Seksueel misbruik van kinderen Jehovah’s Getuigen

Seksueel misbruik van kinderen Jehovah's GetuigenSeksueel misbruik van kinderen Jehovah’s Getuigen. In de media wordt daar regelmatig aandacht aan besteed, zeker in de zomer van 2017. Ook in rechtbanken wordt de leiding van de Jehovah’s Getuigen (JG) ter verantwoording geroepen. Met name voor hun beleid op dit gebied, want helaas komt het weerzinwekkende misbruiken van kinderen in allerlei groepen en lagen van de bevolking voor. Er zijn/worden grote bedragen door het wachttorengenootschap (WTG) betaald als schadevergoeding aan inmiddels ex Jehovah’s Getuigen.

Nieuws rondom seksueel kindermisbruik 

De Jehova Getuige is fel tegen seksueel misbruik van kinderen

Wereldwijd staat de organisatie onder druk van de publieke opinie om hun beleid omtrent seksueel misbruik van kinderen, maar ook van volwassenen, aan te passen aan de algemeen gangbare wetten en morele waarden. Uiteraard zijn de individuele Jehovah’s Getuigen felle tegenstanders van seksueel misbruik in het algemeen en van kinderen in het bijzonder. Vraag het maar aan een JG die u kent of tegenkomt. De over-overgrote meerderheid zal ver van deze dingen vandaan willen blijven. Zij zullen de praktijken krachtig veroordelen. Zij willen de daders van deze dingen berechten conform de in het land geldende rechtspraak. Mochten zij zoiets constateren, dan wel vermoeden, dan zouden zij daarvan direct aangifte bij de politie doen of willen doen. Het misbruik moet stoppen en de daders moeten berecht worden. Dit ook vanwege de publiekelijke voorbeeldfunctie/waarschuwing die van zo’n veroordeling uit gaat.

Beleid Jehova Getuigen inzake seksueel misbruik van kinderen

Het probleem is dat wat een individuele Jehova Getuige logischerwijs zou willen doen, niet strookt met het officiële beleid van de organisatie van Jehovah’s Getuigen. En daarom gebeurt het meestal ook niet. Het wachttorengenootschap hanteert ook als het gaat om seksueel misbruik haar eigen regels. Kort gezegd komt het beleid van het wachttorengenootschap bij een aanklacht neer op:

 • Een aanklacht wordt pas gegrond verklaard als er minimaal 2 slachtoffers/getuigen zijn. Dat is lang niet altijd het geval.
 • Het slachtoffer en mogelijke getuigen en/of andere slachtoffers worden eerst gehoord door plaatselijke personen, die hiervoor zeker niet gekwalificeerd zijn. Expliciete en beschadigende vragen worden gesteld.
 • Er wordt niet direct doorverwezen naar de rechterlijke autoriteiten, maar intern wordt een committee opgericht om de zaak in eigen kring te beoordelen. Het beleid is gericht (hoewel het niet zo officieel op papier staat) om JG die de landelijke wetten omtrent het misbruiken van kinderen en volwassenen overtreden niét voor een “wereldse rechtbank” te laten verschijnen. Dat moet als het kan voorkomen worden.
 • De dader kan het misbruik ontkennen (ook als hij of zij het wel gedaan heeft) of het toegeven en dan berouw tonen. De ouderlingen beoordelen de mate van berouw en vaardigen bepaalde sancties uit, maar een publieke (voor de eigen leden) veroordeling zal niet gedaan worden. Via het roddelcircuit weten de leden uiteindelijk meestal wel waar het over gaat. De sancties zijn veelal gericht op het binnen de organisatie houden van de dader, mits het berouw als oprecht beoordeeld wordt. Uitsluiten uit de organisatie, is niet het hoofddoel. Na verloop van tijd kunnen van de dader afgenomen “voorrechten” weer verleend worden. De aandacht voor mogelijke herhaling en het beschermen van kinderen, neemt in de praktijk snel af. Dat werkt recidive in de hand en is dus bepaald geen bescherming voor kinderen.

Jehova Getuigen houden vuile was kindermisbruik binnen

Het beleid van de organisatie van Jehovah’s Getuigen inzake kindermisbruik is vooral gericht op het “binnenhouden van de vuile was”. Seksueel misbruik schaadt het imago van de organisatie, die constant roept hoe rein en voorbeeldig men als “Gods volk” toch is. Het besturend lichaam van de organisatie van Jehovah’s Getuigen is voortdurend bezig om het beeld te bestendigen dat de JG de netste en vredelievendste mensen op aarde zijn. Verhalen over kindermisbruik helpen daar niet bepaald bij.

Het zou de organisatie van Jehovah’s Getuigen sieren dat zij nu eindelijk – mede door alle aandacht in de media en rechtszaken – stappen zet om kinderen en volwassenen te beschermen tegen (seksueel) misbruik. Stop met eigen rechter spelen door mensen die dat absoluut niet aankunnen. Stop met die focus op het voorkomen van negatieve publiciteit en “smaad op Jehovah’s naam”. Doe als organisatie je plicht en noteer een krachtig beleid op basis van de nationale wetgeving.

