Jehova Getuige zijn om gered te worden?

Moet ik Jehova Getuige zijn om gered te worden?” Deze vraag typte iemand in bij zoekmachine Google. Zo kwam hij of zij op deze website terecht. Dan zal het wel duidelijk geworden zijn dat dit helemaal niet zo is. Waar “gered worden” betrekking op heeft, is op geen enkele manier mogelijk via het wachttorengenootschap (WTG), het controlerend en leerbepalend orgaan van de Jehovah’s Getuigen. Voor wie in de Here Jezus Christus gelooft is er alleen redding (= verlossing) op basis van het geloof in de Here Jezus Christus. Een andere weg is niet mogelijk, Handelingen 4:

En de zaligheid is in geen Anderen; want er is ook onder den hemel geen andere Naam, Die onder de mensen gegeven is, door Welken wij moeten zalig worden.

Van het wachttorengenootschap of een organisatie van Jehovah’s Getuigen is nergens sprake in de Bijbel. Maar… de organisatie van Jehovah’s Getuigen is een geheel andere mening toegedaan dan de Here Jezus Christus en de Apostelen, die Hij uitzond om hét Evangelie te prediken. Dat blijkt uit een ander zoekresultaat op de ingetypte zoekopdracht. Via die route kom je op de verwijzing naar de website jw.org en de vraag “Geloven Jehovah’s Getuigen dat ze de enigen zijn die gered worden?

Geloven Jehovah’s Getuigen dat ze de enigen zijn die gered worden?

Wie de leer van het WTG kent, weet dat er maar één antwoord op mogelijk is op deze vraag. Een vraag die gesteld wordt door een nu levend mens, die de door het WTG voorspelde allesvernietigende Armageddon zou kunnen meemaken. Het antwoord op die JG-vraag is niets anders dan “JA”. Dat blijkt uit hun lectuur of uit lezingen die worden uitgesproken in de koninkrijskzaal. Bijvoorbeeld via de onderstaande passages uit het manuscript (nov. 2008) dat een spreker moet gebruiken als hij een lezing uitspreekt. De aanhaling is uit de lezing “Wie mogen Gods nieuwe wereld binnengaan?

  • Er wordt nu wereldwijd gepredikt om anderen te helpen de hoop op leven in Gods nieuwe wereld te krijgen (Mt 24:14).
  • Mensen moeten geholpen worden te beseffen dat kennis over de komende nieuwe wereld slechts via één kanaal wordt verschaft (Mt 24:45-47). 
  • Het is noodzakelijk ons te schikken naar Bijbelse maatstaven, samen te werken met „de getrouwe en beleidvolle slaaf” en deel te nemen aan de prediking van het Koninkrijk.
  • Handel nu zodat u tot de grote schare overlevenden kunt behoren en onder Jehovah’s beschermende zorg in zijn nieuwe wereld kunt leven.

De spreker van een lezing, die door iedereen te bezoeken is, is dus verplicht om door te geven dat er slechts één kanaal is, de “getrouwe en beleidvolle slaaf” (in de praktijk het wachttorengenootschap), om te kunnen hopen (zeker is dat dus niet) op leven in Gods nieuwe wereld. Met die “slaafklasse” moet samengewerkt worden. Dat is noodzakelijk, staat er en oh ja…, het is ook noodzakelijk dat iemand deel neemt aan de prediking. Hoezo vrijwillig? Een JG die u zegt dat het niet verplicht is om te prediken zoals de JG dit doen, liegt. Hij of zij weet drommels goed dat dit noodzakelijk is om goedgekeurd te zijn voor het leven in Gods koninkrijk. Althans volgens het WTG, want de Bijbel leert dit nergens.

Wachttorengenootschap geeft een leugen als antwoord

Geloven Jehovah’s Getuigen dat ze de enigen zijn die gered worden? Ja, dus! Maar dat is bepaald geen fijne boodschap, omdat bij Gods oordeel in Armageddon dan zo’n 7,5 miljard mensen (jan. 2018) vernietigd zouden worden en zo’n 8 miljoen Jehovah’s Getuigen dus niet. Slechts iets meer dan 0,001% zou dat oordeel overleven. Qua JG-marketing is het niet slim om dit zo in harde cijfers weer te geven. Dat moeten de WTG-machthebbers ook bedacht hebben. En dat doen ze dan ook niet. Het wachttorengenootschap geeft daarom een leugen als antwoord:

Nee. Miljoenen mensen die in de afgelopen eeuwen hebben geleefd en geen Getuigen van Jehovah waren, zullen de kans krijgen om gered te worden. De Bijbel legt uit dat er in de nieuwe wereld die God belooft „een opstanding zal zijn van zowel de rechtvaardigen als de onrechtvaardigen” (Handelingen 24:15). En veel mensen die nu leven gaan God misschien nog dienen; zij zullen ook gered worden. Het is in ieder geval niet onze taak om te bepalen wie er gered zullen worden en wie niet. Dat is iets wat Jezus gaat doen (Johannes 5:22, 27).

