Organisatie Jehova Getuigen en Hitler

Jehova Getuigen en Hitler in Nazi Duitsland. 4 en 5 mei zijn belangrijke dagen in onze cultuur “Opdat wij niet zullen vergeten” wat er voor verschrikkelijks is gebeurd in de Tweede Wereldoorlog. Regelmatig worden Jehova Getuigen genoemd als slachtoffers van het Nazi-regime. Heel wat individuele Jehova Getuigen toonden zich standvastig als het om hun geloof ging. Vernedering, mishandeling, marteling, gevangenschap en zelfs de dood kon hun niet laten collaboreren met de nazi’s.

Dirkje Stegeman en Evert Kettelarij

Ook dit jaar (2016) kwamen er weer een paar oorlogsverhalen voorbij. Bijvoorbeeld Dirkje Stegeman en over Evert Kettelarij. Die laatste heb ik goed gekend, vanuit mijn 22 jaar dat ik in Zaltbommel woonde en deel uitmaakte van de groep Jehovah’s Getuigen (JG) aldaar. Evert staat bij mij bekend als een eenvoudige en vriendelijke man. Een man die werkelijk geen vlieg kwaad zal doen. Zijn verhaal uit de oorlog kende ik al langer. Uiteraard heb ik veel respect voor de manier waarop hij standvastig stond voor zijn mening.

Volgens mij is hij nog steeds een toegewijd lid van de organisatie van Jehovah’s Getuigen. Ik vraag mij wel af of hij dat ook nog zou zijn als hij de werkelijke geschiedenis van de organisatie Jehovah’s Getuigen en Hitler zou kennen. Die ziet er namelijk toch anders uit dan de organisatie zelf regelmatig vertelt in het kader van “zie eens hoe goed wij bezig zijn, zelfs voor marteling en de dood gaan de Jehovah’s Getuigen niet aan de kant”.

Wachttorengenootschap was zwaar fout begin WO II

De rol van groepsslachtoffer in de Tweede Wereldoorlog komt het wachttorengenootschap (WTG) goed uit. Ze gebruiken het regelmatige in hun propaganda en marketing. Ze doen alsof niet alleen de individuele leden zo standvastig waren, maar dat ook het WTG zelf vanaf het allereerste begin, krachtig weerstand bood tegen Hitler en het Nazisme. Maar daar zit nu net het probleem. Als we kijken naar het verhaal achter de organisatie van Jehova Getuigen en Hitler dan wordt duidelijk dat de leiding van de Jehovah’s Getuigen in de jaren 30 van de vorige eeuw zwaar fout zat.

Men probeerde in het vroege begin van WO II het eerst op een akkoordje te gooien met Hitler en Nazi Duitsland. Men wilde hem paaien, in een poging om de eigen bezittingen veilig te stellen. De leiding van de JG van die dagen schroomde zelfs niet om Rooms-Katholieken en Joden in een kwaad daglicht te stellen. Dat laatste hadden ze nog nooit eerder gedaan. Pas toen Hitler niks van dit “charme-offensief” wilde weten, veranderde het WTG van strategie en verklaarde men zich tegenstander van Nazi Duitsland. Hitler antwoordde met het verboden verklaren van Jehovah’s Getuigen. En met het confisqueren van de bezittingen en het vervolgen van de leden.

Jehova Getuigen martelaren

Persoonlijk vind ik het in-en-in triest dat Jehova Getuigen martelaren zijn geworden van het wachttorengenootschap. Zij dachten dat ze dit voor God deden, maar in werkelijkheid waren zij standvastig voor het WTG, voor de organisatie. Dáárvoor heeft men pijn geleden en zelfs het leven gelaten. Men deed dit voor een foute organisatie, waarmee God niets te maken heeft, maar die wel rondbazuint dat God hen exclusief leidt.

Het verhaal over Jehova Getuigen en Hitler

Ik ken het verhaal over Jehova Getuigen en Hitler al vele jaren. Uiteraard was ik verbijsterd dat zelfs deze “standvastigheid” niet zo was zoals ik zolang geloofd had. Ook hier leugen en bedrog en over de kapot geslagen ruggen van gewone mensen goede sier maken met iets dat heel anders in elkaar zit. Misselijkmakend, wat mij betreft!

Als u nog lid bent van de organisatie van Jehovah’s Getuigen of zich wellicht wilt aansluiten, kijk dan eerst eens goed naar het echte verhaal over Jehova Getuigen en Hitler, waarbij ook de pogingen van het WTG om via de lectuur het e.e.a. “recht te breien” aan de orde komen. Op de website avjg.info wordt daar zorgvuldig aandacht aan besteed. Dat kan ik niet beter doen en daarom verwijs ik graag naar deze website. Maar er is zeker meer over te vinden op internet. Zie ook: http://www.bible.ca/jw-hitler.htm. Hierbij een stukje tekst van de genoemde Antwoorden Voor Jehovah’s Getuigen website:

Over de intentie van de “Verklaring” laat ook de brief geen misverstand bestaan. Jehovah’s Getuigen zijn Duitsland vriendelijk gezind, en veroordelen met haar haar vijanden, de Volkerenbond, en in het bijzonder Engeland. Banden met Joden worden nogmaals ontkend, en voor de vrijheid van uitoefening van hun geloof wordt een beroep gedaan op door Adolf Hitler zelf ingestelde principes, met de verwijzing dat de door Jehovah’s Getuigen aangehangen princpes niet tegen het “zinnelijkheid- en moraliteitsgevoel van het Germaanse ras” in gaan.

Het beeld wat het Wachttoren Genootschap in later jaren in haar publicaties tracht te schetsen van haar eigen standpunt ten opzichte van het nazi-regime is aantoonbaar misleidend.

Alstublieft, neem de moeite om ook dit onderwerp goed te onderzoeken.


Jehova Getuigen en Hitler

Jehova Getuigen en Hitler

2 Reacties

  1. Wim 02/12/2017
  2. Imelda 27/11/2016

Geef een reactie

Translate »