Einde staatserkenning Jehovah’s Getuigen Duitsland?

Komt er een einde aan staatserkenning Jehovah’s Getuigen in Duitsland? Dat is de vraag die opdoemt nadat op 8 juli 2020 de Rechtbank van Zürich een uitspraak uit de zomer van 2019 definitief heeft gemaakt. Zie Neue Zürcher Zeitung. Dit artikel heeft als titel en begint met:

Jehovah’s Getuigen pesten, zoals bevestigd door een rechtbank in Zürich – en brengen de gemeenschap in Duitsland in verlegenheid

Critici kunnen ongestraft blijven door te zeggen dat het verbannen van uitgeslotenen onder Jehovah’s Getuigen de mensenrechten en de grondwet schendt. Dit roept vragen op over de erkenning van de kerk door de staat.

Op de Facebookpagina van het Duitstalige JZ Help, staat het volgende (vertaalde) bericht. Inmiddels hebben ook andere media de uitspraak van de rechtbank, die wellicht grote impact kan hebben, opgepakt, bijvoorbeeld HPD (Humanistischer Pressedienst) (En nog een artikel van HPD). Of dit bericht op een Zwitserse radiozender.

8 juli 2020: Grensverleggend oordeel definitief!

Rechtbank van Zürich bevestigt: basiskritiek op Jehovah’s Getuigen is gerechtvaardigd!

  • Religieuze praktijk schendt de elementaire rechten van de leden
  • Kinderen worden ook getroffen door ostracisme (verbanning / uitsluiting)
  • De twee-getuigen-regel begunstigt seksueel geweld tegen kinderen

Voor zover wij weten is het vonnis wereldwijd uniek in zijn soort. Op basis van uitgebreid bewijsmateriaal heeft de rechtbank de verklaringen van de sektedeskundige zorgvuldig onderzocht op belangrijke kritiek op de leer van Jehovah’s Getuigen. Het kwam tot de conclusie dat de kritiek gerechtvaardigd was:

… de praktijk van Jehovah’s Getuigen schendt de elementaire rechten van leden en hun families.

Het oordeel is belangrijk voor de Verlichting (Aufklärung), omdat de leer van Jehovah’s Getuigen wereldwijd hetzelfde is. Het oordeel is ook belangrijk omdat het vragen oproept over de erkenning van de organisatie van Jehovah’s Getuigen in Duitsland. (Tot zover de aanhaling.)

Staatserkenning Jehovah’s Getuigen Duitsland

Deze uitspraak wordt “politiek explosief” genoemd. Want via een uitspraak van een Zwitserse rechtbank wordt er misschien iets gedaan aan de staatserkenning van Jehovah’s Getuigen in Duitsland. En wellicht op andere plaatsen in de wereld waar het zo geregeld is. Dat zou mooi zijn, want de erkenning van de Duitse overheid brengt diverse voordelen mee voor het wachttorengenootschap in Amerika, dat de baas is van de organisatie van Jehovah’s Getuigen in Duitsland.

Pas sinds 2017 erkennen álle Duitse deelstaten het wachttorengenootschap als een religieuze organisatie. Die erkenning is er ook voor de Rooms Katholieke kerk. Het aan Nederland grenzende Noordrijn Westfalen was de laatste deelstaat die hier toe overging. Dat betekent dat de organisatie in de gehele Bondsrepubliek dezelfde rechten heeft als de rooms katholieke en protestantse kerken. Men mag theoretisch kerkelijke belastingen heffen en religieus onderwijs aanbieden in het openbaar scholen. Een eigen rechtspraak hoort daar ook bij.

