Jehovah’s Getuigen Nieuws – 10

Jehovah’s Getuigen Nieuws – 10 – weigeren bloedtransfusie – Eloise Dupuis


Manipulatie Jehova Getuigen bij weigeren bloedtransfusie

De organisatie van Jehovah’s Getuigen blijft maar verklaren dat het weigeren van bloedtransfusie in levensbedreigende situaties een persoonlijke keuze is voor de Jehova Getuige in kwestie. Ze doen het net voorkomen alsof hun rol daarbij maar marginaal zou zijn. Wie Jehovah Getuige is of was, weet echter wel beter.

De indoctrinatie, manipulatie en sociale druk is zo groot, dat er van een eigen beslissing in de praktijk niets overblijft. Tot in het ziekenhuis bemoeit de organisatie zich ermee om te zorgen dat de collectieve dwaalleer, dat God bloedtransfusie verbiedt, maar in stand gehouden kan worden. Als dat ten koste gaat van de individuele Jehova Getuige dan is dat blijkbaar helaas “collateral damage”.

Eloise Dupuis overleden door weigeren bloedtransfusie

De Canadese Eloise Dupuis is op dit moment in het nieuws als slachtoffer van de volkomen onterechte leer omtrent bloed van de Jehovah’s Getuigen. Zij zelf kan het helaas niet meer navertellen. Op 27-jarige leeftijd koos zij om de wil van de organisatie van Jehovah’s Getuigen te doen, waarbij ze ongetwijfeld dacht dat het God Zelf was, die dit van haar vroeg. Wie een beetje kennis van Gods Woord heeft, weet dat dit onzin is. Misschien had Eloise daar ooit ook nog eens achter gekomen en zou ze dan  – zoals zovelen – de organisatie de rug hebben toegekeerd. Die kans zal zich niet meer voordoen. Te hopen is dat haar kindje, dat het wel overleeft heeft, alsnog afstand zal nemen van deze verderfelijke organisatie, die meent iets te zeggen hebben over leven en dood.

Dit artikel in CBSnews gaat in op de kwestie en zegt o.a. dat familie van Eloise Dupuis een klacht ingediend heeft over het bezoek van een zogenaamd “bloedcommittee” van de JG in het ziekenhuis met de bedoeling om haar keuze van bloedweigering te beïnvloeden. Nogmaals, wie bekend is met de JG, weet dat dit zo is. Het wordt nu onderzocht. Het is te hopen dat er een eind aan dit soort bloedvergieten in Gods Naam komt.

Zie ook dit artikel over een eerdere zaak waarin goed naar voren komt dat er in de praktijk geen vrije keuze is voor de JG die met de bloedkwestie worden geconfronteerd.


Weer slachtoffer weigeren bloedtransfusie in Canada

En opnieuw haalt een Jehova Getuige het nieuws in Canada. Alleen helaas weer omdat zij gestorven is aan het weigeren van een bloedtransfusie. Voor het gehoorzamen van louter de regels van het wachttorengenootschap (WTG) betaalde zij de hoogste prijs.

Zij dacht waarschijnlijk dat het WTG dit doorgekregen had van God zelf, maar dat is uiteraard niet zo. Het WTG heeft helaas niks van het hele onderwerp bloed begrepen en jagen hierdoor wereldwijd honderden mensen per jaar de dood in. Goed dat daar in de pers aandacht voor is. Deze keer is het de beurt aan het Franstalige TVA Nouvelles.

Bloedtransfusie weigeren Jehova Getuigen Nederland

Nederlandse ervaringen omtrent het weigeren van bloedtransfusie zijn te zien in de uitzending van Netwerk over Jehovah’s Getuigen en bloedtransfusie, 15-12-2009, actualiteitenrubriek Netwerk, via npo.nl. De reportage begint op 6.05 minuten. Ook hierin komt weer onthutsend naar voren dat men denkt dat Jehovah God bloedtransfusie verbiedt. Dit is een absolute dwaalleer, maar helaas wel een met zeer grote gevolgen.


Jehovah’s Getuigen Nieuws – 10 – Weigeren bloedtransfusie – Eloise Dupuis

Jehovah’s Getuigen Nieuws – 10 

Geef een reactie

Translate »