Categorie: Communiceren met JG

Communiceren met Jehovah’s Getuigen

60 vragen aan Jehovah’s Getuigen

60 vragen aan Jehovah’s Getuigen (JG) op de Engelstalige website jwlies.com zijn absoluut de moeite waard om te bekijken. Wij nodigen het wachttorengenootschap en individuele …

In gesprek – 1

Jehovah Getuige (JG) Richard wil gehoor geven aan mijn vraag om digitaal “in gesprek” te gaan over leerstellige onderwerpen, die geleerd worden door het wachttorengenootschap …

Vragen aan Jehovah’s Getuigen

Vragen aan Jehovah’s Getuigen. “Onderzoek alle dingen en behoud het goede”, is een Bijbels principe. Handelingen 17 zegt: En de broeders zonden terstond des nachts …

Is de profetie over Babylon vervuld?

Is de profetie over Babylon vervuld? In de rubriek “Communiceren met JG” worden vragen gesteld waarop via deze website antwoord gegeven kan worden. We beginnen …

Vertel hét Evangelie

Vertel hét Evangelie aan Jehova Getuigen. Dat kennen ze namelijk niet! Praten met een Jehova Getuige (JG) is niet eenvoudig. Hij of zij heeft een andere “agenda” dan u, …
Translate »