“In eendracht met” in Nieuwe Wereldvertaling

“In eendracht met” als vervanger voor “in” op bewust gekozen plaatsen in de Nieuwe Wereldvertaling van Jehovah’s Getuigen (JG).

Jehovah’s Getuigen hebben een eigen “bijbel”

Jehovah’s Getuigen hebben een eigen “bijbel”. Absoluut! Uiteraard zeggen zij zelf dat dit niet zo is op hun website jw.org. Maar enig onderzoek toont duidelijk aan dat het wachttorengenootschap (WTG), met de door haar geproduceerde en uitgegeven Nieuwe Wereldvertaling, een “eigen bijbel” gebruikt. Deze is aangepast aan de eigen onbijbelse leerstellingen en aan het geheel eigen jargon binnen de organisatie. Daardoor menen de leden, de Jehovah’s Getuigen, dat wat hen geleerd wordt zo in de Bijbel (Gods Woord) staat. Maar dat is aantoonbaar niet het geval.

De Nieuwe Wereldvertaling is de benaming “Bijbel” niet waardig. Uiteraard is dat mijn menig, maar daar ben ik zeker niet alleen in. Vorm zelf uw mening of de Nieuwe Wereldvertaling van de Jehovah’s Getuigen te gebruiken is of niet. Als u de Nieuwe Wereldvertaling als bron van studie accepteert, zeker in combinatie met de lectuur van Jehovah’s Getuigen, dan leert u in heel veel gevallen niet wat de Bijbel leert! Pas dus op voor de Nieuwe Wereldvertaling! Pas op voor de organisatie van Jehovah’s Getuigen!


Nieuwe Wereldvertaling: “in eendracht met”

Alleen de Nieuwe Wereldvertaling kent de uitdrukking “in eendracht met”. In andere vertalingen vind je die niet. Uiteraard ook niet in de Statenvertaling, de vertaling in het Nederlands die het meeste geschikt is voor Bijbelstudie. “In eendracht met” vervangt “in”. Het Griekse woord voor “in” is “ἐν” in de grondtekst van het Nieuwe Testament. Het WTG vertaalt “ἐν” in de meeste gevallen met “in”, maar in aardig wat specifieke gevallen kiest men voor het ongebruikelijke “in eendracht met”. Dat is dan niet zozeer een “bestaande vertaalmogelijkheid”, maar een eigen interpretatie van wat “in” zou moeten betekenen op die plaats, in hun ogen. De eerste vraag is dan: waarom zou een zo duidelijk woord als “in” vervangen moeten worden door “in eendracht met”? Het staat gewoon zo niet in de grondtekst! Het komt nergens in de Bijbel voor. Het woord “ἐν” (536 x  in NT, Strongnr. G1722; spreek uit als “en”) kent de vertaling met “in eendracht met” niet.

“In eendracht met” zou volgens Google Translate dit moeten zijn: σε αρμονία με = se armonía me. Of de Engelstalige versie: “in union with”: σε ένωση με = se énosi me. Ik ben geen kenner van het Grieks, maar ik kan (iedereen kan dit) wel eenvoudig zien dat “in eendracht met” of “in union with” niet in de Griekse grondtekst van het Nieuwe Testament voorkomt. De Auteur (God Zelf) heeft er niet voor gekozen! Alleen dit al zou voldoende moeten zijn voor een zichzelf respecterende vertaler om deze woorden niet te gebruiken. Het dient geen enkel doel, brengt alleen maar verwarring en er is geen enkele aanleiding om dit zo te doen. Het is totaal overbodig. Behalve dan voor het wachttorengenootschap. Dat heeft wél belang bij het gebruik van “in eendracht met”.

