Kan ik het wachttorengenootschap vertrouwen?

Kan ik het wachttorengenootschap vertrouwen? Dat is de vraag voor ieder persoonlijk om te beantwoorden. Kun je er van op aan dat het waar is wat men zegt? Als het wachttorengenootschap (WTG), de leiding van de Jehovah’s Getuigen, zegt dat dit instituut, in de praktijk een aantal mannen in de VS, exclusief door God gebruikt wordt als Zijn “dienstknecht”, kun je daar dan onvoorwaardelijk op vertrouwen? Klopt het dat, als ik God wil dienen en van Hem eeuwig leven wil ontvangen, dat ik dan lid moet worden – en blijven – van de organisatie van Jehovah’s Getuigen? Kan ik er op vertrouwen dat dit de enige weg is, zoals de Jehova-getuigen leren?

Angst en beloning

Als het antwoord steeds voor u persoonlijk “ja” is, dan moet u vooral luisteren naar dat “exclusieve kanaal Gods”. En dat doen de meeste Jehovah’s Getuigen nog steeds, hoewel het aantal dat er anders over is gaan denken elke dag groeit. Die mensen zijn tot de conclusie gekomen dat het antwoord op al die vragen “nee” is. Veelal na onderzoek van de leringen, de gedragingen en natuurlijk van de voorspellingen over “grote verdrukking”, Armageddon en het paradijs, dat men hoopt te bereiken.

Vele decennia wordt deze combi van angst en beloning al gebruikt om de leden aan het wachttorengenootschap te binden. Wat uiteraard niet zou kunnen als diezelfde leden niet zouden denken dat zo’n beetje alles wat er gezegd en gedaan wordt van God Zelf afkomstig zou zijn. Omdat men denkt – volledig ten onrechte – dat de Ware God het wachttorengenootschap gebruikt om Zijn Plan uit te voeren, is men onderworpen aan het WTG. En daarom is de vraag terecht: kan ik het wachttorengenootschap vertrouwen?

WTG-publicatie: Gods Koninkrijk regeert!

Op Youtube staan 3 video’s van “The Centers for Apologetics Research”, gemaakt door Tim Martin. Dit is geen ex Jehova Getuige, dus zou het voor eerlijke Jehovah’s Getuigen geen probleem moeten zijn om die video’s, met als titel “Should You Trust the Watchtower?”, te bekijken. Het gaat tenslotte om de zeer belangrijke persoonlijke vraag: “Kan IK het wachttorengenootschap vertrouwen?” Nogmaals, aan het antwoord daarop is heel veel verbonden.

Tim Martin haalt onder andere de WTG-publicatie “Gods Koninkrijk regeert!” aan. Dit product uit 2014 gaat in de titel al fout, want Gods Koninkrijk regeert nu niet! Om dat te weten hoef je niet eens bijbelstudie gedaan te hebben. Met betrekking tot de geschiedenis van de Jehovah’s Getuigen, in combinatie met de leringen dat zij aangesteld zijn tot Gods “getrouwe en beleidvolle slaaf”, wordt er ook gewoon in gelogen. In ieder geval worden zaken gemaskeerd. De geschiedenis wordt bepaald niet eerlijk weergegeven.

1914 Christus’ onzichtbare tegenwoordigheid

In 1914 begonnen de Bijbelonderzoekers het teken van Christus’ onzichtbare tegenwoordigheid te herkennen, staat bij een plaatje op pag. 22.

Op blz. 50 staat echter dit:

Zoals we in hoofdstuk 2 zagen, hebben de Bijbelonderzoekers er jaren op gewezen dat 1914 een belangrijk jaar zou zijn in de vervulling van Bijbelprofetieën. Maar in die tijd geloofden ze dat Christus’ tegenwoordigheid in 1874 was begonnen, dat hij in 1878 in de hemel was gaan regeren en dat het Koninkrijk pas in oktober 1914 volledig opgericht zou zijn. De oogst zou van 1874 tot 1914 duren, met als hoogtepunt het bijeenbrengen van de gezalfden in de hemel.

