Tag: naar de hemel

Niemand opgevaren naar de hemel

Niemand opgevaren naar de hemel in Johannes 3 : 13: “Niemand is naar de hemel opgevaren dan hij die daaruit is nedergedaald“. Elia, Mozes en Henoch zijn zij in de hemel? De JG beweren dat er niemand naar de hemel is gegaan voordat Jezus dat deed, na Zijn dood en opstanding. Het “bewijs” dat men daarover opvoert komt uit twee teksten (Statenvertaling), te weten: Johannes 3:13: En niemand is opgevaren in den hemel, dan Die uit den hemel nedergekomen is, de Zoon des mensen, Die in den hemel is. Handelingen 2:34: Want David is niet opgevaren in de hemelen; maar

Translate »