Onrechtvaardige rijkdom bij Jehovah’s Getuigen

Onrechtvaardige rijkdom bij Jehovah’s Getuigen. Zoals al eerder opgemerkt is de dagtekst van het wachttorengenootschap (WTG) een prima middel om geld te trekken uit de Jehovah’s Getuigen (JG). Het WTG deinst er zeker niet voor terug om een gedeelte uit de Bijbel, dat men totaal, maar dan ook totaal, niet snapt, te gebruiken voor eigen gewin. It’s all about the money! Het gaat om wat een beetje bijbelgetrouwe gelovige kent als de gelijkenis van de “onrechtvaardige rentmeester”. In de Nieuwe Wereldvertaling (NWT) is dat “onrechtvaardige rijkdom” geworden. Daaruit blijkt nog maar eens dat het WTG de betekenis van deze gelijkenis volledig ontgaat. En dit zou dan Gods “exclusieve kanaal voor geestelijk voedsel” moeten zijn? Zoveel onbenul in het verklaren van een gelijkenis vind je zelden. Dat blijkt ook uit de dagtekst van vrijdag 22 november 2019:

Maak vrienden met behulp van de onrechtvaardige rijkdom. — Luk. 16:9

Jezus moedigde zijn volgelingen aan ‘onrechtvaardige rijkdom’ te gebruiken om vrienden in de hemel te maken. Eén manier waarop we laten zien dat we trouw zijn aan God is onze materiële bezittingen gebruiken ten behoeve van het wereldwijde predikingswerk (Matth. 24:14). Een meisje in India had een kleine spaarpot, waar ze regelmatig munten in stopte. Soms koos ze er zelfs voor om haar spaarpotje te vullen in plaats van speelgoed te kopen. Toen die vol was, gebruikte ze het geld om het predikingswerk financieel te ondersteunen. Een broeder in India die kokosnoten verbouwt, schonk een grote hoeveelheid kokosnoten aan het Malayalam vertaalkantoor. Omdat ze op het vertaalkantoor altijd kokosnoten kochten, redeneerde hij dat hij ze beter kokosnoten kon geven dan cash. Dat is praktische wijsheid. Ook broeders en zusters in Griekenland geven regelmatig olijfolie, kaas en ander voedsel aan de Bethelfamilie. w17.07 8 ¶7, 8

Laten zien dat je trouw aan God bent via het geven van eigen materiële bezittingen ten behoeve van het wereldwijde predikingswerk. Met daarbij een volkomen onterechte tekstverwijzing naar Matthéüs 24  : 14. Daarmee wordt de lezer gemanipuleerd te denken dat de zin ervoor met de Bijbel en dus met God te maken heeft. Uiteraard is dat niet het geval, maar de JG, die geven moet, zal het wel zo denken. En daar gaat het maar om, want denken moet tot actie leiden.

Je kunt niet achterblijven als je zelf zoveel meer hebt

De manipulatie gaat direct verder in de voorbeelden die de armsten der wereld geven. Zij geven in verhouding veel van wat ze hebben. Het WTG weet heus wel dat het meeste geld uit de zaken van de JG in de westerse landen moet komen. Door deze voorbeelden spreekt men hen op het gevoel aan dat ze ook veel dienen te geven van wat ze hebben. Als de JG dat in arme landen kunnen en zelfs kinderen in arme landen, dan kun je toch niet achterblijven als je zoveel meer hebt dan die arme JG? Dat is wat men hier wil overbrengen. Zo staat het er niet, maar via de genoemde voorbeelden, is het wel degelijk de bedoeling dat Jehovah’s Getuigen zo gaan denken. Zodat geld en goederen, o.a. voedsel, naar de “Bethelfamilie” vloeien. Dat kan dan, met name door de leiding, gebruikt worden om een luxe leven te leiden.

Bijdragen voor dure whiskey: Bottlegate

Wat in deze oproep tot bijdragen aan de organisatie van Jehovah’s Getuigen niet wordt vermeld is wat er o.a. gedaan wordt met dat geld “uit de kleine spaarpot, waar ze regelmatig munten in stopte”. Wat opgehaald wordt, is lang niet altijd bestemd voor het “wereldwijde predikingswerk”. Bijvoorbeeld het op een zondagmorgen kopen van ruim 850 dollar aan sterke drank. Als iedereen in het gebied waar hij naar toe gaat in de koninkrijkszaal zou moeten zitten, rijdt Tony Morris, lid van het selecte groepje dat  “besturend lichaam” heet, naar een winkel aldaar om drank in te slaan. Het was een aanbieding, dat wel … dus dan is het door de leden opgebrachte geld goed besteed…  Zie de video, met de titel “Bottlegate, meeting a governing body member at the liquor store”:


Geheel in de stijl van het wachttorengenootschap, wil ik hierbij wel een uit z’n verband gerukte bijbeltekst plaatsen. De Apostel Paulus zegt in 2 Korinthe 6 : 3:

Wij geven geen aanstoot in enig ding, opdat de bediening niet gelasterd worde.

Waarschijnlijk was Tony Morris deze wijze woorden van Paulus, die nooit lid geweest is van een “besturend lichaam”, even vergeten op deze regenachtige zondagmorgen. Ik denk overigens dat er maar weinig JG aanstoot nemen aan zijn gedrag. De hypocrisie van het durven vragen, uit Naam van God, naar het laatste beetje bezit van arme mensen, terwijl je zelf je tegoed doet aan de luxe van het leven, wordt of niet opgemerkt of “met de mantel der liefde” bedekt, zodat niemand het meer ziet.

