Jehova Getuigen Duitsland aangeklaagd

Jehova Getuigen Duitsland aangeklaagd. Er is aangifte gedaan. In de Duitse deelstaat Baden-Württemberg, met als hoofdstad Stuttgart, ontvangt de organisatie van Jehovah’s Getuigen (JG) staatsteun. Uit de algemene belastingopbrengsten vloeit per jaar een flink bedrag van naar het wachttorengenootschap (WTG). Alsof het om algemeen nut voor de inwoners van die deelstaat zou gaan… Om dit voor elkaar te krijgen, moest de organisatie van Jehovah’s Getuigen in Duitsland, vanuit het bijkantoor in Selters, een zogeheten erkenningsproces doorlopen.

Officieel door deelstaat Baden-Württemberg erkend als een “staatskerk”

Er werd door de staat onderzoek gedaan om vast te stellen of de organisatie in aanmerking zou kunnen komen voor de officiële status van “vom Staat privilegierte Körperschaft des öffentlichen Rechts“. D.w.z.: een door de overheid begunstigde organisatie met staatsrechten. Deze status geeft recht op belastinggeld voor de organisatie van Jehovah’s Getuigen. De “Anerkennung” werd in 2015 in deze deelstaat verkregen. Jehovah’s Getuigen zijn daarmee officieel door de deelstaat Baden-Württemberg erkend als een “staatskerk”, waarvan er meerdere zijn.

Kennelijk hadden de Jehovah’s Getuigen de vragen vanuit de onderzoekscommissie juist beantwoord en kon men niets anders dan – op basis van de eigen wetgeving – de erkenning verlenen en het bijbehorende belastinggeld overmaken naar Selters. Dat is overigens in feite overmaken naar het wachttorengenootschap in de Verenigde Staten.

Jehova Getuigen Duitsland aangeklaagd inzake “procesbedrog”.

Voor ex-Jehovah Getuigen, die zelf ervaren hebben hoe het “gezicht” dat de organisatie aan de buitenwereld toont niet overeenstemt met de werkelijkheid achter die façade, steekt het natuurlijk enorm dat er ook nog eens belastinggeld gaat naar de leiding van deze sekte. Dat zou toch voorkomen moeten worden. En dat is wat ex-Jehovah Getuigen Bernd Bochow en Udo Obermayer ook proberen voor elkaar te krijgen. Daartoe hebben zij Jehova Getuigen Duitsland aangeklaagd inzake “procesbedrog”. “Prozessbetrug” in het Duits. Zij hebben aangifte gedaan en strafrechtelijke vervolging gevraagd voor het bedrog dat in hun ogen is gepleegd.

Via de slachtoffer-beschermingsorganisatie JW Opfer Hilfe beargumenteren zij namelijk dat de JG-organisatie in Duitsland de autoriteiten ten overstaan van de rechtbank bedrogen hebben. De JG zouden zich anders gepresenteerd en gepositioneerd hebben dan de dagelijkse praktijk laat zien. Hun beleid op bepaalde zaken hebben ze niet eerlijk en open verteld. Voor wie goed bekend is met de wereld van de organisatie van Jehovah’s Getuigen is dit zeer herkenbaar. Zie bijvoorbeeld dit boekje: “Achter de glimlach van Jehovah’s Getuigen”.

In strijd met de Grondwet inzake bescherming van huwelijk en gezin

Hun aanklacht bevat o.a. dat de organisatie haar leden onder druk zet als deze contact blijven houden met uitgesloten en zichzelf teruggetrokken ex-Jehovah Getuigen. Ook als het om familie gaat. Dit gaat regelrecht in tegen de Duitse Grondwet, waarin de bescherming van huwelijk en gezin verankerd is. Voor de rechtbank zouden de Jehovah’s Getuigen dit anders hebben gepresenteerd. Uiteraard wordt dit ontkend door de woordvoerders vanuit Bijkantoor Selters. Zij stellen dat er geen verkeerde informatie is verstrekt bij de aanvraag. Volgens hen ligt er geen druk op de leden, maar zijn deze vrij om zelf te beslissen, mits… “ze zich houden aan de maatstaven van de Bijbel“.

En wie bepaalt wat die “maatstaven” zijn? Juist, het WTG en niemand anders! Het lijkt dan of het Bijbelse maatstaven zijn, maar dat zijn ze niet. Ze komen geheel uit de koker van de leiding van de organisatie. Die misbruikt daarvoor schaamteloos Gods Woord. Zo zie dat bedrog er dus uit. Officieel, voor de buitenwereld, is een Jehovah Getuige vrij om zelf te beslissen. Mooie praatjes, zonder inhoud. In de praktijk, intern, is dat namelijk in de verste verte niet het geval. Dat weet iedereen die er mee te maken heeft gehad. Elke actieve Jehovah Getuige weet dit ook, of hij of zij dit nu openlijk zegt of niet. Een Jehovah Getuige is in het geheel niet vrij om zelf te beslissen!

