Alexandrijnse filosofie in de Nieuwe Wereldvertaling

Alexandrijnse filosofie in de Nieuwe Wereldvertaling. Wie de Statenvertaling en de Engelstalige King James Version kent en zich verdiept in de Nieuwe Wereldvertaling (NWT), de door de Jehova Getuigen (JG) gebruikte “bijbel”, verbaast zich constant over hoe afwijkend deze vertaling is. Vooral als het gaat om de Godheid van de Here Jezus Christus, en alles wat daar bij hoort, dan kun je er zeker van zijn dat er aan de tekst gerommeld is in de NWT. Met wisselend “succes” overigens, maar onomstootbaar duidelijk is dat de NWT aangepast is aan de leer van het wachttorengenootschap (WTG), de baas van de Jehovah’s Getuigen. De NWT staat overigens erg laag in de waarderingslijst van bijbelvertalingen, hoewel de marketingmachine van de JG het heel anders voorstelt. Er zou geen betere vertaling zijn, maar de enige die daar van overtuigd zijn, zijn de JG zelf.

De King James Version aan de kant geschoven

Bij nader onderzoek blijkt dat vooral Frederick William Franz, voormalig president van het wachttorengenootschap, een doorslaggevend rol heeft gespeeld in de uitgave van een eigen “bijbel”. Die moest er komen, want de tot dan gebruikte King James Version bleek teveel af te wijken van de leringen van het WTG. Een beetje oplettend student las regelmatig wat anders dan hem of haar geleerd werd. Met name in het Nieuwe Testament. Dat kon niet lang goed gaan, moet men aan de top gedacht hebben. Daar komen grote problemen van en dan kun je twee dingen doen: 1. de leer aanpassen aan wat de Bijbel zegt of 2. de Bijbel aanpassen.

Het werd dus – bizar genoeg – het laatste. Hoe kun je zoiets doen? Dat kan als het eigen belang groter is dan het verkondingen van de Waarheid (Christus). Dat is de morele kant van de kwestie. De andere kant is: Hoe doe je zoiets technisch? Hoe pas je de Bijbel aan, zonder dat het teveel opvalt? Het valt natuurlijk wel op, zeker bij gelovigen die hun Bijbel kennen. Maar bij personen die niet zo met studie bezig zijn, moet het niet opvallen dat er mee geknoeid is.

Het Griekse Nieuwe Testament van Westcott en Hort

In de afgelopen 20 jaar (ik schrijf dit in 2016) ben ik zoveel veranderingen in de NWT tegengekomen, dat ik op een gegeven moment dacht dat er veel werk, tijd en kennis moet zijn gaan zitten in al die aanpassingen. Maar als je het beter bekijkt, valt dat toch wat mee. De “vertalers” van het WTG hoefden namelijk de good old King James Version niet aan te passen! En dat scheelde heel veel werk. Die betrouwbare vertaling, stammend uit 1611, werd gewoon aan de kant geschoven. Daarvoor in de plaats kwam, voor het Griekse Nieuwe Testament, een andere basis, die van de Engelse “geleerden” Westcott en Hort.

Deze mannen met Rooms-katholieke voorkeuren gebruikten andere manuscripten dan voor de King James (en onze Statenvertaling) gebruikt zijn. In 1881 werd door hen de “English Revised Version” afgeleverd. In het opkomende evolutionair denken van die tijd zou dit werk een verbetering zijn. Nieuwe dingen zijn nu eenmaal altijd beter, in dat denken. Helaas zijn velen daarin meegegaan en het resultaat daarvan is dat we in deze dagen met zoveel slechte bijbelvertalingen opgezadeld zitten. Deels omdat het de vertalers/samenstellers ontbreekt aan kennis. Deels omdat de bij Westcott en Hort begonnen ellende van het invoegen van eigen filosofie in een vertaling maar door ettert. Alle nieuwe vertalingen zijn namelijk – helaas, helaas, – gebaseerd op wat ondermeer zij geproduceerd hebben. Fouten en vervalsingen blijven zich zo vrij eenvoudig herhalen, terwijl de rechte kennis (vanuit betrouwbare vertalingen) steeds minder wordt. Alexandrijnse filosofie in de Nieuwe Wereldvertaling

Alexandrijnse filosofie in Nieuwe Wereldvertaling

De basis van de Nieuwe Wereldvertaling brengt ons via Westcott en Hort bij de Alexandrijnse filosofie. In het Egyptische Alexandrië werkten Joden, al in de tijd van de Here Jezus aan een vermenging van menselijke “Platonische” (Griekse filosoof Plato) filosofie met door God ingegeven Bijbelse geschriften. Zoiets kan natuurlijk nooit goed komen. Die mengvorm leverde in het begin van de christelijke geschiedenis verschillende “handschriften” op en die zijn ondermeer gebruikt voor de eerste en latere Rooms-katholieke vertalingen. Westcott & Hort hebben deze handschriften eveneens gebruikt voor hun werk, dat ze aangevuld hebben met hun eigen gedachten. Die wijken bij nader onderzoek op tal van punten af van wat wij kennen uit de oorspronkelijke Bijbel.

