Nieuw licht voor Jehova Getuigen

Wie zich bevindt binnen de organisatie van Jehovah’s Getuigen of daarvan lid is geweest, is bekend met de uitdrukking “nieuw licht” Het gaat dan om “voortschrijdend inzicht”, volgens het wachttorengenootschap (WTG). De “gezalfde” leden van het besturend lichaam, de “getrouwe en beleidvolle slaaf“, krijgen op een of andere – vooral erg vaag gebleven – manier steeds nieuw licht voor Jehova Getuigen door. In grote hoeveelheden zelfs. Telkens wordt dat aan de volgelingen meegedeeld. Niet aanvaarden van “nieuw licht” betekent vroeg of laat uitsluiting uit de organisatie.

Vergelijk het met iemand die wiskunde studeert

Uiteraard kun je door bijbelstudie meer kennis van Gods Woord verkrijgen en steeds meer begrijpen. Het gaat dan om verdieping, bijvoorbeeld in typologie en niet om de basiswaarheden, die zijn en blijven vanaf het begin duidelijk en hetzelfde. Een wedergeboren kind van God begint met “melk” en gaat over naar “vast voedsel” om daar als volwassene bij te blijven. Daar zit een logische opbouw in. Vergelijk het met iemand die wiskunde studeert. Die begint niet met de stellingen en uitwerkingen die hij kort voor zijn doctoraal kan begrijpen en doorgeven. Die begint met de basis en in feite is dat 1 + 1 = 2. Onderweg naar meer kennis worden de vaste waarden binnen de wiskunde niet veranderd. Die waren er altijd al. Ze waren ook bekend, alleen nog niet aan de student. Die moest het nog leren en daarbij geholpen worden door degenen die de kennis al bezitten.

Vreemd genoeg is van een dergelijke logische opbouw op basis van vaststaande feiten bij de JG weinig sprake. Zelfs de “vaste waarden” binnen het Evangelie van de Here Jezus Christus veranderen regelmatig bij het WTG. Alleen al daarom kan wat het wachttorengenootschap spreekt en schrijft nooit het Woord van God zijn. Die conclusie wordt alsmaar duidelijker als je je verdiept in de steeds wijzigende leerstellingen van het WTG. Die zijn er namelijk volop geweest en zijn er nog.

Boek: Ever-changing teachings of Jehovah’s Witnesses

Nieuw licht voor Jehova Getuigen Probleem is daarbij altijd dat het zoveel is. Er is in de geschiedenis van 140 jaar Jehovah’s Getuigen (deze naam is in 1931 aangenomen) erg veel leerstellig gewijzigd en ook weer “terug” gewijzigd. Waar moet je beginnen? Waar vind je al dat materiaal terug? Niet op de website van Jehovah’s Getuigen, want die gaat relatief maar kort terug in de tijd. Vanuit het gezichtspunt van het WTG is dat goed te begrijpen. Anders zou men zich nog meer “in de eigen voet” schieten, dan nu al gebeurt.

Nieuw licht voor Jehova GetuigenGelukkig zijn er goed onderlegde vrijwilligers die zich buitengewoon ingespannen hebben om al dat “oud licht” en nieuw licht voor Jehova Getuigen te vinden, te rubriceren en door te geven aan wie het weten wil. Het wordt geheel gratis aangeboden als internet boek. Wlodzimierz Bednarski en Szymon Matusiak (ex Jehova Getuige) – uit Polen – leverden een indrukwekkend overzicht (in het Pools en vertaald in het Engels) van al die elkaar tegensprekende leringen onder de Engelse titel “Ever-changing teachings of Jehovah’s Witnesses“.

Boek: Altijd wijzigende leerstellingen van Jehovah’s Getuigen

De titel van dat boek kun je vertalen met “Altijd wijzigende leerstellingen van Jehovah’s Getuigen”. Het behandelt de belangrijkste leringen in de periode van 1879 tot 2015 in ruim 400 pagina’s.


Download PDF “Ever-changing teachings of Jehovah’s Witnesses”


Met dank aan de heren Bednarski en Matusiak voor hun geweldige werk in de ontmaskering van het wachttorengenootschap als “Gods kanaal voor geestelijk voedsel”, beveel ik dit boek van harte aan. Het is zeer goed gedocumenteerd. Bij alle verwijzingen staat waar het terug te vinden is in de enorme berg lectuur en teksten die Jehovah’s Getuigen vanaf oprichter C.T. Russel geproduceerd hebben. Mede daarom is dit zo’n waardevol overzicht.

