Gewetensconflict Raymond Franz

Gewetensconflict door Raymond FranzGewetensconflict Raymond Franz. Het op een zeer integere wijze geschreven boek van Raymond Franz, voormalig lid van het “besturend lichaam” van Jehovah’s Getuigen, is een absolute aanrader voor mensen die meer inzicht willen in de leringen en handelwijze van het WTG.

Het aangedragen materiaal in dit boek is zeer goed gedocumenteeerd en heel herkenbaar voor Jehovah’s Getuigen die eerlijk durven te kijken naar het WTG. Voor velen is dit boek een echte “ogen-opener” geweest.

Het lezen in dit boek roept vaak heftige reacties op van verbazing en zelfs van walging en kwaadheid over het gemanipuleer met volgelingen en met Gods Woord.

Gewetensconflict – Mensen gehoorzamen of God trouw blijven

ISBN 90 259 4722 0; 440 pagina’s. Auteur: Raymond Franz (ex lid besturend lichaam) – (Crises of Consience; ISBN 0-914675-04-4)

Het boek is niet meer leverbaar, maar wel digitaal beschikbaar (EPUB). Om te lezen is EPUB het beste. Het boek is als doorzoekbare PDF ook beschikbaar. De PDF van het originele boek (OCR en minder goed leesbaar) is eveneens beschikbaar. Daarin staan de voetnoten e.d. In de EPUB en in de doorzoekbare PDF staan die niet.

Met dank aan “Strangers and Pilgrims” voor het produceren van een EPUB-bestand van dit boek, is dit boek te lezen op computer, tablet en e-reader. Het is doorzoekbaar op trefwoorden.

Cultureel antropoloog (universiteit Utrecht), Richard Singelenberg, becommentarieert het boek als volgt:

‘Het unieke en integere relaas van Franz laat niet alleen zien wat zich achter de schermen van het leiderschap van de Jehovah’s Getuigen afspeelt. Het is tevens een schoolvoorbeeld van de wetmatigheid dat in religieuze groeperingen het charisma van de stichters na verloop van tijd plaats moet maken voor de bureaucratie van de opvolgers.’

De achterkant van het boek:

De beweging van Jehovah’s Getuigen heeft voor veel mensen iets mysterieus. Opmerkelijker is echter dat ook veel Getuigen zelfs geen enkel idee hebben hoe de leerstellingen en de gedragsregels van hun eigen organisatie tot stand komen. De besprekingen van hun op wereldschaal opererende bestuursorgaan, het Besturend Lichaam, vinden plaats achter gesloten deuren, maar de beslissing van dat Lichaam zijn voor iedere Getuige van kracht en afdwingbaar.

Raymond Franz heeft op alle lagen van de organisatiestructuur van de Getuigen gewerkt. De laatste negen jaar in het hoogste bestuursorgaan, het Besturend Lichaam. Hier kwam hij, vanwege beslissingen waarvoor hij medeverantwoordelijk was, voor een gewetensconflict te staan. Twee jaar nadat hij door de organisatie was verstoten, heeft hij dit boek geschreven. Het is voor het eerst dat er informatie uit het Besturend Lichaam van de Jehovah’s Getuigen naar buiten komt.

Boek geeft veel historische feiten

Het boek is geschreven zonder bittere gevoelens en heeft als doel om inzicht te verschaffen. Het geeft veel historische feiten over de organisatie van Jehovah’s Getuigen en is zeer goed gedocumenteerd.

Raymond Franz groeide op in een familie van Jehovah’s Getuigen. Zijn oom Frederick W. Franz, bij zijn leven president, was jarenlang de “bijbelgeleerde” van de organisatie.


Gewetensconflict Raymond Franz

Gewetensconflict Raymond Franz

11 Reacties

 1. Johan M 28/08/2017
 2. Audrey 24/03/2017
  • Wachttorenkijker 24/03/2017
  • Martha Gomes 29/07/2017
 3. Hans.Pieter.Kerssing. 04/01/2015
 4. Wachttorenkijker 28/08/2014
 5. Wachttorenkijker 28/08/2014
  • Jantiena Visser 30/08/2014
   • Carla 06/05/2017
    • Wachttorenkijker 07/05/2017
 6. Jantiena Visser 28/08/2014

Geef een reactie

Translate »