Jehova Getuigen nieuws

Videomanipulatie Jehovah’s Getuigen congres 2017

De manipulatie van het wachttorengenootschap (WTG) via video neemt groteske vormen aan. Het lijkt er op dat geld noch moeite gespaard worden om de Jehovah’s Getuigen via beeld en geluid de richting op te krijgen die de organisatie wil. Uiteraard in “Jehovah’s Naam”, hoewel dat natuurlijk niet het geval is. Probleem is dat heel veel leden denken dat dit wel zo is en dus ook zo naar de hemeltergende video’s kijken. Zoals ik al in een eerder artikel over videomanipulatie door het wachttorengenootschap heb opgemerkt, komt via video de over te brengen boodschap dubbel binnen. Niet alleen via het gehoor, maar ook via de ogen. De uitwerking moet daarmee krachtiger zijn, redeneert ook het WTG.

Op het overal ter wereld gehouden “Don’t give up-congres 2017” wordt daarom weer veelvuldig gebruik gemaakt van video. Wie ze allemaal wil zien, kan terecht op de website avoidjw.org. Daar staat (Engelstalig) het complete 3-daagse programma van het Jehovah’s Getuigen congres 2017, inclusief video en PDF-bestanden.

John Cedars bespreekt in zijn populaire vlogs het op de congressen van Jehovah’s Getuigen aangeboden materiaal. Daar neemt hij ruim de tijd voor. Voor wie de werkelijke boodschap van het WTG wil leren kennen is het aan te bevelen om zijn besprekingen van de congresdagen te bekijken en te overdenken. (31-08-2017; Jehova Getuigen nieuws)


+ 30.000 doden door beleid bloedtransfusie weigeren

Als er in de komende weken ergens op de wereld meer dan 30.000 mensen dood zouden gaan door specifiek toedoen van andere mensen, zou dat natuurlijk via alle media op de wereld constant in het nieuws zijn. Terecht, want zo’n groot aantal slachtoffers is niets anders dan een catastrofe. Een wereldramp van ongekende proporties.

Vanaf 1961 tot nu

De ruim 30.000 dodelijke slachtoffers van het rigide bloedbeleid van de organisatie van Jehovah’s Getuigen (JG), oftewel het wachttorengenootschap (WTG) zijn echter verspreid over meer dan 55 jaar en daarmee is het geen groot wereldnieuws meer. Het grote leed blijft dan voor velen verborgen. Zo gaan die dingen… Het genoemde aantal komt van de website “Advocates for Jehova’s Witness reform on blood“. In dat artikel komt men tot een berekend aantal, want het WTG publiceert daarover geen cijfers, terwijl men zo’n beetje alles registreert wat maar te registreren is. Of men ook deze lugubere cijfers bijhoudt, is dus niet bekend; het zou kunnen.

Omgerekend gaat het om zo’n 600 dodelijke slachtoffers van het geen-bloedtransfusie-beleid van het wachttorengenootschap per jaar! Dat aantal, en de onvoorstelbare hoeveelheid leed dat daardoor veroorzaakt is, was helemaal niet nodig geweest als het WTG het onderwerp begrepen had en in ieder geval hun zienswijze niet dwingend opgelegd had aan haar volgelingen. Men zegt overigens wel dat het een eigen keuze is van de individuele Jehova Getuige die bloed weigert, maar insiders weten dat dit toch wel anders ligt. De geïndoctrineerde JG heeft in de praktijk maar weinig kans om een bloedtransfusie te accepteren.

Pas op voor de organisatie van Jehovah’s Getuigen!

Op deze website staat het nodige materiaal over het onderwerp “bloed”. Daarop wordt o.a. gereageerd door Susan Green. Hierbij de door mij vertaalde versie van haar commentaar:

Mijn moeder, een Jehovah’s Getuige, is gestorven omdat ze geen bloedtransfusie kreeg op 11 mei 2004. Ik was bij haar toen ze stierf, mijn vader was een ouderling. Ik had de organisatie in 1990 verlaten en werd niet alleen gemeden maar ook onterft, omdat ik niet terugkeerde. Mij werd verteld dat ze in de koninkrijkszaal nooit gezegd hebben dat mijn moeder moest sterven omdat ze geen bloedtransfusie kreeg. De dokter vroeg me om met mijn vader te praten, maar je weet hoe dat gaat. Ik zat met haar op haar ziekenhuisbed en voelde mij hopeloos, terwijl de ouderlingen de kamer als aasgieren vulden, om er voor te zorgen dat mijn vader niet zou toegeven. Ik mocht zelfs niet in de ontvangstrij bij haar begrafenis zijn, omdat ik geen JG meer was. Zo’n onnodig verlies. Ik zeg dat ze mijn moeder vermoord hebben. De slechtste dag van mijn leven en ik heb veel verliezen gehad.