Verbaas u over wat er allemaal beweerd is door het WTG en hoe vaak dit veranderde. Verbaas u over al dit nieuw licht voor Jehova Getuigen. Trek dan voor u zelf de conclusie of u zichzelf onder dit soort “nieuw licht” wilt stellen of wilt blijven, als u al lid van de organisatie van Jehovah’s Getuigen bent.

Er is helemaal geen nieuw licht voor Jehova Getuigen

Mijn conclusie is in ieder geval dat er helemaal geen nieuw licht voor Jehova Getuigen is. Het is er nooit geweest. Het zal er ook nooit zijn. Wat “nieuw licht” wordt genoemd door het WTG is niets anders dan een constante – meestal zeer vreemde – stroom van eigen verzinsels.

De samenstellers/schrijvers van het boek “Ever-changing teachings of Jehovah’s Witnesses” wijzen terecht op, aan het eind van hun boek, Judas 1:

Geliefden, alzo ik alle naarstigheid doe om u te schrijven van de gemene zaligheid, zo heb ik noodzaak gehad aan u te schrijven en u te vermanen, dat gij strijdt voor het geloof, dat eenmaal den heiligen overgeleverd is.
Want er zijn sommige mensen ingeslopen, die eertijds tot ditzelfde oordeel te voren opgeschreven zijn, goddelozen, die de genade onzes Gods veranderen in ontuchtigheid, en de enigen Heerser, God, en onzen Heere Jezus Christus verloochenen.

Het Evangelie werd bekendgemaakt aan de Apostelen

Conform andere Schriftgedeelten leert de Bijbel dat aan de Apostelen, met name Paulus, het Evangelie werd bekendgemaakt. Paulus zegt zelfs dat als hij of iemand (of “iets” zoals WTG) of zelfs een Engel met een ander evangelie zou komen, zo iemand vervloekt is. In Galaten 2 zegt hij dat zelfs twee keer achter elkaar, zo belangrijk zijn deze woorden.

Het WTG leert duidelijk een ander – steeds wisselend – “evangelie”, dat echter helemaal geen goed nieuws is. Het is wet en gebod op gebod. Het echte Evangelie is Christus én alleen leven uit Zijn Genade.

De Heilige Geest leidt gelovigen in de Waarheid, maar geeft geen “nieuw licht”

De schrijvers geven ook aan dat de Heilige Geest zal leiden in “al de Waarheid”. Alles was al bekend. “Nieuw licht” zou er nooit meer komen. Wel uitleg over wat er geschreven staat in Zijn onveranderlijk Woord. Dat doet de Heilige Geest Zelf, maar alleen dus aan wedergeboren kinderen Gods. Het WTG laat door hun steeds veranderende leringen zien dat ze niet tot deze categorie behoort. Johannes 16 : 12-15 zegt:

Nog vele dingen heb Ik u te zeggen, doch gij kunt die nu niet dragen.
Maar wanneer Die zal gekomen zijn, namelijk de Geest der waarheid, Hij zal u in al de waarheid leiden; want Hij zal van Zichzelven niet spreken, maar zo wat Hij zal gehoord hebben, zal Hij spreken, en de toekomende dingen zal Hij u verkondigen.
Die zal Mij verheerlijken; want Hij zal het uit het Mijne nemen, en zal het u verkondigen.
Al wat de Vader heeft, is Mijn; daarom heb Ik gezegd, dat Hij het uit het Mijne zal nemen, en u verkondigen.


Nieuw licht voor Jehova Getuigen

Nieuw licht voor Jehova Getuigen

3 Reacties

  1. Pingback: waakzaamheid en oprechtheid in de leer van de bijbel – HOE kan ik voor altijd leven 18/02/2020
  2. Pingback: Onjuiste verlossings- en eindtijdleer van de Jehova’s Getuigen – ACHTERGEBLEVEN NA DE OPNAME | INFORMATIE EN INSTRUCTIES 07/08/2019
  3. rick 05/03/2019
  4. Marco 17/07/2017
    • Jim Coert 14/09/2017

Geef een reactie

Translate »