Misleiding Jehova Getuigen over uit organisatie stappen

Misleiding Jehova Getuigen. Grove misleiding; ik kan het helaas niet anders noemen. Ik heb het over de misleiding van Jehovah’s Getuigen (JG) naar aanleiding van de vraag of iemand uit de organisatie van Jehovah’s Getuigen kan stappen. Daarover heeft men onlangs namelijk wat op hun website jw.org gezet. Dit staat ook nog op de website bij dit onderwerp. Je moet er naar doorklikken vanuit de FAQ.

Het is allemaal zwaar misleidend. De praktijk is heel anders dan de met de JG nog niet zo bekende websitebezoeker wordt voorgehouden. Het is niets meer of minder dan schaamteloos liegen. Men zegt dat iemand zonder consequenties de organisatie kan verlaten, maar dit is absoluut onjuist! Dat kan nagevraagd worden aan inmiddels heel veel ervaringsdeskundigen.

Organisatie Jehovah’s Getuigen trekt teugels strakker aan

Op het zomercongres van 2016 wordt zelfs bekend gemaakt dat de teugels juist strakker aangehaald worden, als het om de omgang met personen gaat die op een of andere wijze niet meer met de organisatie van Jehovah’s Getuigen verbonden zijn of willen zijn. Zie o.a. dit artikel op deze website.

Men liegt door gegoochel met woorden en door het verzwijgen van essentiële informatie. Liegen lijkt mij niet te passen bij wat zich “Gods organisatie” noemt. De JG hebben er echter geen probleem mee; ze zijn dan ook niet “Gods organisatie”.

Ik kan degenen die overwegen lid te worden van de organisatie daarom niet vaak en krachtig genoeg waarschuwen. Juist omdat ik uit ervaring weet hoe het zit en al zoveel in-en-intrieste persoonlijke ervaringen gelezen en gehoord heb, kan ik niets anders dan zeggen:

Bezint eer gij begint!

Als u eenmaal gedoopt (en daardoor lid geworden bent) bent, kunt u uiteraard later weer stoppen en uit de organisatie stappen, maar niet zonder consequenties!

Net als uitgesloten worden heeft stoppen of “niks meer doen en niet meer komen” altijd consequenties. Afhankelijk van uw persoonlijke situatie kunnen die beperkt zijn, maar ook heel ernstig zijn. Grote kans dat u er niet zonder kleerscheuren uit komt. Wilt u dit risico niet lopen? Heel verstandig! Stap er dan niet in. Stop z.s.m. met de organisatie van Jehovah’s Getuigen!

Wachttorengenootschap legt aan iedereen collectief regels over uitsluiting op

Er wordt door het WTG collectief bepaald dat een ex Jehova Getuige “goddeloos” is. Er wordt een ban over hem of haar uitgesproken. Er is collectief bepaald dat de leden van de organisatie van Jehovah’s Getuigen zo iemand voor dood moeten houden en moeten mijden, niet met deze persoon moeten omgaan, niet met hem of haar mogen eten en zelfs niet groeten. Dat geldt ook voor familie, vrienden en zelfs uitwonende kinderen. Jehovah’s Getuigen zijn verplicht dit te gehoorzamen, anders worden ze zelf uitgesloten en zullen ze gemeden worden.

Bent u bereid dit alles te ondergaan door u aan te sluiten bij de JG? Het kan immers zijn dat u over enige tijd om wat voor reden dan ook (dat zijn er behoorlijk wat) te maken gaat krijgen met de collectief opgelegde uitsluitingsregels van de organisatie van Jehovah’s Getuigen.

Kan iemand uit de organisatie van Jehovah’s Getuigen stappen?

Wat geeft het WTG o.a. voor antwoord op de gestelde vraag: Kan iemand uit de organisatie van Jehovah’s Getuigen stappen? Wat denkt u dat het antwoord zal zijn op een website die zich vooral tot mensen richt die de Jehovah’s Getuigen nog niet kennen? Uiteraard, is dat “ja, dat kan”. Als men hierop “nee, dat kan niet”, zou zeggen, dan komt er helemaal geen mens meer op af. Marketingtechnisch zou dat niet zo slim zijn.

Vervelend is alleen dat de potentiële nieuwkomer de achtergronden niet kent en denkt dat het ook werkelijk zo is als het er staat. Misschien denkt zo iemand: “Ach, als het me niet bevalt, of het blijkt toch allemaal niet te kloppen, dan stap ik gewoon weer uit de organisatie van Jehovah’s Getuigen. Geen probleem; jammer van m’n tijd, maar verder niets aan de hand.” Dit is in ieder geval wat het WTG oproept bij degenen die niet weten hoe het ex Jehova Getuigen in de praktijk vergaat. Dat is dus pure misleiding! Mooier voorspiegelen dan het is om maar nieuwe leden binnen te krijgen.

Misleiding en emotionele chantage

Op de Engelstalige website jwsurvey.org wordt dit onderwerp ook besproken. Men heeft gedetailleerd gereageerd op wat het WTG beweert over de organisatie verlaten. Men laat heel goed de misleiding zien. En ook hoe de emotionele chantage in elkaar zit om “afvalligen” van de organisatie (ex Jehovah Getuigen) weer terug aan boord te krijgen. Die gaat heel ver.

Oproep aan Jehovah’s Getuigen

Hierbij een oproep aan het besturend lichaam (de leiding) van de organisatie van Jehovah’s Getuigen:

Stop op uw website met de misleiding door bewust onvolledig te antwoorden op de vraag: Kan iemand uit de organisatie van Jehovah’s Getuigen stappen?

Geef eerlijk weer wat het WTG-beleid is voor ex Jehova Getuigen en welke consequenties dit heeft voor hen, voor gezinsleden, voor familieleden en voor vrienden. Spiegel het niet mooier voor dan het in werkelijkheid is.


Misleiding Jehova Getuigen over uit organisatie stappen

Misleiding Jehova Getuigen

9 Reacties

 1. Frits van Pelt 11/11/2017
  • Wachttorenkijker 12/11/2017
 2. Oscar 07/05/2017
 3. Mathijs Bransen 03/01/2017
 4. Janjoris 05/10/2016
 5. wendy 14/08/2016
  • Wachttorenkijker 14/08/2016
 6. Jos 16/06/2016
  • Wachttorenkijker 16/06/2016

Geef een reactie

Translate »