Onze Bijbel is – voor wat het Nieuwe Testament betreft – gebaseerd op de als zeer betrouwbaar bekend staande Textus Receptus. Dit werk, op basis van erkend betrouwbare manuscripten, kwam ten tijde van de reformatie tot stand en heeft een paar honderd jaar stand gehouden. De King James Version en de Statenvertaling zijn nog dapper overgebleven uitingen daarvan en absoluut noodzakelijk voor de gelovige die echt Bijbelstudie wil doen. Ik ben in ieder geval blij dat ik sinds mijn bekering tot de Here Jezus Christus deze vertalingen heb mogen gebruiken, hoewel ik ook deze vertalingen niet als onfeilbaar wil betitelen. Er zitten wel degelijk fouten in, die kennen we echter inmiddels wel na zoveel honderd jaar. Maar deze vertalingen zijn in ieder geval niet moedwillig vermengd met de Alexandrijnse filosofie.

De sekte der Alexandrijnen in Handelingen

Lees in de Statenvertaling eens over de eerste eeuwse voorgangers van de Jehovah’s Getuigen. Die worden namelijk al genoemd in de Bijbel. Alleen niet positief. De sekte der Alexandrijnen was sterk betrokken bij de steniging van Stefanus, nadat hij zijn beroemde rede had uitgesproken. Lees de geschiedenis zelf maar na in Handelingen 6 en 7. Het eindigde in het sterven van Stefanus, maar ook in een groots getuigenis. Degenen die Stefanus stenigden waren blind van woede. De Alexandrijnen onder hen zijn ongetwijfeld daarmee weer terug gegaan naar Alexandrië in Egypte. Daar zijn ze verder gegaan met hun vermenging van Griekse filosofie en de leer van Christus. Tot in onze dagen hebben we daar last van.

Nogmaals, zo’n vermenging kan nooit goed zijn. Dit is niet Gods bedoeling. Vooral Paulus streed er fel tegen en wees regelmatig op verwoestende invloeden die de filosofie had op de rechte kennis van de gelovigen. Gelukkig staat dat beschreven in de betrouwbare vertalingen van de Bijbel.

Lees de Nederlandse Statenvertaling

Als Jehova Getuige word je zo sterk ingeprent dat de Nieuwe Wereldvertaling de beste vertaling is, en eigenlijk de enige die men zou moeten gebruiken, dat je onbewust bent van wat er over dit onderwerp nog meer te zeggen valt. En dat is veel. Mag ik u daarom oproepen om deze dingen goed te onderzoeken? U wilt toch geen onderdeel zijn van een sekte? De Alexandrijnse filosofie in de Nieuwe Wereldvertaling is te belangrijk om links te laten liggen. De Here Jezus zegt ons in Johannes 5:

Onderzoekt de Schriften; want gij meent in dezelve het eeuwige leven te hebben; en die zijn het, die van Mij getuigen.

Laat dat getuigenis goed doorkomen en laat u daarbij niet beïnvloeden door menselijke filosofie, daarin is geen eeuwig leven. Lees de Nederlandse Statenvertaling en/of de Britse King James Version.

Wilt u meer weten over het onderwerp vertalingen en wat daar allemaal mee samenhangt? Dan mag ik u graag wijzen op de website bijbelengeloof.com. De schrijver heeft veel werk gemaakt van het onderwerp vertalingen. Onder andere over de oorsprong ervan en door veel teksten te in de diverse vertalingen met elkaar te vergelijken. Daarnaast besteedt hij aandacht aan de leringen van de Jehovah’s Getuigen. Onze dank voor dit alles. Alexandrijnse filosofie in de Nieuwe Wereldvertaling

Wilt u meer weten over Westcott en Hort en de totstandkoming van de basis voor de meeste nu in gebruik zijnde vertalingen, inclusief de Nieuwe Wereldvertaling? Kijk dan eens naar deze PDF op de website van Marc Verhoeven. Ook hij levert op zijn website veel materiaal voor Jehovah Getuigen om over na te denken en ook hem bedanken wij voor zijn inzet. Deze webpagina handelt ook over Westcott & Hort.


Alexandrijnse filosofie in de Nieuwe Wereldvertaling

Alexandrijnse filosofie in de Nieuwe Wereldvertaling

2 Reacties

  1. Toussaint 30/05/2016
    • Wachttorenkijker 30/05/2016

Geef een reactie

Translate »