Of je past de leer aan, of je past de Bijbel aan…

Het WTG wil bijvoorbeeld haar eigen leerstellingen omtrent God, Jezus Christus, de Heilige Geest, Vader, Zoon en ook omtrent de gelovigen “onderbouwen” vanuit de Bijbel. Heel logisch. Alleen lukt dit niet met de bestaande vertalingen, zeker niet met bijvoorbeeld de Statenvertaling en de King James Version. De leermeesters van het WTG liepen lang geleden al tegen het probleem aan dat hun leerstellingen niet of niet goed te onderbouwen zijn met wat de Bijbel leert. Dan kun je twee dingen doen. Of je past je leer aan, óf je past de bron aan… Het eerste werd het niet… Wat onvoorstelbaar is, gebeurde toch. Het wachttorengenootschap koos ervoor om de Bijbel zo aan te passen, dat deze wel haar afwijkende leerstellingen zou ondersteunen. In ieder geval voor de eigen leden. Buiten de Jehovah’s Getuigen is er nauwelijks iemand te vinden die deze vertaling serieus neemt. Daarvoor is er teveel in gewijzigd door het wachttorengenootschap. Zie o.a. artikel en boek “Apostelen der ontkenning”.

Wat wil het wachttorengenootschap eigenlijk met “in eendracht met”? Dat is eenvoudig. Men wil niet dat een “gewone JG” (er zijn 2 klassen JG) “in Christus” is of “in God” is en ook niet dat Christus of God ín het lid van de eigen organisatie is, leeft of woont. Dat probeert men te bereiken met de vervanging van “in” met “in eendracht met” (iets als: ”gezamenlijk optrekkend…; “in de nabijheid van…” ). Bij “in” gaat het om de éénheid, die diepte zit in dat woord. Maar bij “in eendracht met” is de diepte van de verbondenheid er uit. Een menselijk voorbeeld: iemand kan “in eendracht met” een politieke partij zijn door haar ideeën te onderschrijven, op die partij te stemmen bij verkiezingen, deze te verdedigen in discussies, zonder lid te zijn van die partij. Zo iemand is niet “in” die partij, maar “in eendracht met”. Dat wil het WTG ook overbrengen i.v.m. de gewone JG-gelovige. Die kan volgens het WTG niet ín Christus zijn, géén lid ín Zijn Lichaam zijn, maar wel “in eendracht met Hem zijn”. Samen op weg, maar niet één geheel, conform de zelfbedachte leer van “de 144.000” en de “grote schare”. 

Het wachttorengenootschap en de “gewone Jehovah Getuige”

Het WTG verklaart dat een gewone Jehovah Getuige (JG) niet wedergeboren is, en dat ook niet hoeft te zijn, en dat een gewone JG dus niet “Eén met Christus” is, dat kán zijn en ook niet hoeft te zijn. Als de JG maar “één met het wachttorengenootschap” is, want de leden van de hoogste klasse in deze organisatie – de 144.000 – zijn dan weer wel “in Christus”. Via hen “profiteert” de lagere groep – die de “grote schare” heet – alsnog van Christus. En zo komt men tot de onbijbelse leer dat een “gewone Jehovah Getuige” niet ín Christus is en Hij niet ín de gelovige is. Om dat te “bewijzen” moet met echter de Bijbel aanpassen en alzo is gedaan. Het resultaat heet: Nieuwe Wereldvertaling.

Het wachttorengenootschap wil, zoals gezegd, ook hun geheel eigen leer over God, Vader, Zoon, Heilige Geest, Jezus, Jezus Christus, “ondersteunen” met Bijbelteksten. Bijvoorbeeld dat Christus níet God is en dat de Vader en de Zoon níet Eén zijn. Dat is met een Statenvertaling of King James Version niet te doen. Met de Nieuwe Wereldvertaling gaat dat beter en dus krijgen de leden van de organisatie van Jehovah’s Getuigen dit eigen werk voorgeschoteld. Uiteraard wel gepresenteerd als zijnde de Bijbel. Zelfs de beste vertaling die er zou zijn… Ongelooflijk wat een hoogmoedswaanzin!

