Vreemde bijbeluitleg Jehova Getuigen – Zacharia 12

Vreemde bijbeluitleg Jehova Getuigen. De Jehova Getuigen (JG) hanteren – op z’n zachts gezegd – een vreemde bijbeluitleg. Dat wordt al snel duidelijk als de leerstellingen van het wachttorengenootschap (WTG) bekeken worden. Vooral als het gaat om het profetisch woord is de uitleg vaak bizar tot aan lachwekkend toe zelfs.

Het kost wat tijd om het te bekijken, maar het is zeker de moeite waard voor wie oprecht “de waarheid” wil weten. Van een organisatie die pretendeert in deze tijd het enige kanaal Gods te zijn, mag je toch gedegen bijbeluitleg en duiding van de profetieën verwachten? vreemde bijbeluitleg Jehova Getuigen

Zacharia 12

In dit artikel wil ik het hebben over de uitleg over Zacharia 12. Ik was daar benieuwd naar, vooral naar de uitleg van vers 10, waar staat (Statenvertaling):

Doch over het huis Davids, en over de inwoners van Jeruzalem, zal Ik uitstorten den Geest der genade en der gebeden; en zij zullen Mij aanschouwen, Dien zij doorstoken hebben, en zij zullen over Hem rouwklagen, als met de rouwklage over een enigen zoon; en zij zullen over Hem bitterlijk kermen, gelijk men bitterlijk kermt over een eerstgeborene.

Deze tekst is onderdeel van de profetie over het eind van de zogeheten “70-ste week”. Over wat er dan staat te gebeuren in Jeruzalem. De definitieve vervulling van deze profetie moet nog plaatsvinden. Het is nog toekomst, alleen niet voor de JG, want het WTG heeft alles omtrent die 70-weken profetie uit Daniël 9 al weggeredeneerd door te stellen dat die alreeds met de val van Jeruzalem in het jaar 70 van onze jaartelling vervuld zou zijn. Aantoonbaar onjuist, maar voor de JG noodzakelijk om deze profetie op zichzelf te kunnen toepassen in de huidige tijd. Dat wordt dan ook gedaan in de lectuur.

Nieuwe Wereldvertaling versus Statenvertaling

Lees Zacharia 12 eens naast elkaar in twee vertalingen. (nieuwe wereldvertaling, de bijbel van de JG, versus de Statenvertaling). Dat kan via de link naar de pagina op deze website.

Met name vers 10 is dus interessant. De Statenvertaling geeft, net als de King James Version, het goed weer als er staat: “en zij zullen Mij aanschouwen, Dien zij doorstoken hebben“. Jehovah is hier (het Oude Testament) aan het woord, maar voor in de toekomst is het duidelijk wie Israël bij de wederkomst van Christus zullen aanschouwen: Degene die ze doorstoken hebben. Daarover kan geen misverstand bestaan.

De hier en op zoveel plaatsen in de Bijbel vertelde waarheid, dat de Here Jezus Christus en Jehovah dezelfde zijn, is natuurlijk compleet buiten de leer van het WTG. Vandaar dat zij kiezen in hun vertaling voor de foute vertaling (die ook in andere vertalingen wordt gebruikt) van Zacharia 12 : 10: vreemde bijbeluitleg Jehova Getuigen

En ik wil over het huis van Da̱vid en over de inwoners van Jeru̱zalem de geest van gunst en smekingen uitstorten, en zij zullen stellig opzien naar Degene die zij hebben doorstoken, en zij zullen stellig over Hem weeklagen zoals bij het geweeklaag over een enige [zoon]; en er zal een bittere jammerklacht over hem zijn zoals wanneer er een bittere jammerklacht is over de eerstgeboren [zoon].

De uitleg van Jehovah’s Getuigen over Zacharia 12

Het is niet mijn bedoeling om op deze plaats de profetie van Zacharia 12 te behandelen. Kijk voor meer daarvoor (en over de “70-ste week van Daniël) eens op de website van Vlichthus.

In dit artikel wil ik wijzen op de vreemde bijbeluitleg omtrent dit hoofdstuk. Zacharia 12 : 1-9 wordt namelijk heel anders uitgelegd dan vers 10. Uit de verhandeling van het WTG in de Wachttoren van 15-12-2007 blijkt namelijk dat vers 1-9 van toepassing zou moeten zijn op de begintijd van de JG, in de vorige eeuw. Lees het zelf maar na via de genoemde link. Ik verbaas mij telkens weer over hoe makkelijk men zo’n profetie op zichzelf toepast. Geheel onterecht en volledig buiten de waarheid. De simpliciteit waarmee zo’n belangrijke profetie, onder de noemer “symbolisch”, wordt “vergeestelijkt” (= compleet weggeredeneerd en gebruikt voor eigen doel) is ronduit stuitend. Maar kennelijk wordt het niet opgemerkt en de JG slikken het gepresenteerde wederom voor zoete koek.

Wachttoren 15 december 2007

Het artikel in de Wachttoren van 15 december 2007 behandelt de eerste 9 verzen van het hoofdstuk. Dan ineens houdt het artikel op, terwijl de verzen 10 t/m 14 nog besproken moeten worden. Dat die laatste verzen ook aan bod komen, zou je toch mogen verwachten als je een complete profetie behandelt. Maar nee hoor, vers 10 wordt al niet meer besproken. Begrijpelijk, want dat was natuurlijk niet te doen in dezelfde trant als de 9 verzen ervoor. Vers 10 heeft volgens de geleerden van het WTG ineens betrekking op alleen maar het doorsteken van Jezus van Nazareth op Golgotha. En het niet breken van zijn beenderen, volgens o.a. dit artikel op de website van de JG.

Dus de eerste 9 verzen van een profetie zouden slaan op zo’n 1900 jaar later dan Jezus leefde en het tiende vers ineens niet meer! Dat zou dan alleen maar van toepassing zijn op Jezus’ dood. Vreemd toch? Zo zit goede bijbeluitleg natuurlijk niet in elkaar. Helaas wel bij de JG. Als je niet gehinderd bent door enige kennis kun je er maar lustig op los fantaseren. En dat is ook wat constant gebeurt bij de leringen van het WTG.

Het voorbeeld van de Bereeërs volgen

Het WTG leert haar volgelingen om het voorbeeld van de Bereeërs te volgen. Zij waren “onderzoekende dagelijks de Schriften, of deze dingen alzo waren”. (Handelingen 17) Dit lijkt me een nuttig advies, doe dat zeker. Alleen jammer dat het in de praktijk niet echt mag natuurlijk van het WTG, want als een JG tot de conclusie zou komen dat wat het wachttorengenootschap leert over o.a. Zacharia 12 niet klopt en dat openbaar maakt, dan is het snel afgelopen met zijn of haar lidmaatschap.


Vreemde bijbeluitleg Jehova Getuigen over Zacharia 12

vreemde bijbeluitleg Jehova Getuigen over Zacharia 12

Geef een reactie

Translate »