Jehova Getuigen en sex

Jehova Getuigen en sex. Het lijkt wel of de organisatie van Jehovah’s Getuigen overal een mening over heeft. Als het over het leven, denken en werken van de eigen volgelingen gaat, dan is dat ook zo. De organisatie meent dat ze veel voor de leden moet bepalen en legt dat vast in regels, wetten, verordeningen, richtlijnen, adviezen en hoe die dingen ook allemaal maar genoemd worden. Het wachttorengenootschap (WTG) bemoeit zich zwaar met het dagelijks leven van de Jehovah’s Getuigen (JG) en dus is er ook het onderwerp Jehova Getuigen en sex.

Kleding en haardracht worden bepaald voor Jehovah’s Getuigen

De kleding van Jehova Getuigen en hoe hun uiterlijke verzorging is, zijn regelmatig onderwerp van vergaderingen en artikelen in De Wachttoren of Ontwaakt, de tijdschriften die Jehova Getuigen proberen te verspreiden. De lengte van de rok is vaak het onderwerp van gesprek. De hoeveelheid make-up en de sieraden, ook daar heeft het WTG een mening over en die wordt regelmatig geventileerd. Uiteraard doen ouderlingen in de plaatselijke gemeenten van Jehovah’s Getuigen daar aan mee. Afhankelijk van hun eigen inzichten belasten zij de leden met hun mening op dit gebied. In ieder geval bemoeit men er zich mee.

Dan ontstaan er vreemde situaties waarbij men elkaar allerlei dingen oplegt, bijvoorbeeld broeken met wijde pijpen of juist heel strak mocht niet, ook geen metalen stukjes op je schoenen, een badpak i.p.v. bikini, mannen alleen in wit overhemd als ze op het podium in de koninkrijkszaal moesten komen. Ongetwijfeld zijn er nog veel meer dingen op te sommen. Niet alles werd door de organisatie bepaald, maar het besturend lichaam had wel gezorgd voor voldoende regels én voor de sfeer waarin ouderlingen hun eigen ideeën kwijt konden.

De mannen moeten bij voorkeur in pak met stropdas verschijnen op de vergaderingen. Het liefst ook zo de velddienst in gaan, hoewel dat laatste niet verplicht is. Het haar van de mannen moet tot boven de oren geknipt worden. Tegenwoordig is dat niet zo’n probleem, maar in mijn jeugd- en tienerjaren lag dat heel anders. Zo’n beetje alle jongens hadden langer haar, tot over hun oren. En wie liep er met een kortgeschoren kop rond? Ik, en daardoor was ik op dit terrein het buitenbeentje, naast al die andere dingen waarin ik anders moest zijn dan mijn leeftijdgenoten waar ik mij tussen bevond op school en op straat. Ik kan u verzekeren dat ik dit niet bepaald leuk vond.

Geen mannen met baarden bij de Jehovah’s Getuigen

In vroegere jaren was er ook gedoe om het dragen van een snor, dat zou een teken van opstand zijn. Een baard idem dito. Het bezwaar van de snor verdween in de loop der jaren, maar het dragen van een baard werd veel langer niet gewaardeerd. Hoe het nu is (2016), weet ik niet. Wie zich bij de JG aansloot in die jaren, moest zijn baard vaarwel zeggen. Het vreemde daarbij vond ik altijd dat zo’n beetje alle mannen uit het verre verleden, die door de het WTG als getekende personages opgevoerd worden in hun lectuur, baarden hadden. En dan zou het in deze tijd niet kunnen? Uiteraard had het weer te maken met het bedachte “teken van opstand” en zulke tekenen moeten nu eenmaal snel en hard de kop worden ingedrukt, meent het WTG. Jehova Getuigen en sex

Het wachttorengenootschap in de eigen slaapkamer

Dan het onderwerp Jehova Getuigen en sex. Uiteraard mag dit thema niet ontbreken in de regeldrift van het WTG. Men meent immers de “organisatie rein” te moeten houden, uit naam van Jehovah. Géén sex voor het huwelijk, geen sex buiten het huwelijk, geen sex tussen mensen van het gelijke geslacht. Geen masturbatie. Ondertussen heeft de organisatie het heel vaak over sex of onderwerpen van seksuele aard.