Met al die JG-lectuur, -lezingen en -video’s over hoe om te gaan met ex-Jehovah Getuigen, is het toch voor iedereen klip en klaar wat er op dit gebied verwacht wordt van de leden? Ze móeten gehoorzamen aan de rigide uitsluitingswetten en -regels die het wachttorengenootschap hen oplegt. Niet gehoorzamen betekent dat ook zij met sancties te maken krijgen. Dat is voor de buitenwereld moeilijk te begrijpen. En dan is het niet vreemd dat dit “wat gemaskeerd” gebracht wordt naar die buitenwereld. Zeker als het om de overheid gaat, waar men graag geld van ontvangt. Je kunt dit wat mij betreft ook gewoon liegen noemen. Daar heeft het WTG niet zo’n moeite mee. De “getrouwe en beleidvolle slaaf” is niet bepaald omgevallen na haar eerste (en volgende) bedrog.

Bloedtransfusie en seksueel misbruik

De leden van het Duitse “Jehovah’s Getuigen Slachtofferhulp” wijzen er ook op dat Getuigen in Duitsland onder druk worden gezet om géén bloedtransfusie te accepteren. Zelfs niet als er sprake is van een acute levensbedreigende situatie. Het vreemde Jehovah’s Getuigen-beleid omtrent seksueel misbruik wordt evenzo aan de kaak gesteld. Ook dit wordt weer volledig weggewuifd door de trouwe Duitse volgelingen van het besturend lichaam van het wachttorengenootschap.

Maar de bewijzen liggen voor het oprapen. Wie bekend is met de organisatie weet echt wel hoe het zit. Een Jehovah Getuige die te maken krijgt met de bloedkwestie wordt wel degelijk zwaar onder druk gezet om maar op één manier te beslissen. Namelijk zoals het WTG heeft voorgeschreven. Doet hij het anders, dan volgen onherroepelijk problemen. In ieder geval – op z’n minst – wat betreft hoe de persoon in kwestie verder behandeld zal worden binnen de groep. Als een zwakke Jehovah Getuige namelijk, die niet in aanmerking komt voor “voorrechten” e.d. Hij zal altijd dat “stempel” meedragen.

Vreemd dat Duitse overheden zich om de tuin laten leiden

Wij weten dat normaal gesproken een zichzelf respecterende overheid, die haar burgers wil beschermen, niet zal accepteren wat de organisatie van Jehovah’s Getuigen allemaal aan vreemde zaken oplegt aan haar leden. Destructief handelen van een organisatie t.o.v. haar onderdanen kan een land toch niet toestaan? En toch gebeurt het. Hoe kan dat? Het is toch vreemd dat Duitse overheden zich zo om de tuin laten leiden? In de meeste andere landen is het overigens niet veel beter.

De organisatie van de Jehovah’s Getuigen in Duitsland zou dus absoluut geen staatsrechten moeten hebben. En dus ook geen financiële ondersteuning vanuit de algemene middelen. Dat is het uiteindelijke doel van “Jehova Getuigen Duitsland aangeklaagd”. Ex Jehovah Getuige Bernd Bochow: “Als je achter de schermen kijkt, wat er in Berlijn gebeurde bij het verlenen van de staatserkenning, dat daar werd bedrogen, dan rijst de vraag of de Rechtsstaat, na al die jaren, toch eens achter die schermen zou moeten kijken.

Einde aan financiële staatsteun voor Jehovah’s Getuigen in Duitsland

Het is nu afwachten hoe de aangifte van procesbedrog in Stuttgart opgepakt zal worden door het Openbaar Ministerie in de deelstaat Baden-Württemberg. We zijn benieuwd. Het moet toch een keer mogelijk zijn om het JG-gekonkel met woorden, bedoeld om een voor de buitenwereld fraai beeld neer te zetten, te veroordelen? Op z’n minst mag er een einde komen aan financiële steun vanuit de staat voor een sekte die aantoonbaar (vaak zware) schade aanricht binnen gezinnen, families en vriendschappen. Het is te hopen dat er een rechtszaak komt en dat er een precedent ter bescherming van de ingezetenen wordt geschapen. Andere deelstaten in Duitsland kunnen dan volgen.

Artikel SWR en video

Het artikel van de SWR (niet meer beschikbaar) bevat de onderstaande video.


Jehova Getuigen Duitsland aangeklaagd

Jehova Getuigen Duitsland aangeklaagd

Geef een reactie

Translate »