De Bijbel is duidelijk over ín Christus zijn

De foute leer van het WTG kan men uiteraard niet “ondersteunen” met wat de Bijbel zegt. Gods Woord is bijvoorbeeld heel duidelijk over Wie er ín de gelovigen is (woont) of wie er in Christus, God, de Vader, Hem, is (woont). Geworden tot Eén Organisme, het Lichaam van Christus, de Gemeente Gods, met als Hoofd de Here Jezus Christus. Gepresenteerd in de Bijbel als Eén geheel. Het spreekt over een verbondenheid die niet dieper kan zijn dan “één zijn”, aangegeven door het Griekse woord “ἐν”. In het Engels en Nederlands correct en consistent vertaald met “in”. En wat “in” is, weten we, zeker uit de Bijbel. Afhankelijk van de toepassing in de context spreekt het over éénheid, het één worden met. Telkens gaat het over de diepte van dat één zijn. Wie bijvoorbeeld het water ín gaat, wordt een onderdeel van dat water. Het is eenwording. In de Bijbel wordt daarvoor het woord “dopen” gebruikt. Bijvoorbeeld in Romeinen 6:

Of weet gij niet, dat zovelen als wij in Christus Jezus gedoopt zijn, wij in Zijn dood gedoopt zijn?
Wij zijn dan met Hem begraven, door den doop in den dood, opdat, gelijkerwijs Christus uit de doden opgewekt is tot de heerlijkheid des Vaders, alzo ook wij in nieuwigheid des levens wandelen zouden.

Vreemd genoeg heeft het WTG hier niet “in” vervangen door “in eendracht met”. Geredeneerd vanuit de WTG, had dat hier best gekund. Bijvoorbeeld in: “… wij die in eendracht met Christus Jezus zijn gedoopt”. Of: “door onze doop in eendracht met zijn dood?” Het is eenvoudigweg niet vervangen op deze plaats, omdat het WTG hier geen probleem ziet m.b.t. de eigen leer. Op andere plaatsen zag men dat probleem wel en werd van “in” er het niet staande “in eendracht met” gemaakt. Dat is niet anders dan een doelbewuste en doordachte poging om o.a. het ín Christus zijn, ín God zijn, en andersom, weg te werken.

123 Bijbelteksten vergelijken in Statenvertaling en Nieuwe Wereldvertaling

Mag ik u uitnodigen om het vergelijk tussen 123 Bijbelteksten waarin “in” en “in eendracht met” voorkomt te bekijken en zelf te bestuderen? Bekijk zelf hoe selectief vertalen van zo’n klein Grieks woordje er uit ziet per Bijbeltekst. Het is een vergelijk tussen de Nieuwe Wereldvertaling (NWT) van het wachttorengenootschap en de “good old” Statenvertaling (SV). Voorzien van mijn ruime commentaar. Dat is zeker geen dictaat, maar bedoeld om te helpen bij het zelf vormen van een mening over de vertaling, maar ook over de betekenis van het Schriftgedeelte. Heeft u vragen / opmerkingen? Stuur mij gerust een e-mail of bel mij.


123 Bijbelteksten vergelijk SV – NWT

Dat Ik in Mijn Vader ben en Gij in Mij en Ik in u

Tot slot sluit ik graag af met de woorden van de Here Jezus zelf. Uitgesproken aan de vooravond van Zijn kruisdood en glorieuze opstandig. Hij wijst naar wat er voor geweldigs aan Eénheid in Hem openbaar zal gaan worden. Slechts een paar dagen later. Als ik Zijn Woorden lees in Johannes 14 : 20, dan hoop ik dat elke Jehovah Getuige toch ook eens mag “bekennen” wat de Here Jezus Christus hier vaststelt.

In dien dag zult gij bekennen, dat Ik in Mijn Vader ben, en gij in Mij, en Ik in u.

In de Nieuwe Wereldvertaling is deze intense diepte van de verbindingen die er in Christus zijn verdwenen, zo blijkt uit de “in eendracht met” versie van dit Bijbelvers:

Op die dag zullen jullie weten dat ik in eendracht ben met mijn Vader en jullie in eendracht zijn met mij en ik in eendracht ben met jullie.


“In eendracht met” – Nieuwe Wereldvertaling

2 Reacties

  1. Pingback: Avondmaal Jehova Getuigen is fout 04/02/2020
  2. Frits van Pelt 02/02/2020
  3. Vincent Protin 01/02/2020

Geef een reactie

Translate »