Bestudeer dat alstublieft goed en vorm zelf een eigen mening over dit onderwerp. Geef het wachttorengenootschap geen zeggenschap over uw leven, noch over uw dood. Er zijn al veel te veel slachtoffers gemaakt en dat gaat maar door. Pas op voor de organisatie van Jehovah’s Getuigen!  (30-08-2017; Jehova Getuigen nieuws


Nieuwe Wereldvertaling geen bijbel volgens Rusland

Jehovah’s Getuigen worden in Rusland flink aangepakt. De Russische overheid ziet het niet bepaald zitten met de vanuit de VS aangestuurde groep. Niet alleen de activiteiten worden aan banden gelegd, maar er wordt nu ook een poging gedaan om de Nieuwe Wereldvertaling (NWT) in het Russisch te verbieden. Volgens het bericht op de Engelstalige website van het wachttorengenootschap (WTG) heeft een onderzoek bepaald dat de NWT geen bijbel genoemd kan worden, omdat er zoveel aan veranderd is ten gunste van de leer van het wachttorengenootschap. Uiteraard wordt dit als vals bestempeld door de organisatie van Jehovah’s Getuigen. Ik meen echter dat de eindconclusie van het onderzoek volkomen terecht is en ik ben benieuwd hoe dit onderwerp in de rechtszaak tegen de JG in Rusland een rol gaat spelen. Op deze website staat een aantal artikelen over de “Nieuwe Wereldvertaling van de Heilige Schrift”. Die titel past dus volgens de Russen niet bij het product. Daar kan ik mij wel in vinden. De titel had beter zoiets kunnen zijn als: “De Jehovah’s Getuigen versie van de bijbel”. (28-07-2017; Jehova Getuigen nieuws)

Update: volgens dit bericht heeft een Russische rechtbank ingestemd met de conclusie dat de Nieuwe Wereldvertaling geen bijbel genoemd mag worden.   (21-08-2017; Jehova Getuigen nieuws)


1975 op congres Jehovah’s Getuigen 2017

Op het Jehovah’s Getuigen congres van 2017 komt het thema 1975, via o.a. een video, weer aan de orde, maar – zoals te verwachten – wordt het thema niet eerlijk behandeld. Er wordt weer eens een poging gedaan om “het WTG-straatje schoon te vegen”. Dit artikel gaat daar op in en verwijst naar een gedegen uitleg op de website van jwsurvey.org. (04-06-2017; Jehova Getuigen nieuws)


Jehovah’s Getuigen organiseren tentoonstelling Bijbel

Volgens de video van Omroep Flevoland kunnen bezoekers een tentoonstelling over de Bijbel bezoeken in het congresgebouw van de Jehova Getuigen in Swifterbant. Uiteraard komt dan aan de orde hoe het volgens de JG zit met de naam Jehovah en het ontbreken van deze naam in diverse bijbelvertalingen. Volgens Jehova Getuige woordvoerder Jan Pijnappels is het een strijd om “Gods Naam in de vertalingen bewaard te houden…” Daarmee geeft hij aan dat de JG niet echt iets begrijpen van dit onderwerp. Meer weten: kijk o.a. op deze pagina. (20-01-2017; Jehova Getuigen nieuws)


Jaarboek Jehovah’s Getuigen 2017 (Engels)

Het jaarboek Jehovah’s Getuigen 2017 is uit. Het geeft o.a. cijfers over het verslagjaar 2016. De resultaten brengen John Cedars van jwsurvey.org in een feestelijke stemming, zo blijkt uit zijn artikel en zijn vlog. Hij ziet namelijk dat de organisatie te kampen heeft met duidelijk minder groei en in veel landen zelfs met directe afname van het aantal Jehova Getuigen. Nederland noemt hij ook. In Nederland nam het aantal Jehova Getuigen in 2016 af met 18 personen. Dit lijkt niet zoveel, maar het dient afgezet te worden tegen de aanwas van binnenuit (kinderen van Jehovah’s Getuigen die zich laten dopen) en tegen de bevolkingsgroei in Nederland van iets meer dan 2%. Al die uren langs de deur gaan, leidt dus netto tot niets. Per saldo (overlijden niet meegerekend) verlaten meer personen de organisatie van Jehovah’s Getuigen. De ingezette achteruitgang van de laatste jaren gaat door. En dat is natuurlijk pas echt goed nieuws.

