Jehova Getuigen 1914 dwaalleer

Is Jezus Christus in 1914 onzichtbaar wedergekomen? Een Bijbels antwoord op de allerbelangrijkste lering van JG en de “profetieën” van het WTG. Jehova Getuigen 1914 dwaalleer.

De Jehovah’s Getuigen hebben heel wat dogma’s opgesteld in ruim 100 jaar bestaan. Het zijn dogma’s omdat een lid van de organisatie van het wachttorengenootschap (WTG) niet vrij is om de leerstellingen te aanvaarden of niet. Wie bepaalde leerstellingen niet kan onderschrijven, moet dat niet aan anderen vertellen. Vroeg of laat wordt zo iemand dan buiten de groepering gegooid, met zeer vervelende gevolgen voor de familie- en vriendenkring tot gevolg.

Jehova Getuigen 1914 dwaalleer

De leerstellingen, verwachtingen, het vertrouwen in een leidersklasse die zich de “getrouwe en beleidvolle slaaf” noemt en hun visie op de eindtijd, zijn “gefundeerd” op het jaar 1914. Toen zou Christus onzichtbaar wedergekomen zijn. Toen zou hij pas aangesteld zijn als Koning over Zijn Hemelse Koninkrijk. Toen zouden de “tijden der heidenen” voltooid zijn. Vanaf die tijd wacht men op de “grote verdrukking” gevolgd door Armageddon (Gods oorlog) en Christus Koninkrijk op aarde. Als gevolg van die “onzichtbare wederkomst” zou Jezus Christus in 1919 de “slaaf” geïnspecteerd hebben en de “getrouwe bijbelonderzoekers” (vanaf 1931: Jehovah’s Getuigen) aangesteld hebben als exclusief kanaal, als getrouwe en beleidvolle slaaf, die “geestelijk voedsel” uitdeelt.

Maar wat nu als blijkt dat in 1914 Christus helemaal niet wedergekomen is? Wat moeten we dan met de dogma’s, regels en wetten die op dit jaartal gebaseerd zijn? Het antwoord op deze vragen zal heel bepalend zijn hoe een ieder persoonlijk de organisatie van Jehovah’s Getuigen (wachttorengenootschap) beziet. Wij hopen oprecht dat u na het lezen van deze brochure uw vertrouwen stelt op de enige die dit toekomt. Dat is de Here Jezus Christus, want Hij zegt: “Ik ben de Weg en de Waarheid en het Leven. Niemand komt tot de Vader dan door mij.” Geen mens of organisatie mag daarvoor in plaats gesteld worden.

1914 is van cruciaal belang in de leer van de Jehova Getuigen

Jehovah’s Getuigen (JG) beweren dat sinds 1914 Jezus Christus is wedergekomen. Het is in feite een van de belangrijkste thema’s van hun leer. Het is van cruciaal belang. Alles wat men nu doet is a.h.w. “opgehangen” aan de onzichtbare wederkomst van Jezus Christus in 1914. De gedachte berust ondermeer op de stelling dat volgens de Bijbel in dat jaar 2520 jaren “tijden der heidenen” (profetie van Daniël) voltooid waren en dat direct er achteraan Christus wederkomst zou zijn.

De Eerste Wereldoorlog was volgens de getuigen een direct en onomstotelijk bewijs dat de toekomstverwijzing van Christus in vervulling was gegaan. Vanaf die tijd leven wij in de eindtijd en trekken de tekenen aan ons voorbij. Tot het moment van de “grote verdrukking” en het daarop volgende moment dat God gaat ingrijpen in het wereldgebeuren.

Het naderende einde Armageddon

Jehova Getuigen 1914 dwaalleer
Dit zijn de Bethelieten die werden gevraagd te poseren voor de cover van het tijdschrift De Wachttoren in 1984, ter ondersteuning van de overtuiging dat zij, levend in 1914, niet zouden sterven vóór Armageddon.

Vanaf 1914 zijn diverse jaartallen genoemd door de organisatie van Jehovah’s Getuigen waarin gewezen werd op het naderende einde dat men “Armageddon” noemt. Voor de meeste getuigen ligt 1975 als “gekenmerkt jaar” nog vers in het geheugen. Inmiddels is het noemen van jaartallen bij de getuigen naar de achtergrond geschoven.

Zelfs de leer die jarenlang over de hele wereld werd gepredikt dat alles conform de Bijbel in één geslacht van 70 tot 80 jaar zou plaatsvinden, is inmiddels officieel verlaten. Dat kan ook niet anders want de tijd heeft die tientallen jaren uitgedragen leerstelling al ruim achterhaald.

Toch blijft “1914” overeind ondanks dat het duidelijk is dat het hier gaat om een niet door de Bijbel ondersteunde leerstelling. Zie ook het artikel: “Nebukadnezar en Babel in Daniël 4“.

Als “1914” niet gehandhaafd wordt, dan valt elke bestaansgrond van de organisatie van Jehovah’s Getuigen weg

Dat de organisatie van Jehovah’s Getuigen zich niet afkeert van deze dwaalleer dient een duidelijk doel. Zou men 1914 verlaten, dan valt elke bestaansgrond onder deze groepering weg! Dan is het WTG nooit door Christus aangesteld! Dan is het WTG alleen maar een club die Gods Naam hevig misbruikt voor eigen doelstellingen.

En dat kan natuurlijk niet; daarvoor is de organisatie te groot en te machtig geworden.

Bezie alstublieft het aangedragen materiaal en oordeel uiteindelijk voor uzelf of Jezus Christus al is wedergekomen of dat dit nog moet gebeuren. Maak voor uzelf uit of de handelwijze en leerstellingen van de organisatie van Jehovah’s Getuigen uit God zijn of niet. Bepaal dan aan wie u onderworpen wilt zijn: aan de Here Jezus Christus of aan het wachttorengenootschap.

Vanwege de lengte van dit onderwerp staat het vervolg in een te downloaden PDF.


Jehova Getuigen 1914 dwaalleer

Jehova Getuigen 1914 dwaalleer

6 Reacties

  1. Rob 28/01/2021
    • Wachttorenkijker 29/01/2021
  2. Anne van Urk 14/10/2019
    • Wachttorenkijker 14/10/2019
  3. Pingback: Onjuiste verlossings- en eindtijdleer van de Jehova’s Getuigen – ACHTERGEBLEVEN NA DE OPNAME | INFORMATIE EN INSTRUCTIES 07/08/2019
  4. Johan Tipker 31/01/2015
    • Wachttorenkijker 03/02/2015

Geef een reactie

Translate »