Voormalig lid van het besturend lichaam van Jehovah’s Getuigen Raymond Franz besteed in zijn boek “Gewetensconflict” aandacht aan de slaapkamerbemoeienissen van het WTG. Hij behandelt brieven van JG aan het besturend lichaam over “een bepaald type voorspel” of bijvoorbeeld deze: “Hij schreef dat hij en zijn vrouw niet goed wisten “waar de lijn te trekken tussen het voorspel en de werkelijke seksuele daad”. Hij en zijn vrouw zouden “elk advies naar de letter opvolgen”, zo verzekerde hij het Genootschap.” Ik hou het hier maar bij; wie meer wil weten kan een PDF of EPUB bestand van het boek van Raymond Franz bekijken. Jehova Getuigen en sex

Jehova Getuigen moeten ouderlingen uitleggen wat ze seksueel fout gedaan hebben

Sex is een belangrijk onderwerp voor het wachttorengenootschap gebleken om macht te kunnen uitoefenen over de Jehovah’s Getuigen. Zovelen zijn op het “matje” van de ouderlingen moeten komen om maar eens uit te leggen wat ze toch allemaal voor stouts gedaan hadden. Tot in detail werd hen dan gevraagd wat er gebeurd was. Het WTG zegt daarover:

De bijbelse term „losbandig gedrag” betreft altijd een ernstige zonde, meestal op seksueel gebied. En om vast te stellen of er sprake is van losbandig gedrag dienen ouderlingen te kijken of het schaamteloos, ongeremd, buitensporig of wellustig is, en of het fatsoensnormen op een schokkende manier te buiten gaat. Jehova Getuigen en sex

Ranzig natuurlijk, waarbij ik mij afvraag of de ondervragende mannen zelf opgewonden raken van al die verhalen. Wat een gedoe! Zovelen hebben sancties opgelegd gekregen en zijn voor de andere JG te schande gezet, omdat ze bijvoorbeeld verteld hebben dat ze weliswaar geen seks voor het huwelijk hadden gehad, maar wel seksueel het e.e.a. “gefrommeld” hadden. Zovelen zijn uitgesloten, omdat ze door het WTG niet-toegestane (vormen van) sex hadden. Vaak kwamen dit soort verhalen aan de orde na een lezing over “verborgen zonden”, waardoor een plaatselijke gemeente niet kon groeien en dus kennelijk niet gezegend kon worden door Jehovah. Wie zich na zo’n donderspeech aangesproken voelde, ging ter biecht.

De JG-versie van het biechten in de Rooms-katholieke kerk, is echter niet gericht op vergeving, maar op executie. Het gaat altijd om macht hebben over een ander mens en daarvoor wordt Gods woord misbruikt. Altijd is er vooruitzicht op sancties met vergaande consequenties voor JG. Dat blijkt ook uit dit artikel (Vragen van lezers) op hun website. Daarin wordt “losbandig gedrag” breed uitgemeten en daar blijft het niet bij. Ook “onreinheid” wordt uitvoerig besproken. Roken behoort daar toe, maar ook porno kijken. Afijn, kijk zelf maar eens wat men allemaal beweert.

Ik wil gewoon niet teveel op dit onderwerp ingaan, het haalt af van waar het om gaat, maar de ellende die de organisatie van Jehovah’s Getuigen met sex en aanverwante onderwerpen veroorzaakt is te groot om er helemaal niet bij stil te staan.

Wat te denken bijvoorbeeld van de grote groep JG die opgelegd kreeg om niet te trouwen (uiteraard ook geen sex) nádat een JG gescheiden was en de ex-partner niet trouwde, niet ging samenwonen of geen sex had met een ander. Er zijn legio voorbeelden van een gescheiden Jehova Getuige waarvan de partner niet trouwde en geen sex met een ander had, of dat in ieder geval niet vertelde, en dus volgens het WTG geen “overspel” pleegde, waardoor de JG in kwestie op dat gebied niks meer kon. Hij of zij mocht niet meer trouwen, en natuurlijk niet samenwonen of zich seksueel inlaten met een ander en dat alles op straffe van uitsluiting. Afhankelijk van de persoon of situatie kan zoiets heel lang duren. Met alle ellende van dien, zo blijkt uit talrijke ervaringen. Wat hebben mensen daar onnodig door geleden en ongetwijfeld zijn er nog velen die hier onder lijden.

Paulus predikte de wet niet, wel de Genade

Zoals ik constant op deze website vertel, leeft een gelovige helemaal niet meer onder de wet. Onder geen enkele wet en al helemaal niet onder de wet van het wachttorengenootschap. Paulus legt de wet zelfs niet op aan de vleselijk ingestelde gelovigen te Korinthe. Hij zucht merkbaar onder de vragen op aards niveau, want hij wilde veel liever de hemelse onderwerpen behandelen. Hij adviseert waar nodig, legt uit dat bepaalde levenswijzen nou niet bepaald de bedoeling zijn, maar legt nooit de wet op; lees het maar na. Dat kon Paulus ook niet doen, want als geen andere predikte hij alléén de Genade en het leven als Nieuwe Schepping. De wet prediken, ook over seksuele onderwerpen, zou haaks op die boodschap staan. Paulus zegt in 1 Korinthe 10: Jehova Getuigen en sex

Alle dingen zijn mij geoorloofd, maar alle dingen zijn niet oorbaar; alle dingen zijn mij geoorloofd, maar alle dingen stichten niet.