Aantal “gezalfden” groep 144.000 gegroeid

Vreemd genoeg blijkt dat in 2016 het aantal avondmaaldeelnemers (wereldwijd) flink toenam: van 15.177 in 2015 naar 18.013 in 2016. Het aantal “gezalfden” in de groep van 144.000 is daarmee met maar liefst met bijna 20% gegroeid! Voor iedereen die een beetje bekend is met de leerstellingen van de Jehovah Getuigen is dat een vreemde conclusie. Die groep zou toch alleen maar kleiner moeten worden?

De groep die wel een stuk kleiner is geworden – 24%! – is die van de fulltime bethel medewerkers en speciale pioniers. Die worden betaald door het wachttorengenootschap (WTG), maar de ruim 6.000 minder aan arbeidskrachten levert het WTG ongetwijfeld een flinke besparing op, mede omdat men aan afvloeiingsregelingen en sociaal plan niets tot heel weinig doet. Hoe dat zich verhoudt met de dringende noodzaak om wereldwijd “het goede nieuws” te verkondigen voordat Armageddon komt, mag u als lezer zelf bepalen. Kijk in ieder geval eens naar de cijfers uit het Jaarboek 2017 (Engelstalige versie). (20-01-2017; Jehova Getuigen nieuws)


Canadese documentaire over seksueel misbruik kinderen Jehovah’s Getuigen

Onlangs verscheen deze Canadase documentaire over seksueel misbruik van kinderen van Jehovah’s Getuigen (The Kingdom’s Dirty Secrets (Jehovah’s witnesses). Die kun je alleen maar hoofdschuddend bekijken terwijl je je afvraagt hoe het toch mogelijk is dat dit in zo’n organisatie, die zich zelf toch o zo “rein” acht, kan gebeuren en hoe er van officiële zijde door het wachttorrengenootschap (WTG) en de ouderlingen omgegaan wordt met slachtoffers en daders. Vooral het van hogerhand onder de pet willen houden van dit soort misbruik en de manier waarop mannen, die niet getraind zijn in dit soort gesprekken, de slachtoffers ondervragen, conform een speciaal daarvoor bestemd WTG-formulier, is stuitend. Het is een wereldwijd thema, helaas… (27-12-2016; Jehova Getuigen nieuws)


Open brief aan Jehova Getuige en tennisster Serena Williams

Lydia Segebrecht schreef een open brief aan toptennisser en Jehova Getuige Serena Williams, die bij gelegenheid de organisatie van Jehovah’s Getuigen promoot. De brief aan Serena Williams gaat over de behandeling van vrouwen door Jehovah’s Getuigen. Daarin stelt zij de briefschrijfster, opgegroeid als Jehovah’s Getuige, de contradictie tussen wat Serena Williams allemaal doet en zegt zonder daar kennelijk problemen mee te krijgen binnen de organisatie en hoe de “normale” Jehovah Getuige (JG) behandeld wordt. Dat daar wel degelijk veel verschil in zit, zal een ieder die bekend is met de geschreven en ongeschreven regels van het wachttorengenootschap (WTG) onderschrijven. De gewone JG wordt op z’n minst ernstig tegengewerkt als hij of zij een zelfde droom als deze toptennisster nastreeft. Dat is niet de bedoeling binnen de JG en deze briefschrijfster spreekt Serena Williams daar op aan. Hoe kun je aan de ene kant voor de vrije ontwikkeling van meisjes en vrouwen pleiten als je aan de andere kant het WTG promoot? Het een spreekt het andere tegen. (18-12-2016; Jehova Getuigen nieuws)


Geheimhouding kindermisbruik belangrijk onderdeel van organisatie Jehova Getuigen

