Johannes 3 vers 16 bij Jehovah’s Getuigen

Johannes 3 vers 16 bij Jehovah’s Getuigen. Wat is er mis met Johannes 3 : 16 in de Statenvertaling en in andere vertalingen vanuit de Griekse grondtekst van de Bijbel?

Want alzo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij Zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat een ieder die in Hem gelooft, niet verderve, maar het eeuwige leven hebbe.

Niks toch? Ook in andere vertalingen wordt dezelfde uiterst belangrijke boodschap overgebracht en ook in die vorm. Die luidt:

Wie in de opgestane Here Jezus Christus gelooft, HÉÉFT het eeuwige leven. Dus niet “krijgt ooit het eeuwige leven”, of “zal het onder voorwaarden kunnen verkrijgen” of “zal het ook weer kunnen verliezen als hij fout doet”, maar zeer simpel: hééft! Niks moeilijks aan dus. Je gelooft wat hier geschreven staat of je gelooft dat niet. Je vertrouwt op deze Woorden Gods of je doet dat niet. Elke mens mag die keuze in alle vrijheid maken. Maar altijd geldt: wie dit gelooft, hééft het eeuwige leven, hoe dat er ook uitziet en waar dat ook mag zijn. Zonder andere voorwaarden; die worden hier – en ook elders in het Nieuwe Testament – niet gesteld.

Johannes 3 vers 16 bij Jehovah’s Getuigen

Maar… het wachttorengenootschap (WTG) heeft besloten dat het zo simpel toch niet kan zijn. Daarom heeft het bestuur aan haar volgelingen opgelegd dat men lid moet zijn van de Organisatie van Jehovah’s Getuigen (JG) én dat men moet prediken (zie o.a. dit artikelop de manier die door het WTG geleerd wordt. Dan kán een Jehova Getuige eventueel eeuwig leven krijgen, ná Armageddon. Vreemd genoeg blijkt namelijk dat eeuwig leven in de versie van het WTG toch niet écht eeuwig leven is, want men kan het ook weer kwijt raken, als iemand niet het “goede doet”.

Pas op voor de organisatie van Jehova Getuigen! De boodschap van het wachttorengenootschap omtrent behoud en eeuwig leven van de gelovige mens, is dus anders dan die uit de Bijbel. De JG-versie wijkt af. Dat valt misschien niet meteen op als Johannes 3 : 16 in de eigen Jehovah’s Getuigen bijbel – Nieuwe Wereldvertaling – wordt gelezen. Daar staat:

Want Gods liefde voor de wereld was zo groot dat hij zijn eniggeboren Zoon heeft gegeven, zodat iedereen die in hem gelooft niet vernietigd zal worden, maar eeuwig leven zal hebben.

De toevoeging “zal hebben” zou kunnen, als het in de betekenis van het Duitse “sollen” gelezen wordt. Dat drukt namelijk een vaststaande gevolgtrekking op basis van het vorige uit. Dus: wie gelooft, zál eeuwig leven. Maar dit is dus niet het geval bij de Jehovah’s Getuigen, zo blijkt uit hun lectuur en lezingen. Er zijn extra voorwaarden aan verbonden. Die komen niet van God Zelf, maar van mensen die menen voor Hem te moeten spreken. Ik hoop dat het duidelijk is dat dit geheel onzinnig is.

Het verschil tussen behoud en loon

Het wachttorengenootschap weet kennelijk in de Bijbel het verschil niet tussen het behoud van iemand die tot geloof gekomen is en het loon dat een gelovige ontvangt op basis van de werken die de Here Jezus Christus in en door hem heeft kunnen doen. Wie tot geloof gekomen is, wedergeboren is tot Nieuwe Schepping, is behouden. Voor altijd. Een geboorte, dus ook de wedergeboorte, kán eenvoudigweg niet ongedaan gemaakt worden. Dat kon al niet in het vlees en ook niet, in de Geest, als kind van God. Het loon op “arbeid” als gelovige is van latere orde en voor een ieder anders.

Mag ik de Jehovah Getuige oproepen om dit onderwerp (en ook andere leerstellingen) goed te bestuderen? Het is van levensbelang.

Pas op voor de organisatie van Jehovah’s Getuigen! Hun leer omtrent het verkrijgen van eeuwig leven klopt niet!


Johannes 3 vers 16 bij Jehovah’s Getuigen

Johannes 3 vers 16 bij Jehovah’s Getuigen

2 Reacties

  1. guido 06/02/2021
    • guido 06/02/2021

Geef een reactie

Translate »