En nu alstublieft niet oppervlakkig lezen. Doet u dat wel, dan zult u wellicht genoegen nemen met de laatste twee zinnen. “Het is in ieder geval niet onze taak om te bepalen wie er gered zullen worden en wie niet. Dat is iets wat Jezus gaat doen.” Dan zult u misschien zeggen: “Ze zeggen inderdaad niet dat ze de enige zijn die gered worden. Ze wijzen zelfs op Jezus en zeggen dat zij dit niet bepalen. Al die andere oprechte gelovigen, die tot persoonlijk geloof in Hem zijn gekomen, worden ook gered, volgens de JG.”

Jehovah’s Getuigen en de opstandingsleer ná Armageddon

Als u dit denkt, dan heeft het WTG u succesvol op het verkeerde spoor gezet. Want wat men daar zegt is onderdeel van de volkomen foute en onbijbelse opstandingsleer, die het WTG aan haar volgelingen opgelegd heeft. Zij moeten dat geloven, als ze deel willen uitmaken of willen blijven uitmaken van de organisatie. Waar het WTG het over heeft, is de tijd ná Armageddon. De aanhaling gaat namelijk volgens het WTG niet over de huidige tijd waarin wij nu leven. Het gaat over miljarden mensen, die vanaf het begin der schepping gestorven zijn, volgens het WTG. Het gaat dus om degenen die al dood zijn en helemaal niet over nu levende mensen/gelovigen. Maar door dit antwoord te geven op een vraag die toch duidelijk genoeg slaat op de levenden van nu, lijkt het alsof het WTG het heikele onderwerp niet zo publiekelijk hoeft te benoemen. Intern is men wel duidelijk over dit onderwerp.

Vergis u niet! Het wachttorrengenootschap leert dat ieder mens die géén “goedgekeurde” Jehovah’s Getuige is, Gods oordeel in Armageddon niet zal overleven. Zo iemand zal vernietigd worden, of hij/zij wel of niet gelooft in Christus. Er is alleen redding via de organisatie van Jehovah’s Getuigen, althans volgens het wachttorengenootschap. Gelukkig niet volgens Gods Woord.

Jehovah’s Getuigen zijn niet eerlijk

In het eerder aangehaalde manuscript voor de openbare lezing in de koninkrijkszaal staat dit:

“Jehovah’s Getuigen staan bekend om hun eerlijke gedrag.”

Nou, in ieder geval niet als het op dit punt aankomt. Regelmatig erger ik mij als in interviews met JG de vraag “Moet ik Jehova Getuige zijn om gered te worden?” beantwoord wordt. Of de JG in kwestie weet zelf niet wat er geleerd wordt of dient te worden, óf hij of zij doet mee aan het moedwillig een listig antwoord geven om geen vervelende reacties te krijgen op de boude uitspraak dat “binnenkort”, op een fractie na, de hele wereldbevolking zal worden weggevaagd, met de huidige Jehovah’s Getuigen als toeschouwers.

In Dagblad Trouw zegt de vrouwelijke JG aan het eind: “… Maar we geloven niet dat ze verloren zijn. Ook zij komen uiteindelijk bij God.” En ook dit antwoord heeft weer iets in zich van “je kunt ook via een andere weg tot God en in Zijn Koninkrijk komen”. Het lijkt wel een vorm van alverzoening. Zou ze op het matje hebben moeten komen bij de leiding, omdat ze heel duidelijk afwijkt van de WTG-leer op dit gebied? Ik denk het niet. Het zal wel gepast hebben in de marketing van de Jehovah’s Getuigen. Maar eerlijk is het niet om iets te zeggen wat je totaal niet leert.

De leiding van het wachttorengenootschap

Volgens het WTG komt niemand uiteindelijk bij God, dan alleen door de “getrouwe en beleidvolle slaafklasse”, maar dat is in de praktijk hetzelfde als de leiding van het wachttorengenootschap. Daar zet ik graag de woorden van de Here Jezus tegenover:

Voorwaar, voorwaar zeg Ik u: Die in Mij gelooft, heeft het eeuwige leven.
Jezus zeide tot hem: Ik ben de Weg, en de Waarheid, en het Leven. Niemand komt tot den Vader, dan door Mij.

De vraag was: “Moet ik Jehova Getuige zijn om gered te worden?” Het antwoordt luidt: Nee, absoluut niet! Gelukkig niet!


Jehova Getuige zijn om gered te worden

Een reactie

  1. Davidt 28/04/2019

Geef een reactie

Translate »