Tag: afgrond

De afgrond in Openbaring

De afgrond in Openbaring. Is Christus de koning (Abaddon) van de afgrond in Openbaring? Bevinden de “Gezalfde Christenen” zich in de afgrond? In de Wachttoren van 1 mei 1998 wordt gesteld dat de uit de “afgrond” voortkomende sprinkhanen, Gods volk zijn. Paragraaf 9 op blz. 9 zegt: “Is dit alleen maar een profetie over “een natie” van sprinkhanen, een sprinkhanenzwerm, die Juda bevalt? Nee, er is meer bij betrokken. Zowel in Joël 1:6 als in Openbaring 9:7 wordt Gods volk als sprinkhanen afgebeeld. Het hedendaagse sprinkhanenleger is niets minder dan de krijgsmacht van Jehovah’s gezalfde sprinkhanen, die nu gezelschap hebben

Translate »