Brief Wim en Mirjam

Twee jaar nadat wij niet meer naar de vergaderingen gingen en zo’n anderhalf jaar nadat wij ons luid en duidelijk uitspraken tegen de organisatie van Jehovah’s Getuigen en het WTG, werden wij zelf uitgesloten. Brief Wim en Mirjam

Dat was een bewuste keuze van ons, omdat we uiteindeljk niets meer met het WTG te maken wilden hebben. De aanleiding was een telefoontje op tweede kerstdag van een vroegere “vriend” uit Zaltbommel. Ik vertelde hem dat ik “onder de kerstboom zat”. Twee dagen later stonden er twee mannen uit Oss op de stoep om naar de kerstboom te komen kijken. Een paar uur later en een gesprek met anderen een paar dagen later leverde uiteindelijk een comité-zaak op.

Mirjam wilde die niet meemaken. Ik wel, al was het alleen maar omdat ik zelf wilde meemaken of zo’n comité-zaak echt zo erg is. Dat laatste is meer dan bevestigd. Het is een zeer vernederende en walgelijke vertoning. Alles is niet meer na te vertellen, maar na het eerste bezoek schreef ik de onderstaande brief. Niet dat dit iets hielp.

De volgende ronde bestond uit drie extra mannen uit andere plaatsen “die dit varkentje wel even zouden wassen”. Inhoudelijk (Bijbels) had men niks. Men kwam alleen maar met de WTG-lectuur en de daarbij uit het verband gerukte bijbelteksten. Van het hele gebeuren was ik een aantal dagen echt ziek!

——–

Brief Wim en Mirjam

Aan de ouderlingen van de gemeente (Ussen) van Jehovah’s getuigen te Oss
Schimmelpenninckstraat 5 5344 HH Oss

Oss, 16 januari 1997

In vervolg op de comitézaak van 15 januari jl., teken ik beroep aan tegen de gang van zaken waarop de, aan het eind van de bijeenkomst bekendgemaakte, beslissing gebaseerd is ons uit te sluiten uit de gemeente van Jehovah’s getuigen te Oss. Tevens teken ik protest aan tegen het feit dat u een officiële mededeling hieromtrent gaat doen. Waarmee u andere Jehovah’s getuigen een bepaalde wijze van handelen tegenover ons oplegt.

De belangrijkste bezwaren tegen de gang van zaken op 15 januari jl. zijn:

– Er is geen gehoor gegeven aan het verzoek van mijn niet aanwezig zijnde vrouw Mirjam, om het gesprek via de cassetterecorder op te nemen.

– Er is door u geen deugdelijk bewijs geleverd dat wij ooit, door een inschrijving of iets dergelijks, lid geworden zijn van de organisatie van Jehovah’s getuigen en dat om die reden officieel via een medeling vanaf het podium bekendgemaakt moet worden dat wij niet langer lid van de organisatie en de gemeente zijn.

– Er is vervolgens een niet bijbelse en dus onchristelijke “uitsluitingsprocedure” gevolgd.

– Aangaande de ingebrachte beschuldiging van het ‘in huis hebben van een kerstboom’, is er geen ruimte geweest voor een bijbels antwoord van mijn kant. De bijbel werd in dit verband ook niet erkend als autoriteit behalve dan de aangehaalde teksten die in het ingebrachte wachttorenartikel zijn genoemd. Gezegd werd dat de reglementen van de organisatie in dit geval van toepassing zijn.

– Tijdens het gesprek werd het gebruik van de bijbel door mij van uw kant onmogelijk gemaakt onder de vaststelling dat de regels en leringen van de organisatie belangrijker zijn dan Gods woord. De organisatie werd boven Apostelen zoals Johannes, Paulus, Petrus e.d. en zelfs boven Jezus Christus verheven omdat u verklaarde dat de leringen en regels van de organisatie zwaarder wegen dan de leringen van de genoemde bijbelse personen.

– Wij zijn beschuldigd afvalligen te zijn, zonder dat de bijbelse betekenis van het begrip “afval” is vastgesteld. Wij bestrijden dan ook met de sterkst mogelijke nadruk dat wij afvalligen zijn in bijbelse zin. Schriftuurlijke bewijzen dat het anders is, zijn niet overlegd. Maar de conclusie dat wij afvallig zijn is wel getrokken en aan mij meegedeeld.

– Tijdens het gesprek werd mij steeds de mond gesnoerd als het ging om de verdediging van mijn standpunten. Het door mij meegebrachte bewijsmateriaal heb ik niet mogen bespreken of laten zien. Van een “eerlijk proces” is derhalve absoluut geen sprake geweest.

– Met de mededeling: “Wim en Mirjam de Goeij zijn niet meer verbonden aan de gemeente van Jehovah’s getuigen”, die u vanaf het podium gaat doen, wordt een collectieve veroordeling uitgesproken. Op basis van de lectuur van de organisatie zal men in Oss en daarbuiten (ook familie) geen omgang met ons meer mogen hebben. Dit zonder dat men individueel weet welke voors en tegens in deze zaak genoemd zijn. Deze gang van zaken is absoluut onnodig, onbijbels en onchristelijk en daarmee voor ons onaanvaardbaar.

U begrijpt dat ik de hele gang van zaken en de uiteindelijke beslissing met alle gevolgen van dien in eerste instantie niet van toepassing en daarmee onnodig en vervolgens niet als bijbels en christelijk beschouw. In een beroepszaak met onafhankelijke broeders wil ik daarom nogmaals het Woord Gods centraal stellen om uw dwalingen van het niet volgen van de bijbel tijdens de behandeling van mijn/onze zaak, te kunnen rechtzetten.

W. de Goeij

Atalantastraat 15 5345 GN Oss

C.C. Bethel Emmen


Brief Wim en Mirjam

Brief Wim en Mirjam

4 Reacties

  1. Inge 24/04/2019
  2. Co Meijer 23/07/2017
  3. Co Meijer 23/06/2016
    • Wachttorenkijker 25/06/2016

Geef een reactie

Translate »