stuks dat ze afnamen betaalden, of ze nu verkocht werden of niet. Gouden handel met een tijdschrift dat van 1919 tot in 1937 “The Golden Age” heette. In mijn JG-tijd heb ik er heel wat zien verschijnen en geprobeerd te verspreiden. Dat

Mattheüs 18 niet begrepen door wachttorengenootschap

Wachttorengenootschap begrijpt Mattheus 18 niet. Het is echt stuitend om te zien hoe weinig kennis het wachttorengenootschap (WTG) heeft van de Schrift. Telkens weer wordt hun uitleg een beschamende vertoning van onkunde en het verdraaien van Gods Woord. Het houdt niet op! Geoffrey W. Jackson voor Royal Commission Australië Tijdens de verhoren van de Australische Royal Commission IRSCA wordt Geoffrey W. Jackson ondervraagd inzake het beleid van het WTG t.a.v. seksueel misbruik van kinderen binnen de organisatie. Hem wordt specifiek gevraagd waar in de Bijbel de “twee-getuigen-regel” vermeld staat. Op die regel wijst het WTG namelijk bij het “behandelen” van

Johannes 8 vers 1-11 uit de Nieuwe Wereldvertaling

Johannes 8 vers 1-11 uit de Nieuwe Wereldvertaling. De “grijze Nieuwe Wereldvertaling” (NWT) van de Jehovah’s Getuigen (JG) is door het wachttorengenootschap (WTG) in het Nederlands uitgegeven in 2017. Het was de opvolger van de versie die in 1984 verscheen. Zoals al vaker gemeld op deze website is het WTG in de grijze NWT de schaamte echt voorbij, als het om tekstaanpassingen gaat. Waar bijvoorbeeld in de vorige editie het gedeelte in Johannes 8 vers 1-11 nog wel geplaatst werd, zij het onterecht als een soort voetnoot, staat dit gedeelte niet meer in de “grijze” versie. Ook niet meer op

De “voortschrijdend licht” fabel

De “voortschrijdend licht” fabel van Jehovah’s Getuigen (JG). Het is nogal populair onder de JG om de frase “voortschrijdend licht” of  “voortschrijdend inzicht” te gebruiken. Dat gebeurt onder aanvoering van het wachttorengenootschap (WTG). Het is een welkome gedachte waarmee het falen van wat in het verleden geleerd is goed gepraat wordt. Zo leert men bijvoorbeeld: Jehovah stort met reden niet een voortdurende stortvloed van opwindende nieuwe dingen over ons uit. In plaats daarvan werpt hij geleidelijk, progressief, steeds meer licht op zijn Woord (Spreuken 4:18). Maar is deze koppeling van Spreuken 4 : 18 aan de stelling dat “Jehovah geleidelijk,

Kinder- en jongerendoop ervaringen

Kinder- en jongerendoop ervaringen. Dit artikel is een vervolg op het artikel “Stop de jongerendoop bij Jehovah’s Getuigen“. Het is slechts een zeer kleine greep uit de ervaringen van inmiddels ex-Jehova-getuigen, die op jonge leeftijd gedoopt zijn en daarmee officieel lid geworden zijn van de organisatie van Jehovah’s Getuigen (JG), geleid door het wachttorengenootschap (WTG). Het zijn vertaalde ervaringen uit reacties op het platform Reddit, met name de Engelstalige r/exjw en het Duitstalige r/exzj. Lees de complete posts en reacties daarop. Het zijn voorbeelden van kinderen en jongeren die niet kunnen overzien dat ze later wellicht van gedachten veranderen. Het

Stop jongerendoop bij Jehovah’s Getuigen!

Stop de jongerendoop bij Jehovah’s Getuigen! Ja, met een uitroepteken. Een groot uitroepteken zelfs, want de praktijk van het dopen – het lid maken van de organisatie van Jehovah’s Getuigen – van kinderen en jongeren onder de 18 jaar, kan niet langer blijven voortbestaan. Dat heeft al veel te lang geduurd. Daar zijn goede wettelijke en morele argumenten voor. Ik wil daarom rechtstreeks de politiek aanspreken. De bescherming van ‘s lands ingezetenen is een hoofdtaak van de overheid. En kinderen van Jehovah’s Getuigen hebben bescherming nodig. Ook al ze zeggen dat dit niet nodig is. De indoctrinatie van het wachttorengenootschap

Wie worden gered tijdens Armageddon?

Wie worden gered tijdens Armageddon? Armageddon is de naam voor het oordeel dat – volgens de Jehovah’s Getuigen – binnenkort over de wereld zal komen. Een oordeels-oorlog van God Zelf tegen zowat alles en tegen iedereen die dan leeft. Zo’n 99,9% van de wereldbevolking (8.000.000.000 versus ± 8.000.000) zal dan vernietigd worden. Nogmaals volgens het wachttorengenootschap (WTG), de baas van de ongeveer 8 miljoen Jehovah’s Getuigen (JG). Die zullen Armageddon overleven, als ze tenminste aan de eisen van de organisatie voldoen. Jehovah kijkt naar het hart? Ik vind het inmiddels niet vreemd meer dat zoveel Jehovah’ Getuigen amper nog weten

Staat de Naam Jehovah in Jakobus?

Staat de Naam Jehovah in Jakobus? In de Nieuwe Wereldvertaling (NWT) van de Jehovah’s Getuigen (JG) wel. Het wachttorengenootschap (WTG) heeft het daar in geplaatst. De Naam Jehovah staat niet in de oorspronkelijke teksten en daarom vind je het ook niet in andere vertalingen. Kurios in de brontekst van de Nieuwe Wereldvertaling Laten we alle verzen in Jakobus, waar het Griekse grondwoord “Kurios” staat, óók in de WTG-uitgave “Kingdom Interlinear Translation” (KIT), eens bekijken. In de brontekst van de NWT staat steeds “Kurios”, nooit Jehovah, te beginnen met Jakobus 1 : 1:  θεοῦ of God καὶ and κυρίου of Lord

Translate »