Thema seksueel misbruik op congres Jehovah’s Getuigen 2017

De wereldwijde congressen van Jehovah’s Getuigen in 2017 zouden een mooi platform geweest zijn om schoon schip op het gebied van seksueel misbruik te maken als organisatie. Het is nu de tijd daarvoor.

Er wordt inderdaad aandacht besteed aan het thema, maar uiteraard helaas weer niet zoals van een respectabele organisatie verwacht mag worden. In de video over dit onderwerp gaat alle aandacht uit naar de taak van ouders om hun kinderen te beschermen tegen seksueel misbruik. Daar is uiteraard niks mis mee, heel goed zelfs, maar de oproep aan ouders om bij constatering, of vermoeden van seksueel misbruik direct de zaak naar de rechterlijke autoriteiten te brengen, wordt niet gedaan. Het WTG zegt weer niet dat de organisatie in deze gevallen zeker niet de partij moet zijn waar ouder, ouders of anderen naar toe dienen te stappen. Een gemiste kans! En zo moddert de gehele groep maar door en zullen er – triest genoeg – nog heel wat slachtoffers volgen.

Kijk via deze link (van JWvictims.org) naar het Engelstalige fragment uit het congres voor Jehovah’s Getuigen 2017. Er wordt ook nog gewezen op de verantwoordelijkheid om bescheiden kleding te dragen om misbruik mogelijk te voorkomen. Daarmee wordt de aandacht maar weer eens op de verkeerde groep gelegd. Mogelijke slachtoffers moeten beter oppassen, is de boodschap. Als je slachtoffer geworden bent, zou je misschien wel aanleiding hebben gegeven? Maar…

Waar blijft de keiharde veroordeling en uitlevering door het wachttorengenootschap van gekken die niet met hun poten van kinderen kunnen afblijven?

De media en Jehovah’s Getuigen seksueel misbruik kinderen

Zoals gezegd is er deze zomer veel in de media te vinden over Jehovah’s Getuigen en het beleid omtrent seksueel misbruik van kinderen. Internationaal en nationaal. Ik beperk mij hierbij tot de artikelen in het Nederlandse dagblad Trouw. Neem ze door en overdenk of het beleid inzake kindermisbruik van de organisatie van God afkomstig is. Men claimt namelijk dat wat het wachttorengenootschap leert op een of andere manier van God afkomstig zou zijn. Dat is niet het geval, weet een gelovige, die zijn of haar Bijbel kent. Maar de JG die er nog in zit en potentiële nieuwe leden, hebben dat wellicht nog niet door.

Het wachttorengenootschap verkondigt een geheel eigen leer en ook een geheel eigen zienswijze op het voorkomen en straffen van seksueel misbruik van kinderen.

Onderzoek vanuit de overheid naar hoe wachttorengenootschap omgaat met dit thema

Zie dit artikel op deze website over de Tweede Kamer die unaniem de Regering gevraagd heeft onderzoek te doen naar seksueel misbruik van kinderen binnen de organisatie van Jehovah’s Getuigen in Nederland. Daarin moet men ook de resultaten van dergelijke onderzoeken in andere landen betrekken.

Artikelen seksueel misbruik van kinderen Jehovah’s Getuigen in Dagblad Trouw

Kinderen Jehova’s slecht beschermd tegen misbruik

‘Een paradijs voor pedofielen’

“Dit is ons geheim. Als je je mond opendoet, zal ik je wat aandoen”

Ouderling is rechercheur, rechter én psycholoog

Alles wat je moet weten over de Jehovah’s Getuigen


Oproep redacteuren Trouw

De redacteuren van Dagblad Trouw zijn verzocht om aan dit onderwerp te blijven werken. Hun oproep is derhalve:

Wie iets kwijt wil over seksueel misbruik bij de Jehovah’s Getuigen, kan zich melden via misbruik@trouw.nl.


De twee-getuigen regel

Elsevier Weekblad besteedt aandacht aan het onderwerp onder de kop Jehova’s Getuigen, ‘paradijs voor pedofielen’. Daarin staat een Youtube-animatie (Nederlandstalig) over de twee-getuigen-regel van de Jehovah’s Getuigen.


Seksueel misbruik van kinderen Jehovah’s Getuigen

Seksueel misbruik van kinderen Jehovah’s Getuigen

13 Reacties

 1. Ad Bruynzeel 21/08/2019
 2. Pingback: Onjuiste verlossings- en eindtijdleer van de Jehova’s Getuigen – ACHTERGEBLEVEN NA DE OPNAME | INFORMATIE EN INSTRUCTIES 03/08/2019
 3. Tanja 12/08/2018
 4. F. Linschoten 03/08/2018
  • johajohannes cornelis van grevenbroek 22/01/2020
 5. Frits van Pelt 05/07/2018
 6. Nelleke 03/07/2018
  • Pierre 17/11/2018
 7. Frits van Pelt 15/06/2018
  • Jim 20/11/2018
 8. Gea 12/06/2018
 9. Thas Murugesu 21/02/2018
 10. w l van der horst 09/02/2018
 11. egbert 09/02/2018

Geef een reactie

Translate »