Russell niet de oprichter van Jehova Getuigen

oprichter van Jehova Getuigen

Charles Taze Russell is niet de oprichter van Jehova Getuigen. Volgens het wachttorengenootschap (WTG) is hij wel de stichter van de organisatie. Alleen van deze organisatie, niet van andere organisaties, die na zijn dood zijn ontstaan. Dat C.T. Russell de oprichter / stichter is van de Jehovah’s Getuigen maakt nog steeds onderdeel uit van de eigen WTG-geschiedenis van Jehova Getuigen (JG) als religieuze groepering.

Internet encyclopedie Wikipedia beschrijft het zo over de vermeende oprichter van Jehova Getuigen:

“Charles Taze Russell (16-2-1852 / 31-10-1916) of Pastor Russell, was … stichter van de Bible Students Association (Bijbelonderzoekers), een geloofsgemeenschap die na Russells dood uiteenviel in tientallen splintergroeperingen, waarvan de grootste die van Jehova’s getuigen is.”

Wachttorengenootschap liegt over geschiedenis Jehova Getuigen

Het probleem met de eigen beschrijving van de geschiedenis van de JG is dat die verre van volledig en op z’n minst zwaar “gekleurd” is, om zichzelf maar te kunnen presenteren als organisatie die exclusief door God aangesteld zou zijn als Gods knecht of iets dergelijks. Als ik het wat sterker zeg, dan heet het: het wachttorengenootschap liegt over de geschiedenis van Jehovah’s Getuigen. Het is in ieder geval zo dat men het niet zo nauw neemt als het gaat om de eigen geschiedenis. Voor waarheidsvinding omtrent de geschiedenis van Jehovah’s Getuigen moet je niet bij het wachttorengenootschap te rade gaan. Men heeft er teveel baat bij om het anders voor te spiegelen dan het is.

Was Russell the Founder of What is Now Jehovah’s Witnesses?

Op het internet is wel wat te vinden over de vraag “Was Russell the Founder of What is Now Jehovah’s Witnesses?” Wie het onderwerp bestudeert, kan niet anders dan tot de conclusie komen dat C.T. Russell niet de oprichter is van de organisatie van Jehovah’s Getuigen. Het is onterecht dat het WTG claimt dat hij dat wel is en die claim wordt dan ook bestreden door de mensen die menen dat zij wél de “erfenis” van Pastor Russell hebben meegekregen. Daarmee hebben zij wel een punt, want de leringen van Russell passen veel beter bij deze groep dan bij de Jehovah’s Getuigen. Wie het onderwerp goed bestudeert, komt ook tot de conclusie dat Russell heel wat anders leerde en deed dan het WTG. Russel is niet de oprichter van Jehova Getuigen; dat is Rutherford.

In deze tijd zou Russell uitgesloten worden

In deze tijd zou C.T. Russell, op basis van zijn leringen, voorspellingen, daden, gebruik van symbolen (o.a. kruis) en vieringen van bijvoorbeeld Kerstmis, zondermeer uitgesloten worden (excommunicatie) door de organisatie van Jehovah’s Getuigen. Toch blijft men verwijzen naar Russel als oprichter, want men moet en zal toch een “verbinding” hebben met het grote dogma “1914” en alles wat daarmee samenhangt. Men kan niet anders, want “1914” kwijtraken betekent het verliezen van het fundament onder de organisatie. Dat is einde oefening.

Met C.T. Russel heeft het wachttorengenootschap zomaar 50 tot 60 jaar meer geschiedenis (gerekend vanaf 1931), dan zonder hem.

Jehovah’s Getuigen zijn als religieuze groep ontstaan in 1931

C.T. Russel overleed in 1916. Het juridische “vehikel”, en groot verdienmodel, uitgeverij Watch Tower Bible and Tract Society, ging niet zonder strijd mee met J.F. Rutherford, die na een heleboel gedoe de baas werd van deze organisatie met aandeelhouders. Rutherford en de bij hem gebleven groep meenden dat zij het werk van Russell zouden voortzetten en dat zij daartoe gerechtigd waren. Uiteraard waren lang niet alle volgelingen van Russell het daar over eens. De groep Russellieten viel uit elkaar. Het WTG gebruikt dit in hun geschiedschrijving om te laten zien dat anderen die geloof stelden in de leringen van Charles Taze Russell fout zaten en alleen de leden van de groep Rutherford de ware “bijbelonderzoekers” waren.

