Ja nee sticker Jehova Getuigen

Ja nee sticker Jehova Getuigen. Op onze ja nee sticker op de brievenbus bij de voordeur staat informatie voor bezorgers van kranten en reclamedrukwerk en voor het toenemend aantal aanbellers dat ons iets wil verkopen, adviseren of wil bereiken met allerlei goede of minder goede doelen. Ik heb er een versie van gemaakt die volgens mij nog niemand heeft. De eigen Ja nee sticker Jehova Getuigen.

ja nee sticker Jehova Getuigen

Jehovah’s Getuigen zijn welkom met Ja nee sticker Jehova Getuigen

Er zijn uiteraard wel stickers in omloop die het aanbellen aan de deur door Jehovah’s Getuigen (JG) aan de NEE kant plaatsen, maar dat doe ik juist niet. Jehovah’s Getuigen zijn namelijk hier van harte welkom. Ze kunnen direct binnen komen en koffie krijgen. Ik hoop echter dat ze niet vóór de koffie ons huis al weer verlaten, omdat ik direct met de deur in huis zal vallen en hen hét Evangelie van de Here Jezus Christus ga voorhouden. Dat kennen ze namelijk niet.

De Jehovah’s Getuigen hebben opdracht om aan deur en op straat het “evangelie” (helaas is dat bepaald géén goed nieuws) van het wachttorengenootschap (WTG) te prediken. Zij verkondigen de leer van het WTG. Dat is aantoonbaar niet de leer van de Here Jezus en apostelen als Johannes, Paulus, Petrus, Jakobus en Judas. Die JG-leer staat niet in het Nieuwe Testament.

EO Visie Jehovah’s Getuigen aan de deur

Zoals ik al eens voor het blad EO Visie, in het artikel Jehovah’s Getuigen aan de deur, mocht vertellen, biedt het aanbellen van een Jehova Getuige aan uw deur een unieke kans om hem of haar hét Evangelie te vertellen. Het artikel biedt enige aanknopingspunten en deze website en behandelt nog veel meer onderwerpen die besproken kunnen worden. Hou in ieder geval de regie goed in eigen handen, want voor je het weet kom je in oeverloze discussies terecht, die geen mens verder helpen en alleen maar tijd kosten.

Jehovah Getuigen niet afwimpelen maar helpen

Dus… niet kijken hoe je de Jehovah Getuigen aan de deur zo snel mogelijk kunt afwimpelen, maar hoe je hen echt kunt helpen om tot persoonlijk geloof te komen in de Here Jezus Christus, zodat zij als wedergeboren schepsel toegevoegd worden aan het Nieuwe Verbond in Christus. Uiteindelijk gaat het daarom. Religie, deel uitmaken van een of andere organisatie, is niet waar het om gaat. Het gaat puur om het geloof (vertrouwen) in de Here Jezus Christus alléén. Geloven in alles wat Hij gesproken heeft. In de praktijk gelooft de Jehova Getuige wat het WTG gesproken heeft. Dat leidt niet tot onvergankelijk leven in de Nieuwe Schepping. Dát zouden wij hen vertellen en – als zij willen – kunnen wij hen helpen om het WTG in te ruilen voor de Here Jezus Christus.

Ik hoop dat de sticker in ons geval gaat werken, want hier bellen ze nooit aan; ons adres staat op een lijst van niet aanbellen adressen. Jammer. Het is wel eens gebeurd, maar dat was een foutje. Ik nodigde ze binnen, maar dat wilden zij niet. Misschien gaat het in de toekomst beter.


Succes met de Ja nee sticker Jehova Getuigen!

Ja nee sticker Jehova Getuigen

4 Reacties

  1. Hebing 29/02/2020
  2. Tjeerd 18/12/2017
  3. Bram de Gooijer 11/05/2016
    • Wachttorenkijker 11/05/2016

Geef een reactie

Translate »