In het artikel “Secrets of the Wachtchtower” (website revealnews.org) staat onder andere de volgende tekst: “… de cultuur van geheimhouding gaat veel verder dan kindermisbruik – het is een belangrijk onderdeel van het leven“. Het artikel bevat een 53 minuten durende audioreportage van reporter Trey Bundy over hoe de Jehova’s Getuigen seksueel misbruik van kinderen in hun gemeenten verborgen houden. Hij zegt dat dit in feite officieel beleid is. Regelmatig verschijnen er berichten in de media dat de organisatie op z’n minst laks is in het aanpakken van kindermisbruik. (12-12-2016; Jehova Getuigen nieuws)


Congreshal Jehovah’s Getuigen Bennekom wordt verkocht.

De organisatie van Jehovah’s Getuigen in Nederland gaat volgens dit bericht de lang gebruikte congreshal in Bennekom verkopen. Men heeft iets nieuws gebouwd in Swifterbant.

Ik zelf heb de kringhal in Bennekom heel wat keren bezocht en heb ik er ook gratis arbeid mogen verrichten bij de verbouwingen die er geweest zijn. Net zoals zoveel Jehova Getuigen (JG) en ex getuigen van Jehovah. Naast fysieke arbeid is er ook veel bijgedragen aan geld en goederen door de leden. De vraag is dan of zij gaan delen in opbrengt van de verkoop, al zou dat alleen maar zijn door het geld te verdelen binnen de groepen in Nederland. Ik snap ook wel dat ex-JG compenseren niet te doen is. De JG hebben ondertussen weer scheutig bijgedragen aan de nieuwbouw in Swifterbant en een tijdje geen of duidelijk minder geld storten in de organisatie zou dan toch wel heel welkom zijn.

Dus de vraag is: Waar gaat dat geld van de verkoop van de kringhal in Bennekom naar toe? Reageren mag. Ik denk zelf niet dat het naar de leden teruggaat, als compensatie voor de “vrijwillige” bijdragen, zowel financieel, als in goederen en in arbeid. Officieel is de hal namelijk van het Amerikaanse hoofdkantoor van de organisatie van Jehovah’s Getuigen. Bij verkoop gaat daar het geld naar toe. Een beter systeem kun je je als bedrijf (want dat is de organisatie) niet wensen. De medewerkers betalen alles rondom het vastgoed, ook het jarenlange gebruik en onderhoud, en als het verkocht wordt, krijgt het bedrijf de opbrengst overgemaakt. (23-11-2016; Jehova Getuigen nieuws)


Oproep aan Jehovah’s Getuigen: Geef wat terug van jullie enorme vastgoedwinsten in New York!

De organisatie van Jehovah’s Getuigen verkoopt haar kroonjuwelen in New York. We hebben het over de enorme vastgoedportefeuille in deze Amerikaanse stad. Daarmee is héél veel geld gemoeid. De Jehovah’s Getuigen verkopen hun vastgoed in New York voor ruim meer dan 1 miljard dollar. De kas wordt gespekt, mede mogelijk gemaakt door de stad en de omstandigheden.

Met enige regelmaat wordt het wachttorengenootschap (WTG) er op gewezen dat ze maatschappelijk wel erg weinig doet in haar omgeving. Dit artikel in Crain’s New York beredeneert bijvoorbeeld dat een donatie van zo’n 50 miljoen dollar ter verbetering van de leefomstandigheden in Brooklyn niet meer dan normaal zou zijn. Het WTG heeft zwaar geprofiteerd van Brooklyn en mag daar wel iets maatschappelijks voor terug doen, is de gedachte. Zelf was het WTG daar kennelijk nog niet mee gekomen. Ze zullen het geld wel “beter” kunnen gebruiken, zal waarschijnlijk het niet openlijk gegeven antwoord op dit soort oproepen zijn. (13-11-2016; Jehova Getuigen nieuws)


Weer slachtoffer weigeren bloedtransfusie in Canada

En opnieuw haalt een Jehova Getuige het nieuws in Canada. Alleen helaas weer omdat zij gestorven is aan het weigeren van een bloedtransfusie. Voor het gehoorzamen van louter de regels van het wachttorengenootschap (WTG) betaalde zij de hoogste prijs.