In dit artikel wil ik niet verder ingaan op welke groep nu wel of niet terecht de vooral financiële erfenis van Russel heeft meegekregen en ook niet op Russell zelf en evenmin op zijn leringen. Die leringen en schrijfsels van “Pastor Russel” zijn op z’n minst zeer vreemd, onzinnig vaak, aantoonbaar fout en het beste is om er geen enkele aandacht aan te besteden. Ik wil verder gaan met het feit dat de Jehovah’s Getuigen als religieuze groep in 1931 ontstaan is. Dit gebeurde onder leiding van “Judge Rutherford”.

Rutherford president organisatie Jehovah’s Getuigen

Over Joseph Franklin Rutherford is ook het e.e.a. te vertellen. Het oude inside-boek “30 jaar in de greep van Jehovah’s-getuigen” geeft een goed beeld van deze manipulatieve grootheid. Aangevuld met het nodige andere materiaal wat er links en rechts te vinden is, ontstaat een onthutsend beeld van een zwaar autoritaire man, wiens hang naar een allesoverheersende organisatie (wereldheerschappij het liefst) in al die jaren voor zoveel ellende heeft gezorgd.

Wat mij betreft is “president Rutherford” de echte oprichter van wat wij nu kennen als de Jehovah’s Getuigen. Het is vooral zijn nalatenschap aan gedachten, vreemde leringen en zijn organisatorische structuren, waarop voortgebouwd is. Niet die van Russell. Onder Rutherford werd in 1931 de pretentieuze naam “Jehovah’s Getuigen” aangenomen. Geheel ten onrechte natuurlijk. God, onder de Naam Jehovah, had deze groep volgelingen van Rutherford uiteraard helemaal niet als Zijn vertegenwoordiger onder die naam aangesteld. Als jurist had Rutherford toch moeten weten dat zijn claim op die naam compleet fout was.

De geschiedenis van Rutherford bekijken

Bekijk de geschiedenis van Rutherford goed; maak er een studie van. Van wie hij was, wat hij gedaan heeft, geleerd heeft, organisatorisch ingesteld heeft, maar ook zijn financiële escapades. Bepaal dan zelf of u nog langer vertrouwen kunt hebben in de narcistische Rutherford. Als je JG bent is dat wel belangrijk, want deze Rutherford vormde voor een groot deel de huidige religieuze organisatie van Jehovah’s Getuigen. Maar… God heeft niets te maken met Rutherford. De man die al in 1918 deze onwaarheid noteerde, waarna er nog vele gevolgd zijn:

“De wereld is geëindigd — Miljoenen die nu leven hoeven nooit te sterven …”

Verwijzingen naar websites over Russel en Rutherford als oprichter van Jehova Getuigen

Eigen onderzoek naar of C.T. Russell nu wel of niet de oprichter / stichter van Jehovah’s Getuigen is, en hoe het zit met de geschiedenis van deze organisatie onder J.F. Rutherford, is altijd het beste om te doen. Constateer zelf hoe het e.e.a. in elkaar steekt en ga in ieder geval niet af op de geschiedschrijving (-vervalsing) van het WTG.

Hieronder geef ik enkele links naar websites die wellicht nuttig kunnen zijn bij dat onderzoek. Mijn conclusie is in ieder geval dat de groep die in 1931 de naam “Jehovah’s Getuigen” aannam, vooral gebaseerd is op J.F. Rutherford en veel minder op C.T. Russel. Het is wat mij betreft onterecht dat het WTG Russel noemt als hun grondlegger.


Ernstige Bijbelonderzoekers; bewaarders van de leer van Charles Taze Russell
Pastor Russell Not Founder of Sect – “Jehovah’s Witnesses”
Charles Taze Russell – Examining the Facts
Pastor Russell NOT the Founder of Jehovah’s Witnesses
Bible Students Pastor Russell founded The Bible Students not Jehovah’s Witnesses (PDF)
(let op cover en uitleg over kruis, kroon en lauwerkrans)
Origins of Jehovah’s Witnesses

Russell is niet de oprichter van Jehova Getuigen

Russell is niet de oprichter van Jehova Getuigen

8 Reacties

 1. asad 06/01/2022
 2. Bollaert Francine 06/08/2020
  • Wachttorenkijker 06/08/2020
 3. Yeya 05/02/2019
 4. Mary 11/04/2018
  • Rodg 26/10/2021
   • HENDRIK 08/03/2022
  • mud 30/04/2022

Geef een reactie

Translate »