Een flagrante leugen

Tim Martin laat in zijn goed opgezette video’s zien dat er totaal geen sprake was in 1914 van “begin van herkenning van Christus’ onzichtbare tegenwoordigheid”. Het is dus een flagrante leugen, waarmee men valse leer en foute voorspellingen wil verdoezelen. En dat komt vaker voor, laat Tim Martin zien. Hoe het dan wel zit en wanneer er wat geleerd werd, legt hij helder in woord en beeld uit. Zo zelfs, dat op de vraag: “kan ik het wachttorengenootschap vertrouwen?” alleen maar een heel duidelijk “nee” kan volgen.

Het is haast monnikenwerk om alle wijzigingen (in zo’n 140 jaar) omtrent JG-leringen te vinden en noteren, om ze daarna overzichtelijk en begrijpelijk te presenteren. Maar het is te doen, zo bewijst Martin. Alles is terug te vinden in de eigen lectuur van de JG en dat is een sterk punt. Wie het wil, kan het zelf nazoeken. Zet de video steeds stil en zoek het na. Nogmaals, het is heel belangrijk voor het wel of niet vertrouwen hebben in het wachttorengenootschap.

Opstanding bewoners Sodom en Gomorra

In video 3 van de drieluik heeft Tim Martin het over zeker 100 wijzingen in de leer van de Jehovah’s Getuigen. Hij noemt ze gelukkig niet allemaal op, ze komen heel snel voorbij. Ze zijn echter gewoon te vinden. Als voorbeeld geeft hij de leringen omtrent de opstanding van bewoners Sodom en Gomorra. Krijgen die een opstanding ja of nee? De eigen WTG-lectuur leert dat het antwoord 2 x ja was (1879, 1965) en 2 x nee (1955, 1967). Niet bepaald vertrouwenwekkend! Niet te rijmen met een machtig God, Die rechtstreeks zijn leringen zou doorgeven aan het wachtttorengenootschap. Wat dan ook niet zo is…

Jehovah, Jezus Christus en de getrouwe en beleidvolle slaaf

wachttorengenootschap vertrouwenDe video’s geven nog veel meer voorbeelden waaruit blijkt dat je geen enkel vertrouwen kunt stellen op wat het wachttorengenootschap leert over haar eigen positie en hoe God in deze tijd zou werken. Het gedoe over “de getrouwe en beleidvolle slaaf” is zó beschamend om te zien. Hun “organisatieschema” is totaal onbijbels.

Jehovah God zou volgens dit schema leren en dat d.m.v. Jezus Christus doorgeven aan “de getrouwe en beleidvolle slaafklasse” (de 144.000), bestuurd door het “besturend lichaam”. In 2013 is dit overigens gewijzigd, maar dat komt ook aan de orde in de video. Die “Governing Body” (GB) gebruikt vervolgens plaatselijke ouderlingen om, wat bovenaan begon, uiteindelijk bij het voetvolk te krijgen. De tekst onder het plaatje, een aanhaling uit de (Engelstalige) Wachttoren van 1 februari 1952, luidt:

“God verklaart en leert, door Christus de Hoofd Dienstknecht, die op zijn beurt de getrouwe en beleidvolle slaaf gebruikt als zichtbaar kanaal, de zichtbare theocratische organisatie”.

Flipperkast en WC-eend

Er wordt dus gezegd dat wat het wachttorengenootschap leert in een directe lijn van Jehovah God afkomstig is. En dat er daarom aan gehoorzaamd moet worden…, want daar gaat het uiteindelijk om. Als dat werkelijk zo zou zijn (wat uiteraard niet het geval is) dan mag zo’n enorme flipperkast aan leringen, wijzigingen en foute voorspellingen, leugens zelfs, toch niet voorkomen? Dat past toch niet bij de Ware God?

Ook op deze vraag moet ieder zelf maar een antwoord formuleren. Doet dat na goed onderzoek, te beginnen bij deze 3 verhelderende video’s en wellicht de talrijke artikelen op deze website. Alleen de lectuur en video’s van het WTG nazoeken, gaat niet werken. Dat valt in de categorie: “Wij van WC-eend, adviseren WC-eend…”

Hierbij de 3 video’s. Van harte aanbevolen!


Kan ik het wachttorengenootschap vertrouwen?

wachttorengenootschap vertrouwen

Geef een reactie

Translate »