Zij dacht waarschijnlijk dat het WTG dit doorgekregen had van God zelf, maar dat is uiteraard niet zo. Het WTG heeft helaas niks van het hele onderwerp bloed begrepen en jagen hierdoor wereldwijd honderden mensen per jaar de dood in. Goed dat daar in de pers aandacht voor is. Deze keer is het de beurt aan het Franstalige TVA Nouvelles. (25-10-2016; Jehova Getuigen nieuws)

Bloedtransfusie weigeren Jehova Getuigen Nederland

Nederlandse ervaringen omtrent het weigeren van bloedtransfusie zijn te zien in de uitzending van Netwerk over Jehovah’s Getuigen en bloedtransfusie, 15-12-2009, actualiteitenrubriek Netwerk, via npo.nl. De reportage begint op 6.05 minuten. Ook hierin komt weer onthutsend naar voren dat men denkt dat Jehovah God bloedtransfusie verbiedt. Dit is een absolute dwaalleer, maar helaas wel een met zeer grote gevolgen.


Manipulatie Jehova Getuigen bij weigeren bloedtransfusie

De organisatie van Jehovah’s Getuigen blijft maar verklaren dat het weigeren van bloedtransfusie in levensbedreigende situaties een persoonlijke keuze is voor de Jehova Getuige in kwestie. Ze doen het net voorkomen alsof hun rol daarbij maar marginaal zou zijn. Wie Jehovah Getuige is of was, weet echter wel beter.

De indoctrinatie, manipulatie en sociale druk is zo groot, dat er van een eigen beslissing in de praktijk niets overblijft. Tot in het ziekenhuis bemoeit de organisatie zich ermee om te zorgen dat de collectieve dwaalleer, dat God bloedtransfusie verbiedt, maar in stand gehouden kan worden. Als dat ten koste gaat van de individuele Jehova Getuige dan is dat blijkbaar helaas “collateral damage”.

Eloise Dupuis overleden door weigeren bloedtransfusie

De Canadese Eloise Dupuis is op dit moment in het nieuws als slachtoffer van de volkomen onterechte leer omtrent bloed van de Jehovah’s Getuigen. Zij zelf kan het helaas niet meer navertellen. Op 27-jarige leeftijd koos zij om de wil van de organisatie van Jehovah’s Getuigen te doen, waarbij ze ongetwijfeld dacht dat het God Zelf was, die dit van haar vroeg. Wie een beetje kennis van Gods Woord heeft, weet dat dit onzin is. Misschien had Eloise daar ooit ook nog eens achter gekomen en zou ze dan  – zoals zovelen – de organisatie de rug hebben toegekeerd. Die kans zal zich niet meer voordoen. Te hopen is dat haar kindje, dat het wel overleeft heeft, alsnog afstand zal nemen van deze verderfelijke organisatie, die meent iets te zeggen hebben over leven en dood.

Dit artikel in CBSnews gaat in op de kwestie en zegt o.a. dat familie van Éloïse Dupuis een klacht ingediend heeft over het bezoek van een zogenaamd “bloedcommittee” van de JG in het ziekenhuis met de bedoeling om haar keuze van bloedweigering te beïnvloeden. Nogmaals, wie bekend is met de JG, weet dat dit zo is. Het wordt nu onderzocht. Het is te hopen dat er een eind aan dit soort bloedvergieten in Gods Naam komt.

Zie ook dit artikel over een eerdere zaak waarin goed naar voren komt dat er in de praktijk geen vrije keuze is voor de JG die met de bloedkwestie worden geconfronteerd.

(25-10-2016; Jehova Getuigen nieuws)


Jehovah’s Getuigen lezen overlijdensberichten

Volgens de Belgische website Newsmonkey hebben de Jehovah’s Getuigen een nieuwe strategie: “overlijdensberichten lezen en familie op zwak moment lastigvallen“.

Uit het artikel blijkt dat dit weliswaar geen officieel beleid is, maar dat “individuele leden deze techniek gebruiken“. Ik wil mij niet uitspreken of deze “techniek” wel of niet toegepast zou moeten worden, dat moet iedereen maar voor zichzelf uitmaken, maar ik moet wel waarschuwen bij de volgende passage in dit artikel:

 dat uw familielid opnieuw zal opstaan uit de dood en u zal herenigd worden.