Gods Naam niet ijdel gebruiken

Wie nog een beetje kritisch is als Jehovah’s Getuige, zal het wellicht nog bijschrijven op het immer uitdijende lijstje: “Jehovah zal het op Zijn tijd wel rechtzetten”. Niet dus, want Jehovah heeft niks van doen met deze organisatie. Je kunt wel Zijn Naam gebruiken, maar dat wil zeker niet zeggen dat dit terecht is, dat je daartoe gerechtigd bent. Als dit onterecht gebeurt, dan wordt dit in de Bijbel “een ijdel gebruik van Zijn Naam” genoemd. “IJdel” betekent in de Bijbel “leeg”, “opgeblazen, maar leeg van binnen”. Het heeft geen inhoud. En dat is wat er gebeurt als een organisatie zich wederrechtelijk de Naam van God toeëigent. Er is wel een omhulsel, maar zonder inhoud. Het is leeg!

Het WTG, dat zo graag bijbelteksten uit het Oude Testament aan de JG voorleest, om hen onder hun wet te kunnen houden, zal wat o.a. in Deuteronomium 5 staat, toch ook wel gelezen hebben:

Gij zult den Naam des HEEREN (Jehovah), uws Gods, niet ijdellijk gebruiken; want de HEERE zal niet onschuldig houden dengene, die Zijn Naam ijdellijk gebruikt.

Veel geld aan advocaten en afkoopsommen seksueel misbruik

Of de Jehovah’s Getuigen in arme en rijke landen ook weten dat het wachttorengenootschap miljoenen dollars per jaar uitgeeft aan advocaten, procedures en door rechtbanken opgelegde afkoopsommen aan slachtoffers van seksueel misbruik? Ik denk het niet. Of ze willen het niet weten, verbannen het uit hun gedachten, dat kan ook. Het is ook niet bepaald leuk om te weten dat dit de bestemming is van zuurverdiende centjes… Logischerwijs gaat het WTG dit zelf ook niet promoten. Ze hebben weliswaar veel geld voor dit soort zaken nodig en dus kan men zeggen dat de JG meer moeten geven om deze dingen te bekostigen. Maar dat klinkt niet zo “theocratisch” natuurlijk. Het kan alleen maar tot onrust leiden. Dus wordt er gecollecteerd: “ten behoeve van het wereldwijde predikingswerk”.

“Onrechtvaardige rijkdom” is “onrechtvaardige rentmeester”

Tot slot wil ik nog even terug naar het begrip “onrechtvaardige rijkdom”, zoals Jehovah’s Getuigen het noemen. De puur “vleselijk denkende” leiding van de organisatie ziet daardoor niet meer wat de prachtige geestelijke waarheden zijn die in gelijkenis van de Onrechtvaardige Rentmeester liggen. Het ontgaat hen totaal en daarmee dus ook minstens 8 miljoen volgelingen. Dat noem ik nog eens zonde. Zonde is namelijk “het doel missen”. En waar het doel van het WTG zou moeten zijn: vast voedsel uitdelen aan de gelovigen, mist men het doel met het verhaal van de onrechtvaardige rijkdom volledig.

Voor de Jehovah Getuige (en anderen) die wel openstaat voor die geestelijke waarheden heb ik twee verwijzingen naar goede Bijbelstudie. De eerste is om te beluisteren via streaming audio. Gratis en zonder voorwaarden. Hierbij de beschrijving die hoort bij deze audiostudie:

De onrechtvaardige rentmeester (Luk.16)

Tot de voor velen moeilijk te begrijpen gelijkenissen behoort die over “De Onrechtvaardige Rentmeester”. Alle gelijkenissen hebben gemeen dat zij bepaalde geestelijke waarheden verborgen houden voor wie vleselijk denken. Die over rentmeesterschap bevat verscheidene lagen. De essentie is dat Gods plan uit diverse huishoudens (bedelingen) bestaat, onder eveneens verschillende rentmeesters. Aan Israël was het beheer van de wet gegeven. Daaraan kwam een einde, evenals aan de functie van de ‘onrechtvaardige rentmeester’. Maar dié begreep dat er iets nieuws zou komen en zocht elders onderdak. Het is een beeld van de bijbelse realiteit dat de zaligheid naar de heidenen ging, omdat Israël die niet goed had beheerd. Maar iedereen, Jood en Griek, is in dat nieuwe geestelijke huis welkom op basis van geloof. Het rentmeesterschap van de wet is door Christus beëindigd. De Heere Jezus legde zijn oorspronkelijke rentmeesterschap neer, in het vooruitzicht van Zijn heerlijkheid, de nieuwe bedeling van genade en het nieuwe huis Gods, de Gemeente. “En de heer prees de onrechtvaardige rentmeester, omdat hij met voorzicht had gehandeld.”

De tweede verwijzing is naar onze andere website (vlichthus). Daarop is een PDF beschikbaar over de Onrechtvaardige Rentmeester. Eveneens van harte aanbevolen!

Het wachttorengenootschap is helaas vooral bezig “onrechtvaardige rijkdom” te vergaren. Daardoor is men blind voor Gods Woord. Pas dus op voor de organisatie van Jehovah’s Getuigen! Let op uw geld en goederen!


Onrechtvaardige rijkdom bij Jehovah’s Getuigen

onrechtvaardige rijkdom

3 Reacties

  1. dr.ing.johan 29/11/2023
  2. Van staveren 23/12/2019
  3. Vincent protin 05/12/2019

Geef een reactie

Translate »