Categorie: Leerstellingen van Jehova Getuigen

De leerstellingen van Jehova Getuigen, worden op deze website – de Wachttorenkijker – uitvoerig besproken, omdat wat mij betreft het inzien dat de leer – dwaalleer – niet overeenstemt met Gods Woord het belangrijkste is om te weten.

De leerstellingen van Jehova Getuigen zijn de leringen van het wachttorengenootschap (WTG), de leiding van de Jehova Getuigen (JG). Deze leringen zijn voor Jehovah’s Getuigen verplicht om aan te nemen en door te geven. Wie dit niet doet heeft een probleem. Wie de leerstellingen tegenspreekt wacht uitsluiting, ex communicatie. Wie al uitgesloten is, weet wat dit inhoudt en dat is ook terug te vinden op de website van de Wachttorenkijker.

Wat leren de Jehova Getuigen?

Ik zeg wel eens dat van de 100 leerstellingen die het wachttorengenootschap gepubliceerd heeft in hun vele boeken, brochures en tijdschriften, zoals de Wachttoren en Ontwaakt, er 99 niet waar zijn. Zo precies heb ik ze niet nageteld, maar ik zal er niet ver naast zitten. Het gebrek aan kennis van de Bijbel en van Gods Heilsplan zorgt voor vreemde leerstellingen. Veel leringen zijn exclusief voor Jehovah’s Getuigen. Niemand anders kan er wat mee. Bijvoorbeeld over de leer van de opstanding, waarbij zo’n beetje het grootste deel van de mensheid vanaf Adam een tweede kans krijgt. En zo zijn er nog velen meer. Stel u zelf de vraag Wat leren de Jehova Getuigen? en onderzoek heel goed of dit in overeenstemming is met de Schrift. Deze oproep geldt ook voor de individuele Jehova Getuige, want die weet ook lang niet altijd wat hem of haar geleerd wordt.

Het is mijn wens dat de dwaalleren van Jehovah Getuigen aan zoveel mogelijk mensen bekend wordt, met name natuurlijk aan de Jehova Getuige zelf. Het gaat uiteindelijk om leven en dood. Het gaat om het wel of niet persoonlijk leren kennen van de Here Jezus Christus!

Voor goede Bijbelstudie verwijs ik graag naar de website van Stichting Vlichthus.

Leerstellingen van Jehova Getuigen

Leerstellingen van Jehova Getuigen

Leerstellingen van Jehova Getuigen

Translate »