Debat over staatserkenning Jehovah’s Getuigen in Duitsland op gang brengen

Tegenstanders van de staatserkenning in Duitsland voerden eerder tevergeefs aan dat Jehovah’s Getuigen nauwelijks als constitutioneel konden worden beschouwd en daarom niet zouden voldoen aan de vereisten voor het staatszegel van goedkeuring. De uitspraak in Zürich zou het debat daarover bij onze oosterburen weer op gang moeten brengen. Het artikel in de Neue Zürcher Zeitung stelt o.a.:

Omdat het vonnis duidelijk maakte dat ‘vrijheid van geloof en geweten wordt ondermijnd door zowel het verbod als het fundamentele en menselijke recht op psychologische integriteit”. De verplichting om het contact te verbreken (bij uitsluiting, red.), vernietigt ouder-kind- en broer- en zusrelaties en relaties tussen echtgenoten. Dit wordt ondersteund door de Duitse staat.

Rechtbank bestempelt gedrag Jehovah’s Getuigen als pesten

In het artikel merkt ex Jehovah Getuige Christian Rossi op hoe pijnlijk het verbreken van familiebanden is voor voormalige Jehovah’s Getuigen. Nog wat aanhalingen uit het artikel:

De rechter in Zürich zag hetzelfde met het verbod. Volgens het baanbrekende oordeel wordt de praktijk voldoende gedocumenteerd door honderden rapporten van de betrokkenen. “De praktijk is erg moeilijk te dragen voor de getroffenen en kan ernstige gevolgen hebben (vooral voor slachtoffers van seksueel misbruik die moeten kiezen of ze in de organisatie willen blijven en altijd de dader willen ontmoeten of hun hele sociale omgeving willen verliezen).” De rechtbank concludeert dat dergelijk gedrag zeker kan worden opgevat als pesten, een schending van iemands persoonlijke integriteit.

… Familie-uitsluiting is bijzonder problematisch wanneer het gedoopte kinderen of adolescenten treft. Tot de meerderjarigheid mogen ouders hun “zondige” nakomelingen niet op straat zetten. Maar ontbering van liefde wordt als een kindvriendelijke straf beschouwd, meent de rechtbank.

Centrale boodschap van Jehovah’s Getuigen over het naderende einde

… Volgens de rechter van Zürich is ontbering van liefde niet het enige dat angst bij kinderen kan veroorzaken. Maar ook de „centrale boodschap van Jehovah’s Getuigen, waarmee alle leden, ook kinderen, dagelijks meerdere uren worden geconfronteerd”. Het gaat over het naderende einde van de wereld in Armageddon, een grote en bloedige eindstrijd waarin alle ongelovigen worden vernietigd.

Laten we hopen dat de uitspraak van een rechtbank in Zwitserland tenminste het ontwaken van een aantal Jehova Getuigen – en degenen die zich zouden willen aansluiten – tot stand brengt. Of dat overheden hun verantwoording nemen. Het liefst zien we de organisatie als geheel stoppen. Bevrijding voor allen die er nu nog in gevangen zijn! Maar dat zal op dit moment wel teveel gevraagd zijn. Misschien dat er wel een ja mogelijk is op de vraag: Komt er een einde aan staatserkenning Jehovah’s Getuigen Duitsland?

Het bracht hem ook vrijheid

Tot slot nog een stukje over en van Christian Rossi inzake de uitspraak van de rechter in Zürich. Ook hij koestert inmiddels de herwonnen vrijheid.

Christian Rossi daarentegen is blij met de duidelijke woorden van de rechter in Zürich. De ex-getuige zegt dat het voor hem erg moeilijk was om de religieuze gemeenschap te verlaten. Het had tenslotte al meer dan twintig jaar zijn wereldbeeld gevormd. ‘Maar op een gegeven moment merkte ik niet alleen dat ik steeds verder van mijn familie wegging, maar ook dat de Jehovah’s Getuigen mij manipuleerden.’ In 1997 deed hij definitief afstand van de gemeenschap. De verhuizing kostte hem aanvankelijk al zijn vrienden – maar het bracht hem ook vrijheid.


Einde staatserkenning Jehovah’s Getuigen Duitsland?

staatserkenning Jehovah’s Getuigen Duitsland

Een reactie

  1. dirk 26/08/2020

Geef een reactie

Translate »