Helaas is deze bewering vanuit de organisatie van Jehovah’s Getuigen volkomen fout! Er wordt een valse belofte gedaan, die niet waargemaakt kan worden. Herenigd worden met een overledene op basis van uw toetreding tot de organisatie van Jehovah’s Getuigen is absoluut onbijbels. Het is een verzinsel van het wachttorengenootschap en derhalve een grove dwaalleer. Trap er niet in! Meer over dit onderwerp in dit artikel: “De opstanding bij Jehova Getuigen“. (13-10-2016; Jehova Getuigen nieuws)


Korte video ex Jehova Getuige Eunice Ubels

Video in “Vrouw” (De Telegraaf): Eunice Ubels (52) is vanaf haar veertigste geen Jehovah Getuige meer. Sinds twaalf jaar heeft ze geen enkel contact meer met haar familie, die alle banden verbrak. (29-08-2016; Jehova Getuigen nieuws)


Dwangsom voor organisatie Jehovah’s Getuigen in proces kindermisbruik

De organisatie van Jehovah’s Getuigen komt steeds meer in de problemen vanwege hun fundamenteel verkeerde aanpak van seksueel misbruik van kinderen. In Australië is het wachttorengenootschap onderwerp van een groot onderzoek en in de Verenigde Staten – het land van de grote schadevergoedingen – neemt het aantal rechtszaken toe. In 2014 wees een rechter de 37-jarige José Lopez een bedrag van maar liefst 13,5 miljoen dollar toe als schadevergoeding voor jarenlang seksueel misbruik. De rechter oordeelde dat de top van de organisatie van Jehovah’s Getuigen op de hoogte was van seksueel misbruik onder gemeenteleden en dat men had geprobeerd het misbruik te verdoezelen. (26-06-2016; Jehova Getuigen nieuws)

Organisatie Jehovah’s Getuigen krijgt dwangsom van vierduidend dollar opgelegd

In San Diego beval een Superior Court rechter het Watchtower Bible and Tract Society of Pennsylvania (WTG), tot betaling van vierduizend dollar per dag voor elke dag dat het niet de gevraagde documenten aanlevert inzake het proces van Osbaldo Padron. Hij beschuldigt een ouderling van Jehovah’s Getuigen van seksueel misbruik. Uit de documenten zou blijken dat het wachttorengenootschap op de hoogte was van seksueel misbruik gedurende tientallen jaren op jonge jongens door deze Jehova Getuige uit San Diego. De meter loopt inmiddels en op 22 juli wordt bekeken of dit dwangmiddel effect heeft gehad.


Jehovah’s Getuigen en Armageddon in 2034

Ik zag dat in Google een zoekterm van iemand naar deze website leidde, maar dat het antwoord daar niet echt op staat. Het gaat om deze zoekopdracht: “Wanneer vind het einde der tijden nu plaats volgens jehova getuigen?” Dat had ook kunnen zijn: “Wanneer zal Armaggedon zijn, volgens jehova getuigen?
(05-06-2016; Jehova Getuigen nieuws)

Een klip en klaar antwoord is daar niet op te geven, want het wachttorengenootschap (WTG) heeft in ieder geval van haar eerdere foute voorspellingen over 1914, “het geslacht” en 1975, en nog veel meer data, geleerd en geeft nu niet meer zo concreet een jaar voor Armageddon aan. Het risico op verdere ontmaskering als “valse profeet” is daarvoor te groot. Tegenwoordig is zo’n voorspelling direct bekend en gedeeld via internet. Toch laat men zo af en toe wat hints los over wanneer Armageddon zou moeten komen. Dat moet ook wel, anders is het niets anders dan het vele tientallen jaren herhaalde “de tijd dringt; het komt steeds dichter bij” en dat is niet voor iedereen een bevredigende boodschap.

Volgens het artikel “Beweren Jehovah’s Getuigen dat Armageddon in 2034 komt?” wijst het WTG voorzichtig naar de “120 jaar van Noach”. Vanaf 1914 (dat niet klopt overigens…) kom je dan in 2034 uit. Dat komt het WTG wel aardig uit. Het is niet té ver weg, maar ook niet te dichtbij. Ze kunnen nog een tijdje voort als dit zou kloppen. Nogmaals: het wordt niet openlijk geleerd, maar het idee is wel degelijk onder aandacht van de Jehovah’s Getuigen gebracht.