Het opleggen van allerlei regels en wetten, ook op seksueel gebied, is dus altijd fout. Een gelovige mag alles, maar we hoeven niet alles te doen. Niet alles is “stichtelijk” oftewel nuttig. Ieder individu moet dat voor zichzelf maar uitmaken. We zouden zelf opgroeien tot volwassenheid door onze verbondenheid (als één plant, leert Paulus) met de Here Jezus Christus. Dat is een geheel individueel en uitermate verschillend proces tussen de Heer en Zijn kind. Daar heeft niemand iets over te zeggen. Het past nooit en te nimmer dat andere mensen – of organisaties – daar een dwingende rol in spelen.

Dove Jehovah’s Getuigen via gebarentaal uitleggen dat masturbatie niet mag

Het wachttorengenootschap stoort zich niet aan de woorden van Paulus. Ik denk ook niet dat men begrijpt wat hij leert. In plaats daarvan gaat men volop verder met het uitermate paternalistisch toespreken van volwassenen en kinderen over het onderwerp sex en seksuele handelingen. In hun drang vooral niemand over te slaan, heeft men zelfs een video gemaakt voor dove Jehovah’s Getuigen. Daarin wordt bijvoorbeeld ook aan hen geleerd, net als op schrift voor de andere JG, dat seksuele handelingen aan je eigen lichaam, – masturberen – niet de bedoeling zijn. Ja, zelfs daar heeft men wat over te zeggen! Zelfs daar bemoeit men zich mee, zelfs daarmee meent men macht te moeten uitoefenen op de leden. Het WTG is heel goed in het creëren van veel vormen van schuldgevoel. Masturbatie hoort daar ook bij.

Jehova Getuigen en sex via JW Broadcasting

Via het videokanaal van Jehovah’s Getuigen, JW Broadcasting, worden dove JG – door een model Jehovah Getuige – “aangesproken” vooral niet te masturberen, uiteraard met behulp van niet begrepen, maar wel als wet gebruikte bijbelteksten. Ik ken geen gebarentaal voor doven, maar een aantal zaken zijn toch wel duidelijk te herkennen… Iemand heeft het fragment er uit gehaald er een “passend” muziekje onder gezet en het op Youtube geplaatst. Kijk ernaar en verbaas u erover dat de “getrouwe en beleidvolle slaaf, die terechtertijd voedesel uitdeelt” en daarmee aangesteld zou zijn door Christus (wat natuurlijk niet waar is) meent te moeten doen. Je kunt er om huilen en om lachen, maar ik hoop dat het helpt om de belachelijkheid in te zien van een organisatie die louter macht wil uitoefenen op mensen.

Gelukkig weet de gelovige dat God hier niks mee te maken heeft. Wie in Christus is, wie een Nieuwe Schepping is, wie wedergeboren is, krijgt de wet niet meer opgelegd. Die leeft louter uit Genade. De Heer Zelf verandert iemand van binnen uit, zodat de vruchten van de Geest zouden kunnen groeien. Een mens kan zelf wel “werken van het vlees” doen, geen “vruchten laten groeien”. Er wordt alleen vrucht geproduceerd van binnen uit. Daarom zouden wij als Nieuwe Schepping verbonden zijn met Christus en ons laten veranderen. Daar zijn de bepalingen van het wachttorengenootschap, inclusief die over sex, seksuele handelingen, masturberen en nog veel meer, niet bij nodig. Die werken dat proces juist tegen, als je je daaraan zou willen houden, zo leert Paulus.Jehova Getuigen en sex

Jehova Getuigen en sex

20 Reacties

 1. Renhilde 03/09/2018
 2. Barry 17/05/2018
  • Annonym 31/01/2019
 3. Arjan Stam 10/02/2018
 4. J.D. Mansur 20/11/2017
  • Catherine 17/02/2018
 5. Enrico 16/09/2017
  • Klaas 12/10/2017
  • Annie 28/10/2017
   • Peninna 27/02/2019
 6. F.W. de Greeve 29/07/2017
  • Radoer Emal 14/08/2017
   • Michiel 03/08/2018
 7. olke 05/06/2017
 8. virginia 12/03/2017
  • Annie 28/10/2017
 9. jordan 22/02/2017
  • Peter 09/01/2019
 10. Marian Koopman 11/05/2016

Geef een reactie

Translate »