Ziekenhuisbevalling Jehova Getuigen

Ziekenhuisbevalling Jehova Getuigen. Het EO-programma Netwerk had op 15 december 2009 een uitzending over het weigeren van een bloedtransfusie door Jehovah’s Getuigen (JG) aan het einde van een zwangerschap. Het Leids Universitair Ziekenhuis deed onderzoek naar kraamsterfte onder zwangere Jehovah’s Getuigen. Men concludeerde dat het percentage dat sterft in het kraambed vele malen hoger is dan onder andere zwangere vrouwen.

De immense hersenspoeling van het wachttorengenootschap

Als je tot persoonlijk geloof gekomen bent in de Here Christus, als je leeft uit alléén de Genade en niet anders en als je de rechte kennis van Gods Woord mag verstaan, dan kun je deze video bijna niet met droge ogen bekijken. Althans ik niet. Gevoelens van verdriet, medelijden (ook voor de artsen) en walging over de immense hersenspoeling van het wachttorengenootschap (WTG) strijden om de hoogste plaats. Daarom mag ik niet stoppen met mijn inspanningen om informatie te geven over vooral de leerstellingen van het WTG. Uiteraard met de bedoeling de JG en iedereen te laten inzien dat God helemaal niets met deze organisatie te maken heeft. God werkt niet met een aardse organisatie, geen enkele. Hij heeft een hemels ORGANISME, waarvan de Here Jezus Christus het Hoofd is en het Lichaam aanstuurt.

Jehovah’s Getuigen leven onder een zelfgemaakte wet en kennen de Bijbel niet

Wat is het weer stuitend om te zien en te horen hoe de JG hun Bijbel niet kennen, maar wel gebruiken om van alles te beweren. Ook dus dingen die zwaarwegende consequenties hebben, bijvoorbeeld over het weigeren van bloed. Daarbij gaat het om leven en dood. Voor het WTG is het kennelijk geen probleem om eigen dogma’s zover door te drijven dat hun leden eraan overlijden. Ze weten het zo voor elkaar te krijgen dat degenen die voor het dilemma wel of geen bloedtransfusie staan, hun keuze verdedigen omdat ze denken dat God dit van hen vraagt.

De antwoorden van de vrouwen in deze video, maar ook van leidinggevenden (ouderlingen) komen uit niets anders voort dan langdurige indoctrinatie vanuit het WTG. De personen in kwestie beseffen dat zeer waarschijnlijk niet. Het steeds maar weer herhalen van onwaarheden heeft effect. De JG denkt waarschijnlijk oprecht dat het zo is als het geleerd wordt door het wachttorengenootschap. De Jehova Getuige weet ook dat hij dit soort politiek correcte antwoorden dient te geven, zeker in het openbaar. Of dezelfde JG in zijn of haar hart het ook volledig met de uitgesproken woorden eens is, valt te bezien. Misschien wel, misschien niet.

Wat mijzelf betreft weet ik dat ik leringen politiek correct heb verdedigd, terwijl ik daar van binnen toch niet zo zeker van was. Dat is niet fraai, in feite is dat liegen, maar het is een onderdeel van het systeem van de JG waarin je op dat moment leeft.

De leringen van het wachttorengenootschap onderzoeken

De organisatie van Jehovah’s Getuigen, die zegt “voedsel terechtertijd te verschaffen”, kent de Schrift niet, men roept maar wat en dat is volop terug te vinden in de foutieve leringen. Vervolgens moet men hun “bijbel” (Nieuwe Wereldvertaling) aanpassen om de eigen leer te “ondersteunen”. Als het allemaal niet zulke grote consequenties zou hebben, dan zouden we aan dit gedoe niet zoveel aandacht hoeven te besteden. Maar het brengt wel degelijk veel consequenties met zich mee. Het gaat om leven en dood in het huidige leven. Het gaat om levensgeluk, om familiebanden, om vriendschappen en zo veel meer.

De leringen van het WTG hebben vaak een verwoestende uitwerking op het totale leven van mensen. Wellicht nog belangrijker is de consequentie voor de eeuwigheid. De leer van Jehovah’s Getuigen houdt mensen ver weg van het Nieuwe Leven ín Christus. Dat is niet zomaar een bewering van mijn kant. Ik hoop altijd dat elke Jehovah’s Getuige dit grondig wil onderzoeken. Onder ander via deze website (o.a. over bloed), en via de website van Vlichthus. maar er zijn er nog veel meer.

Voor wie zegt dat hij of zij “in de waarheid” is, moet dit geen enkel probleem zijn. Als het dé waarheid is, dan blijft leerbouwwerk van het WTG volledig overeind staan. Als het niet dé waarheid is, dan zult u blij zijn dat ontdekt te hebben. Dan kunt u vrij zijn/worden van dit juk der dienstbaarheid. Dat is volgens Paulus de bedoeling voor een christen, zegt hij in Galaten 5 : 1 Ziekenhuisbevalling Jehova Getuigen

Staat dan in de vrijheid, met welke ons Christus vrijgemaakt heeft, en wordt niet wederom met het juk der dienstbaarheid bevangen.

De website bloedkwestie.info gaat in op de onderstaande EO Netwerk uitzending.

De uitzending van Netwerk over Jehovah’s Getuigen en bloedtransfusie, 15-12-2009, was voorheen te zien via Youtube, maar is inmiddels helaas verwijderd van dit platform. Het item is nog wel te zien als onderdeel van het actualiteitenrubriek Netwerk, via npo.nl. De reportage begint op 6.05 minuten.


Ziekenhuisbevalling Jehova Getuigen

Ziekenhuisbevalling Jehova Getuigen Ziekenhuisbevalling Jehova Getuigen

Geef een reactie

Translate »