Zie ook dit artikel op deze website.


2016 Congressen Jehovah’s Getuigen

Op internet is veel te doen over de congressen van Jehovah’s Getuigen in 2016. Vooral omdat de regels rondom het mijden van uitgesloten, zichzelf terug getrokken en – nu ook – inactieve Jehova Getuigen die verkeerde dingen doen, aangescherpt worden. Op de website van jwsurvey.org staat daarover nu dit artikel. Daaruit blijkt dat een inactieve Jehova Getuigen, die onopvallend gestopt is, en die “ernstige zonden” begaat of heeft begaan, dient te worden gemeden (ook niet groeten) door andere Jehova Getuigen. Dit kan zonder comité-zaak. Voor de duidelijkheid is er een “lijstje”, zodat een ieder weet wat voor het WTG voldoende is om een ban uit te spreken over inactieven. Uiteraard staan daar “kritiek op het besturend lichaam” en “niet accepteren van wat het WTG leert” ook op. Dit alles moet in het symposium “Loyaal zijn aan Jehovah’s oordelen” duidelijk gemaakt gaan worden aan de bezoekers van het congres.

Dit is geen goed nieuws voor al die ex Jehova Getuigen die dachten “onzichtbaar” en stilletjes te kunnen verdwijnen uit de organisatie, zonder de ellendige consequenties die er bij uitsluiting of terugtrekking zijn. (29-5-2016; Jehova Getuigen nieuws)

Er wordt flink gelekt vanuit de organisatie. Daardoor staan de video’s en lezingen nu al online. De Jehova Getuige die het Engels machtig is, hoeft niet meer naar het congres in Nederland.


Jehovah’s Getuigen weigeren gesprek met COC

Zo luidt de kop van dit bericht op gaysite.nl, naar aanleiding van de video voor kinderen van Jehovah’s Getuigen over homoseksualiteit. (28-5-2016; Jehova Getuigen nieuws)


Grootmoeder (93) pleit bij JG kleindochter haar niet te mijden

Het collectief opgelegd mijden van ex Jehova Getuigen (JG) die uitgesloten zijn of zich teruggetrokken hebben is één van meest bizarre uitvloeiselen van wat het wachttorengenootschap allemaal leert. Hartverscheurend taferelen, die nergens voor nodig zijn, levert dat op. Bijvoorbeeld in deze korte video (3.04 minuten) waarin een 93 jarige grootmoeder, die 50 jaar JG is geweest, haar op 2 km afstand wonende kleindochter wil ontmoeten voordat ze niet meer kan zien. Zo triest…! (18-5-2016; Jehova Getuigen nieuws)


Herdenkingsceremonie Jehovah’s Getuigen voor Prince

Ik kan mij niet herinneren dat er voor een Jehova Getuige een speciale herdenkingsdienst in de Koninkrijkszaal werd gehouden, behalve dan als onderdeel van een begrafenis of crematie. Voor beroemdheden wordt kennelijk een uitzondering gemaakt volgens dit bericht. (16-5-2016; Jehova Getuigen nieuws)


PowNed bezoekt Jehovah’s Getuigen in Assen

De “homo video” van Jehovah’s Getuigen was aanleiding voor PowNed om een districtsvergadering te bezoeken. Uiteindelijk waren ze toch niet welkom. Maar eerst werd er aan PowNed uitgelegd dat homoseksuelen niet geacht worden hun geaardheid te praktiseren. (16-5-2016; Jehova Getuigen nieuws)


Video voor kinderen Jehovah’s Getuigen

Hoe indoctrineer je kinderen het beste, moet het wachttorengenootschap ergens gedacht hebben. Het resultaat is dat de marketingafdeling van het wachttorengenootschap een ruim budget kreeg voor het maken van video’s met getekende karakters. Het is tenenkrommend om te zien hoe zwaar kinderen beïnvloed worden met verkeerde informatie.

