Tag: uitsluiting

Uitsluiting, uitsluiten, uitgesloten zijn, uitgesloten worden, excommunicatie en meer van dit soort woorden zijn onlosmakelijk verbonden met Jehova Getuigen. De baas van de Jehovah’s Getuigen is het wachttorengenootschap in Amerika en dat instituut, gevormd door een aantal mannen, bepaalt de groteske regels en wetten rondom dit thema. De Jehovah Getuigen wordt opgedragen niet om te gaan met uitgesloten ex-leden van de organisatie van Jehova Getuigen. Niet eten met hen en zelfs mag men de uitgeslotenen niet groeten. Dit geldt ook voor familieleden en vrienden.

Uitsluiting is vorm van mishandeling

Uitsluiting uit de organisatie van Jehovah’s Getuigen is een vorm van mishandeling, zowel van degene die uitgesloten is of wordt, maar ook van de familieleden en vrienden. Er wordt ontzettend veel leed berokkend aan mensen en dat alleen maar om macht te kunnen uitoefenen op volgelingen. Uitsluiten van Jehovah’s Getuigen is een belangrijk middel voor het wachttorengenootschap om te blijven bestaan. Oppositie en andere gedachten worden op deze manier de kop ingedrukt.

De collectieve uitsluiting die het wachttorengenootschap oplegt aan haar volgelingen is absoluut niet Bijbels. Het is een eigengemaakte wet, waarbij de Jehova Getuigen, zoals gewoonlijk, zoeken die hun beweringen moeten ondersteunen. Dat doen zij evenwel zonder kennis van zaken en geheel onterecht. Hun “bewijzen” zijn fout! Onderzoek alstublieft goed hoe het zit met het uitsluiten van Jehova Getuigen door het wachttorengenootschap.

uitsluiting van Jehova Getuigen

Translate »