Bijvoorbeeld in de video les 15, “Let op tijdens de vergaderingen!”, van commentaar voorzien door jwsurvey.org wordt kinderen duidelijk gemaakt dat ze moeten opletten als ze in de koninkrijkszaal zitten. Als ze dat niet doen, dan kost dat hun leven, zo moet het misbruikte bijbelse voorbeeld de kinderen leren. Lekkere boodschap voor kinderen, waarvoor het toch al heel moeilijk is om zo lang stil te blijven zitten bij iets wat ze totaal niet leuk vinden en dat ze al tig-keer gehoord hebben. Ouders lukt dat al niet zonder in gedachten overal naar te verdwalen. De organisatie van Jehovah’s Getuigen laat ook in de eigen video’s zien dat men meester is in het oproepen van schuldgevoelens, te beginnen bij de kinderen.


Parodie op homo filmpje Jehovah’s Getuigen

Het kon niet uitblijven. Iemand heeft een parodie gemaakt op het homofilmpje van Jehovah’s GetuigenJehova Getuigen nieuws


Jehova Getuigen en homo’s / lesbiennes

Volgens de Jehovah’s Getuigen haat God homoseksualiteit en dat betekent dat er geen plaats is voor homo’s en lesbiennes. In ieder geval niet voor praktiserende “gevallen”. Op hun website staat o.a.: “Maar zelfs als iemand een voorkeur heeft voor hetzelfde geslacht, mag een christen zich volgens de Bijbel niet met homoseksuele handelingen bezighouden.” Hoe het “volgens de Bijbel” zit met dit onderwerp, weet men kennelijk niet, maar de eigen invulling wordt wel gebruikt om zelfs al aan kinderen duidelijk te maken hoe fout homoseksualiteit is. Dat doen ze via video’s op het eigen tv-kanaal. De indoctrinatie van het wachttorengenootschap maakt gebruik van moderne middelen. Zie dit artikel op de website van JWvictims.org.

UPdate Jehova Getuigen nieuws: woensdag 4 mei: De Nederlandse pers en belangenorganisaties als COC hebben de kindervideo van de JG ontdekt. Verontwaardiging alom. Hierbij een link naar een item op de website van Editie NL. Daarin ook een reactie van de persvoorlichter van Bethel in Emmen:

Bovendien zegt hij dat de filmpjes die op de site komen te staan, nooit belerend, dwingend of sturend zijn bedoeld. COC Nederland vraagt Jehova’s Getuigen Nederland de video te verwijderen. Alleen als de ophef ‘terecht is’, zullen de jehova’s besluiten het filmpje offline te halen. 

Vanuit het verleden en het heden weet ik dat de uitspraak dat de filmpjes “nooit belerend, dwingend of sturend zijn bedoeld” regelrecht naar de categorie “Grote Leugens” kan worden verwezen. Trap er niet in!


Prince Jehova Getuige

Uiteraard is Purple Rain perfomer Prince volop in het nieuws. Inmiddels is het wel duidelijk dat hij al enige jaren lid van Jehovah’s Getuigen was. Hij heeft zich laten overhalen door vriend Larry Graham, voormalig bassist van Sly & the Family Stone. Laat het geen voorbeeld voor zijn fans zijn. Onverminderd geldt: Pas op voor de organisatie van Jehovah’s Getuigen!

27-04-2016: CNN: Interview met Jehova Getuigen in koninkrijkszaal waar Prince toe behoorde.

25-04-2016 – Telegraaf: Brother Nelson is Prince

25-6-2015 – Daily Mail met foto’s over Prince en Jehovah’s Getuigen

23-04-2016 – Newsmonkey: Prince en de Getuigen van Jehova 

23-04-2016 – Welingelichte Kringen: Mogelijke doodsoorzaak Prince

22-04-2016 – jw.survey.org: Informatie over Prince als Jehova Getuige


Jehova Getuigen nieuws

Jehova Getuigen nieuws

12 reacties

 1. Wachttorenkijker Wachttorenkijker 29/07/2016
 2. Annonim 16/12/2016
  • Wachttorenkijker Wachttorenkijker 16/12/2016
   • Johannes Padok 14/08/2017
  • Thirsa Noevers 16/12/2016
  • Katja 29/07/2017
   • Lily de hrij 16/08/2017
 3. Marco Jansen 07/04/2017
  • Wachttorenkijker Wachttorenkijker 11/04/2017
   • Marco Jansen 11/05/2017
 4. Rob 08/08/2017
  • Wachttorenkijker Wachttorenkijker 08/08/2017

Voeg uw reactie toe

Translate »